Словото

Най-тъмната и най-светлата нощ

Най-тъмната и най-светлата нощ отмина!

Някой ще се запита: как едновременно да бъде най-тъмна и най-светла?

При нас наскоро започна астрономическата зима – времето в годината на северното полукълбо, когато тук е най-тъмно и най-студено за разлика от южното полукълбо, където сега е горещо лято. В момента на нашите ширини нощта е цели 15 часа, а денят – едва 9 ч. Точно сега като че ли Слънцето се ражда отново и денят започва да нараства всеки ден с по една минута, за да може светлината да отбележи своя тотален превес над тъмнината, когато през лятното слънцестоене в Рак ролите ще се обърнат и денят ще е 15 часа, а нощта – 9 часа.

Характерният цикъл на Слънцето, както и на всяка друга планета или звезда е възхождение и снижаване. Началото на възхода на Слънцето започва именно от днес и поради тая причина е най-светлият ден, а именно – денят на Неговото раждане. Очевидна е аналогията с раждането на Исус и е излишно да се правят спекулации в кое време на годината е роден Той.

Има още един астрономически феномен, който потвърждава идеята за едновременността на голямата тъмнина и светлина. Всъщност в този момент парадоксално Слънцето е най-близко до земята. Всички тези факти говорят за абсолютната разумност и баланс в природата, които можем да наречем „компенсаторен ефект“.

Всички тези външни небесни явления идват, за да ни научат да прилагаме знанията и уменията си във вътрешен план, когато при нас настъпи тъмната и дълга нощ! Това послание добре е запазено в нашите традиции, откъдето идва и голямото веселие и празнуване. В такъв контекст звучат безценните слова на Мъдреца:

 „Тази светлина води и изпадналата душа през тъмнината. Когато през най-тъмната нощ на живота пред душата се яви една малка светлинка, душата се изпълва с радост. Тази светлинка почва постепенно да расте, докато всичко става светло наоколо ти. В тази Светлинка душата чува гласа на Оня, Който я води!“

Най-тъмната и най-светлата нощ отмина!

Нека се радваме и пеем химни, защото Бог се роди!

Той се роди във всички, които са приготвили прибежище за Него в своята плевня!

Той се роди!

Слава на Небесата!

Амин!

 

Категории