Словото

Не се знае кое е за добро и кое – за зло

Един човек имал кон. Един ден този кон се загубил. Дошъл съседът му и изразил съжалението си от  сполетялото го зло. Човекът отговорил, че не се знае дали е за добро или зло това, че конят му се загубил. След около месец, конят се прибрал, като водел със себе си цяло стадо други коне.

Пак дошъл съседът му да изрази радостта от сполетялото го добро. Човекът пак отговорил, че не се знае дали е за добро или зло. След няколко дни синът му в опит да обязди един от конете, паднал и си счупил крак.

Отново дошъл съседът да изрази съжалението си от сполетялото го зло и отново човекът отговорил, че не се знае дали е за добро и зло фактът, че синът му си е счупил крак. След няколко дни минали хора да вземат сина му на война, но тъй като бил болен, той не заминал.

И т.н. и т.н.

Категории