Словото

Михаил Иванов

Михаил Иванов е един от астролозите на Изгрева. За това свидетелстват двама от учениците в Школата – Николай Дойнов и Весела Несторова. Виждаме името му и в сп. „Житно Зърно“ кн. 6 от 1929 г. под една статия "Астрологията и възпитанието", което идва да ни покаже, че по това време той е известен в средите на Братството като „астролог“ и „педагог“, както е подписан накрая. По-късно, когато емигрира във Франция в своите беседи, той многократно застъпва астрологични теми.

1.      Разговор на Вергилий Кръстев с Николай Дойнов:

В. К. В онези години кои бяха астролозите на Изгрева?

Н. Д. На първо място беше Георги Радев, той се занимаваше много с астрология, Михаил Иванов, този който отиде във Франция и бе от Варна. С него не съм имал пряк контакт, но съм чувал, че се е занимавал с астрология, Методи Константинов също, Георги Марков също. 

2.      Разговор на Вергилий Кръстев с Весела Несторова:

В. К.: Сега, кои планети, кои съчетания ви доведоха до Учението?

Весела: Ами, аз не съм изчислявала кои съчетания са ме довели, но на 28 годишна възраст съм отишла при Учителя, 1937 година. На юни месец, 12 юни мисля, че беше, отидох с хороскопа от Америка, майка ми ме изпрати да ми обясни хороскопа. И оттогава останах при Учителя.

В. К: Учителят, като ви погледна хороскопа, какво каза?

Весела: Учителят ми каза, аз го питах какво значат тия домове, той каза: „Тук имаме два астролога: Михаил Иванов и Георги Радев“. Аз казвам не ги познавам, а той каза: „Аз ще ви запозная“. И на другата сутрин аз отидох на Паневритмията и излезе от горичката Учителя с Михаил Иванов зад него, и Учителя ме срещна с Михаил Иванов, който ми направи хороскоп и ми го изтълкува. Аз ходих няколко дни да ми го тълкува, той каза: „Аз заминавам за Франция“, казах: „Много хубаво“.

В. К: Какво си спомняте от неговото тълкувание?

Весела: Ами той ми каза някои работи, че ще имам големи борби, ако се оженя, и че на стари години от сърце и ревматизъм ще страдам, но аз карам 80 годишна възраст и слава Богу нито сърцето, нито ревматизма[1], заради хигиеничния живот, който съм живяла.


[1]  Всъщност през последните две години от живота си Весела Несторова беше почти обездвижена, поради счупване на тазобедрената става.

 

Категории