Словото

Най-ярките звезди

Пореден N

Звезда

Име

Ректас-
цензия

Декли-
нация

Магнитуд

Дистанция
в св. г.

Спектрален
тип

 

 

Слънцето

 

 

-26.72

 

G2V

1

Alpha CMa

Sirius

06 44.2

-16 42

-1.46

8.7

A1V

2

Alpha Car

Canopus

06 23.5

-52 41

-0.72

98.0

F0Ib-II

3

Alpha Boo

Arcturus

14 14.8

+19 17

-0.06

36.0

K2IIIp

4

Alpha Cen

Rigil Kent

14 38.4

-60 46

0.01

4.2

G2V

5

Alpha Lyr

Vega

18 36.2

+38 46

0.04

26.5

A0V

6

Alpha Aur

Capella

05 15.2

+45 59

0.05

45.0

G8III?

7

Beta Ori

Rigel

05 13.6

-08 13

0.14

900.0

B8Ia

8

Alpha CMi

Procyon

07 38.2

+05 17

0.37

11.4

F5IV-V

9

Alpha Ori

Betelgeuse

05 54.0

+07 24

0.41

520.0

M2Iab

10

Alpha Eri

Achenar

01 37.0

-57 20

0.51

118.0

B3Vp

11

Beta Cen

Hadar

14 02.4

-60 16

0.63

490.0

B1III

12

Alpha Aql

Altair

19 49.8

+08 49

0.76

16.5

A7IV-V

13

Alpha Tau

Aldebaran

04 34.8

+16 28

0.86

68.0

K5III

14

Alpha Vir

Spica

13 24.1

-11 03

0.91

220.0

B1V

15

Alpha Sco

Antares

16 28.2

-26 23

0.92

520.0

M1Ib

16

Alpha PsA

Fomalhaut

22 56.5

-29 44

1.15

22.6

A3V

17

Beta Gem

Pollux

07 44.1

+28 05

1.16

35.0

K0III

18

Alpha Cyg

Deneb

20 40.7

+45 12

1.26

1600.0

A2Ia

19

Beta Cru

 

12 46.6

-59 35

1.28

490.0

B0.5III

20

Alpha Leo

Regulus

10 07.3

+12 04

1.36

84.0

B7V

21

Alpha Cru

Acrux

12 25.4

-62 59

1.39

370.0

B0.5IV

22

Epsilon CMa

Adhara

06 57.8

-28 57

1.48

680.0

B2II

23

Lambda Sco

Shaula

17 32.3

-37 05

1.60

310.0

B1V

24

Gamma Ori

Bellatrix

05 24.0

+06 20

1.64

470.0

B2III

25

Beta Tau

Elnath

05 25.0

+28 36

1.65

300.0

B7III

Забележки:

Сириус е най-ярката звезда в небето. Сириус В е бяло джудже, подобно на Процион В. Те имат подобни маси като Слънцето, но техните диаметри са само 1/50 от диаметъра на Слънцето.

С изключение на Слънцето, Алфа от Кентавър е най-близката до нас звезда в небето. Тя има два компонента – А и В, които са близо една до друга и могат да се различат в малък телескоп. Третият компонент на звездата, наречен Проксима, е плаха звезда, отдалечена от А и В, и е най-близката до нас.

Спектралният тип показва температурата и яркостта на звездите. Температурата, от горещите до хладните звезди, преминава през класовете в реда О-В-А-F-G-K-M. Във всеки клас има подкласове от 0 до 9. Яркостта, а и големината, се означава с римски цифри, като I означава свръхгигант, III е гигант, а V е джудже.

Ярките познати звезди в нашата галактика са предимно много силни червени свръхгиганти. Те имат спектрален тип М0-8 Iа+ и абсолютен магнитуд от -9 до -10 (около 4,000,000 пъти по-ярки от Слънцето). Предполага се, че имат маса, 30 пъти по-голяма от тази на Слънцето.

 

 

Най-близките звезди до нас :

Звезда

Дистанция
(в светлинни години)

Магнитуд

Проксима от Кентавър

4.2

+11.0

Алфа и Бета от Кентавър

4.3

-0.3

Звездата на Барнард (в Змиеносец)

6.0

+9.5

Wolf 359 (в Лъв)

7.7

+13.5

Lalande 21185 (в Голяма мечка)

8.1

+7.5

Сириус А (в Голямо куче)

8.6

-1.46

Сириус B (в Голямо куче)

8.6

-xx

Luyten 726-8

8.4

+12.5

Luyten 726-8

8.4

xx

UV Ceti (в Кит)

8.4

xx

Ross 154

9.4

+10.5

Ross 248

10.4

+12.3

Luyten 789-6 (in )

8.4

+12.5

Епсилон Еридан (в Еридан)

10.8

+3.7

Ross 128

10.9

+11.1

 

Категории