Словото

Научна конференция, посветена на 100 г. Слово на Разумното сърце – 6 – 7.09.2024 г.

Дами и господа,
братя и сестри,
скъпи приятели,
Да мисли с човешкия мозък е предразсъдък и предел на модерната
цивилизация. Но въпреки че е омагьосана от съвременния интелектуализъм, тя
неизбежно застава днес пред мистерията на мислещото сърце.
Преди 100 години Петър Дънов, Учителя, оповести изгрева на един нов
познавателен орган, стаен в мускула на човешкото сърце. Неговата
архитектура и изграждане предстоят и това е мисията на бъдещата духовност.
На тази мисия е посветена и тазгодишната научна конференция – на
анатомията и физиологията на единственото сетиво, способно да разпознава и
изживява Христос и Неговото тяло на Любовта.
Съвременната култура може да намери смелост, за да пожертва
интелектуализма и да направи място на чистата слънчева воля да се влива в
човешките сърца. От Разумното сърце се очакват да просияят новият социален
ред на братството и новият космос на Царството Божие.
Организационен комитет

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Димитър Калев
проф. Жоржета Назърска
д-р Мирослав Бачев
Деян Пенчев
Спаска Миховска
Галя Маджарова
Георги Христов

КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕМИ
Окултни аспекти на Разумното сърце

  • Окултни учения за мисленето със сърцето
  • Добродетели и Разумно сърце
  • Методи за формиране на Разумно сърце

Исторически и практически аспекти на Разумното сърце

  • Учители и личности, свързани с мисленето със сърцето
  • Социални структури, свързани с мисленето със сърцето
  • Образователни концепти, свързани с мисленето със сърцето

КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРМАТИ

  • Пленарни сесии
  • Кръгли маси
  • Сборник научни доклади

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Краен срок за изпращане на резюмета:
23 юни 2024
Адрес за кореспонденция:
имейл: dimitar@kalevi.eu
тел.: +359 888321392
+359 888865418

Категории