Словото

Молитвеник на Учителя

Казано е в Писанието: „Ангел Господен се застъпва за ония, които се молят и уповават на Бога.“

Историята не помни да е загинал човек, когато се е молил.

Човек, който не се моли, за него са прекратени отношенията с Бога и като по този начин не се сношава вече с Него, злото настъпва.

Та човек, който не се моли, се лишава и то сигурно от мириса на Небето. А пък, за да не се лишим от този мирис, Господ ни изпраща страданията, които ни упътват към молби и моления.Прочее, с молитвата се гонят двояки направления. Първо, човек да се стреми към Бога и второ, да се обединят духовете.

Ние сме събрани тука, за да отправим такава вълна, щото да настъпи и се даде голямо сътресение за доброто на народа. Молитвата е един Божествен импулс, та затова се казва да се молим във всяко направление, защото тя има влияние към всички отрасли на живота.

Няма по – хубава поезия в живота от тази да се молиш, т.е. да се разговаряш с Бога. Ще се молиш, без да се оплакваш.

Няма живо същество в света, малко или голямо, на чийто зов Бог да не е отговорил. Няма случай Бог да не е отговорил на една душа.

Да се молиш, това значи да мислиш за Бога. Всяка мисъл за Бога, колкото и слаба да е, свети като искрица в съзнанието на човека и му допринася нещо. Дали разбираш какво нещо е Бог, не е важно. Обаче, всякога можеш да мислиш за Него. Тази мисъл все ще ти донесе някакво благо, макар и микроскопическо. Да мислиш за Бога, това значи да мислиш право.

Това, което пожелаете в тайно, Бог ще ви го въздаде на яве. Като казвам, че всичко ще ви се въздаде, имам предвид белите българи. Добри хора са тия българи, велико бъдеще ги очаква.

Във всички случаи на живота молитвата ще бъде в сила да помага.

Успехът на човека зависи от това, доколко той държи Името Божие чисто и свято в сърцето, и душата си.

Ако си болен и помислиш за това Име, болестта ти ще се махне. С това Име можете да си служите при всички мъчнотии и изпитания в живота ви.

Ако имате някаква мъчнотия и призовете Името Божие, няма да се мине много време и мъчнотията ще се разреши. Гладни сте, три дни не сте яли. Призовете Името Божие. След малко време хлябът ще се яви пред вас. Как става това – не се казва. Важно е да опитате силата на Божието Име. Като стане това, ще опитате думите ми. Който произнесе Името на Бога с любов, със знание и със сила, хлябът ще дойде и мъчнотиите ще се разрешат.

Бог дава ухо на всеки зов, щом молитвата излиза от дълбочината на сърцето.

Наука без молитва отегчава човека; религия без молитва отегчава човека; любов без молитва отегчава човека; ядене без молитва отегчава човека. Всичко, което се върши без молитва, е тягостно за човека.

Докато не ликвидираш с брата си, не можеш да се явиш пред Божието Лице, и в Царството Божие не можеш да влезеш. Когато се намираш пред Лицето на Бога, ти трябва да простиш прегрешенията на брата си.

„Как трябва да се молим?“ – Като станеш сутрин, поглади челото си и кажи: „Господи, благослови челото ми и способностите, които са скрити в него!“

Ако не мислиш добре, поглади носа си и отправи мисълта си към Бога. Ако очите ти гледат криво на нещата, поглади тях. Ако не ядеш правилно и не говориш правилно, ще се молиш за устата си и ще я погладиш. Ако не възприемаш звуковете чисто, ще погладиш ушите си и ще се помолиш за тях. След това ще погладиш ръцете и краката си, които ви служат добре. Благодарете за удовете, които ви са дадени в услуга.

Искаш ли да те чуе Господ, трябва да имаш мир, смирение в себе си и каквото пожелаеш – знание, сила, мъдрост, красота, добродетел – всичко ще придобиеш.

Ако човек е поставен дори на позорния стълб, повдигне очите си към Господа с думите: „Господи, благослови тези хора!“ Това значи любов към Бога.

Когато поставиха Христа на кръста, Той каза: „Господи, в Твоите ръце предавам Духа си. Прости на тия хора, защото са в невежество. Благодаря Ти за привилегията, с която Си ме удостоил.“

Молитвата е разговор, единение с Бога. Понеже човешката душа от вековете още носи в себе си наслоявания, тя не може да разбере Волята Божия. Ето защо човек трябва да се моли на Бога, Той да го очисти, да го освободи от този товар, да познае себе си, да познае ближния си, да познае Бога.

В света съществува Божествена разумност, която бди над всички, които се обръщат към Нея с вяра и я призовават на помощ. Колкото по – голяма е вярата ти, толкова по – скоро иде помощта.

Уповавате ли на Божественото, всяка ваша мисъл, всяко ваше желание ще се реализират. Каквито и препятствия да срещнете в пътя, ще ги преодолявате.

Най – хубавото упражнение в живота на човека е молитвата. Засега по – хубаво упражнение в света от молитвата няма.

Молитвата е връзка и Любовта може да дойде в света само по пътя на тая връзка. Целият ни живот трябва да се превърне във вътрешна молитва, да приготвим условия за идване на Любовта във вас. Дойде ли тя, в душата ни се явява светлина, мир и радост.

За да напредвате, трябва да се молите.

Знанието и молитвата в ръката на вярващия представляват сила, с която той може да победи всички свои мъчнотии и страдания.

Който се моли, не може да има грубо лице и ще е бодър и здрав. Само молитвата може да отмахне грубостта, а грубостта е свързана с търпението.

 

Категории