Словото

„Наръчник за самоорганизиране на Братството по методите на Учителя“

Човешкото съзнание минава от материалното към субстанциалното или става събуждане на колективното съзнание у човека. Човечеството досега е живяло в колективното подсъзнание, както животните, а отсега цялото човечество минава в колективното съзнание, т.е. хората започват да съзнават, че те са нужни един за друг. Досега всеки човек е живял сам за себе си, всеки е търсел за себе си спасение. А сега в цялото човечество има един вътрешен импулс да се подобри общото състояние, тъй че не само за една обществена класа, а за всички обществени класи да се подобри положението. И то по един разумен начин, а не да мислим, че ние сами ще подобрим живота си.
 
Учителя

Изданието се предлага в следните файлови формати:
PDF – за четене на устройства с голям екран и за отпечатване
MOBI – за четене с Kindle
EPUB – за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги. 

Naruchnik-2017-11-01.pdf
Naruchnik-2017-11-01.mobi
Naruchnik-2017-11-01.epub

Категории