Словото

Няколко нови щриха от възникването на Паневритмията

Няколко нови щриха от възникването на Паневритмията…

 

От дневника на Теофана Савова (Летопис на Изгрева, Алфадар, 2002, С) разбираме интересни подробности за началния период, в който се заражда Паневритмията. Ако всичко там е автентично, то излиза, че още през 1932 и 1933 г. не само, че се е играло Паневритмия, но и тя вече е била назовавана по този начин. Ето един кратък откъс, в който е обхванат период от около две години:

 

„1932, [вероятно месец март]

Първият ден на пролетта…

Не може да се опише опиянението от музиката, не може с думи да се изкаже радостта от упражнението. Истински празник…

 

1932, [месец] Май

Съкровищницата на нашия Учител е неизчерпаема. След хубавите празници, които имахме всяка сутрин на полянката, той устрои тържества. Чудна музика се разля от вдъхновения оркестър на нашите братя и събуди в душите ни нови сили.

Гледката от кръговете на Паневритмията ни отнасяше в далечните времена на сътворяването, когато в песенната хармония на Божествената Любов се раждаха светове.

Ритъмът на чудната музика събуди вътрешна динамика: стъпките ставаха по-смели, телата по-пластични, ръцете – по-леки. В хармонията на космичния ритъм умовете се освобождаваха и мислеха по-трезво, сърцата се изпълваха с благодатта на всемирната Любов и чувстваха по-нежно. Братството се утвърждаваше в нас и между нас.

Като маргаритките по полянката в слънчевия пролетен ден, изпод развалините на старото се надигаха светли умове и сърца, израстваха цветята на космичната пролет.

 

1932, [месец] август

Днес аз съм майката, която трябва да се погрижи за над стотина деца, които трябва да се почувстват свободни на планината. Това се изисква от живота на групата – дошъл е моят ред да се погрижа за обяда.

Ето ни няколко сестри и братя на работа около казана, приготовляваме обяда за всички в лагера. Разбърквам ястието с голямата лъжица или подклаждам огъня. А в това време по пътя за Махабур [петото езеро Бъбрека] като наниз от мъниста се извива колоната на братството. Като скъпоценен камък в този наниз се откроява фигурата на Учителя.

Въображението ми рисува движенията на гимнастическите упражнения, които ще се изпълнят на поляната над Махабур. Мислено се пренасям там и изпитвам истинска наслада, че ще взема и аз участие в изпълнението на упражненията и Паневритмията. Дробовете ми се изпълват със свеж въздух, слънчеви лъчи привлича всеки хармоничен жест.

 

1933, [Вероятно 22 март]

Прекрасна пролетна беседа и упражнения! Всяко манисто от движещата се броеница на свещения танц ражда нов свят…

 

1933, 12 юли, Петровден, сряда, 5 часа сутринта

…По-важни събития: Паневритмия, общ обед и концерт…

 

1933, [Вероятно 16 юли] Неделя, 4,30 часа сутринта

В 6 часа започват утринните ни гимнастически упражнения, които траят до 7 часа. След кратките разговори с някои брата и сестри и след поздрава – целуване на ръка,  към 8  часа Учителя тръгва от поляната.

1933, Летуване на Яворово присое  [Вероятно края на юли или началото на август]

Лагерът е устроен отдавна, но Учителя е тук отскоро. Той идва и си отива… Първото си присъствие ознаменува с откриване на първата чешмичка. Посочи и поляна за утринните упражнения…

 

1934, 18 април, 7 часа вечерта,

Из ден в ден все по-нови и по-фантастични приказки. Действителност ли е това? Ние сме в една реалност, която аз наричам живот в присъствието на Учителя! Това може да ни даде само той. С едно паневритмично упражнение да се понесеш в светове, където – „око не е видяло и ухо не е чуло това,  което Бог е приготвил за тези, които Го любят.“ Щастливи са неговите ученици, понесени от неговите крила!

Ново упражнение! – Нова музика, нови стъпки.

Не мога да го опиша, да споделя преживяването. То е приказка!

Вслушах се в музиката, сложих ръце на кръста си и поех с новите стъпки по вълните на светлината. Новите ми стъпки влизат в ритъма на светлинните вълни.

Новото упражнение, току-що дадено от Учителя, беше завършено: и с музика, и със стъпки и с движения. И всичко това за не повече от половин час.

Ново упражнение! – С лъчите на светлината ни понесе то!

 

1934, 28 април,

Музикалните и ритмични упражнения се раждат неусетно. Както и беседите. Стъпи Учителя на катедрата и Слово, велико и мощно, заструи. Гледа човек и недоумява.  Откъде  и  как  иде?  И  защо  се  дава  на  нас? Защо щастливите сме ние? „Скрил си го за мъдри и разумни, а открил си Го на младенците“. – Младенците, това сме ние, щастливите около Учителя.

Едва сме видели Учителя при пианото и ето, че и музикантите пристигат. Един след друг. Като по даден знак. И музиката се дава. Като че ли съвсем случайно. А то, като ни понесе после из висините, да се чуди човек на земята ли е.

Стъпките и движенията идваха по същия начин. Като че ли нашият Учителя ги търси, като че ли ги нагласява. А той всичко предварително знае!

Нашият Учител го наричам, а той е и ваш. Бих го нарекла и мой, но зная – на всички е.

 

1934 [Вероятно месец май]

През  тези  години  ние,  двете  сестри  Мара  и  Теофана,  сме  почти  постоянно  при  Учителя.  Ние  първи възприехме  упражненията.  Наскоро  след това  дойде  и Катя  Грива.  Музикантите,  които  се  явяваха  веднага, щом Учителя седнеше пред пианото, бяха Асен [Арнаудов] и Ангел [Янушев].“

Категории