Словото

НА ПРАГА ПРЕД ВЪТРЕШНАТА СТАЯ

НА ПРАГА ПРЕД ВЪТРЕШНАТА СТАЯ

(Групи от по 72 души се изреждаха в Горницата и престояваха по 10 минути.

Учителя ни показа най-голямата и единствена по рода си Пентограма, която принадлежи на Братството, рисувана с бледи цветни бои, и с всичките ѝ символи, релефно изрисувани. На горния връх образът на Учителя.)

Няма болест, която да не може да се излекува пред тази картина. Това е оригиналът. Този образ да бъде постоянно в ума ви.

Сега ще бъдете без страх и без тъмнина! Служете на Господа на Любовта и всичко ще се свърши. Като казвам, че ще се свърши, това значи: започва Новото.

Слово, държано на 24 август, 9-12 ч.сутринта, 1922 г., Търново

Категории