Словото

Михаил Иванов – Астрологията в помощ на учителя

За да се ориентира астрологът за живота, здравето и развитието на едно дете, съставя се хороскоп.

Хороскопът е карта на небето в момента на раждането. Това е фигура, която нагледно показва положението на планетите в знаците на зодиака и положението им спрямо Земята. Всичко това чрез изчисления се извлича от астрологически таблици, които всяка година се приготовляват от големи учени в Гринвичката обсерватория.

Хороскопът е огледало на целия живот. Това е чудесно ръководство за живота. Той е разделен на 12 области и от различното положение на планетите и звездите в различните области на хороскопа, заедно с различните аспекти, които планетите сключват помежду си. Астрологът дава сведения върху:

I. Темперамента, характера, склонностите, предразположенията, здравето и продължителността на живота.

II. Финансовото положение, пари, богатство, бедност.

ІІІ. Умствени занимания, писане, четене, връзки, братя, сестри, съседи, пътувания.

ІV. Семейни положения, баща или майка, недвижими имущества, къщи, Земя, имоти и края на живота.

V. Сърдечни преживявания, любовни влияния, удоволствия, спекулации, предприятия, деца.

VІ. Служене работа, болести прислуга.

VІІ. Обществена работа, открити врагове, женитба, брак, съдружници – описание на съпруга или съпругата, процеси.

VІІІ. Смъртта, кои от органите ще пострадат.

IX. Далечни пътешествие, – по-висши занимавания, философия, метафизика, изкуство, религия.

X. Професия, призвание, служба, обществено положение, слава, реноме, подигане или падение.

ХІ. Приятели, покровители, реализирани надежди.

ХІІ. Скрити врагове, изпитания, болести, затвори, заточения. Какви други възможности се съдържат в един хороскоп? Чрез изчисления може да се открият годините на известни благоприятни и неблагоприятни влияния, на нещастни или щастливи събития.

Чрез сравнение хороскопите на две лица може да се определи дали те могат да живеят един съвместен, щастлив живот, или в тях липсват елементите и данните за хармоничен такъв, или с други думи, дали са създадени от самата природа да бъдат един за друг или да воюват.

Хороскопите определят в какво могат да се разбират, какви допирни точки имат и в какво ще се отблъскват. Също чрез изчисления може да се намерят годините и месеците, когато те ще дойдат в конфликти, ненавист или разбирателство, хармония и любов.

Чрез хороскопа може да се даде най-подходящия индивидуален метод за възпитание.

М. Иванов – астролог-педагог, София.

 

Този материал е отпечатан отделно като рекламна листовка. Откриваме го в поредицата „Изгревът“, том ХVІІІ.

Категории