Словото

Нова светлина ІІІ

Списание „Нова светлина или тълкуване тайните явления в природата“ излиза в Сливен и в Бургас от 1892 до 1896 г. Негов издател е известният възрожденец и хуманитарист д-р Георги Миркович. За времето си списанието е модерно и полезно за всички духовно ориентирани читатели. Освен всички интересни материали, част от които са превод от френски, в „Нова светлина“ са и първите две статии върху хомеопатията: „Лечителните средства“ и „Динамизмът“.

Категории