Словото

Методи за работа на ученика в Школата – Влад Пашов

Влад (Владимир) Пашов е роден в с. Поибрене, Панагюрско, през 1902 г. Изучавал идеите на Кропоткин и други анархисти, докато Боян Боев, учител в панагюрската гимназия, го свързал с Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Започнал работа като печатар в София. През 1923 г. заедно с още двама младежи, последователи на Учителя, основал Братска печатница на ул. „Оборище“ 14, в която работил до 1951 г. До края на дните си живял на Изгрева край София, следвайки Школата на Учителя Беинса Дуно, изучавайки задълбочено древния и западно-европейски езотеризъм. Запазените ръкописи на негови сказки и лекции, статиите му във вестник „Братство“, списание „Житно зърно“ и особено неговите редакторски версии на беседи от Учителя свидетелстват за забележителен интелект и духовна прозорливост. Спомените на съвременниците му го описват като тих, добър, самовглъбен и спокоен, влюбен в планините и в звездното небе. Завършил земния си път на 5 февруари 1974 г.

Влад Пашов е автор на първия труд по астрология на български език, публикуван през 1943 г. от издателство „Братство“, София. На читателите са познати и още две негови книги: „Необикновеният живот на Учителя Петър Дънов“, ИК „5Ф“, 1992, София и „Историческият път на Бялото Братство през вековете“, том 1, ИК „Логос“, 2000, Варна.

„Методи за работа на ученика“ е единственото пълно ръководство за методи и практики за духовно себеизграждане, съставено от непосредствен участник в Школата на Бялото Братство, която Учителя Беинса Дуно провежда от 1922 г. до 1944 г. Тази книга включва всички модели и „архитектурни“ закони, по които съвременното човешко съзнание може да строи своето духовно тяло – дома на бъдещите хора и на бъдещата култура.

Категории