Словото

Новата култура през епохата на Водолея

Уважаеми читатели,

Настоящото издание представлява изключително ценен синтез на основните идеи от учението на Учителя Бенса Дуно, излязло изпод перото на един от най-преданите му ученици – д-р Методи Константинов. Книгата „Новата култура през епохата на Водолей“ е отпечатана през 1963 година във Франция. По-късно е преведена на български език и разпространена като книга в началото на 90-те години на ХХ-ти век в съавторство с Христо Маджаров.

Преводът е осъществен от професионалист, владеещ до съвършенство и двата езика, който се е придържал възможно най-близко до оригинала и едновременно с това е успял да намери най-подходящите думи на български език, както и най-адекватните синтактични конструкции. Предполагам, че тази брилянтна работа е осъществена преди промените от 1989 година, тъй като на много места Бог е назован чрез синоними като „Първата причина“, „Вечния“, „Космичното Начало“, „Космичното Творческо Начало“; прережданията – „превъплъщения“; душите – „индивидуалности“, „съзнания“ и др.

Спрямо френския оригинал от 1963 година на места има добавени по-подробни обяснения по съответните теми, които се вписват хармонично към текста, смислово и стилистично.

Заразителен е ентусиазмът, с който д-р Константинов говори за научните постижения на времето. И ако тези факти днес са познати на широката публика, то тяхната интерпретация в светлината на единството на Живата Природа и Космос е все още непонятно за болшинството, затова книгата звучи все така актуално.

„Новата култура през епохата на Водолей“ е пример за високото ниво на старите братя и сестри, свидетелство за тяхното старание и желание да предадат на хората Словото на Учителя в достъпна и лесно разбираема форма.

В днешния ден нерядко популяризатори от всички възрасти опитвайки се да обяснят определена идея от Учителя, търсят своя словесен израз, там където е най-лесно за логиката на ума. Можем само да съжаляваме, че вместо да цитират чуждестранни автори, не си служат с четива много по-близки по дух до Учителя като „Новата култура през епохата на Водолей“.

Надяваме се, настоящото издание да запълни тази празнина.

М. Методиева

Категории