Словото

ОБЩИ УПРАЖНЕНИЯ

ОБЩИ УПРАЖНЕНИЯ

Ще четете Новия Завет по следния ред:

Софиянци ще започнат от Евангелието на Йоана.

Търновци ще започнат от Послание до римляните.

Бургазлии ще започнат от Евангелието на Матея.

Сливенци ще започнат от Евангелието на Марко.

Русенци ще започнат от Евангелието на Лука.

Варненци ще започнат от Първо послание до коринтяните.

Пловдивчани ще започнат от Второ послание до коринтяните.

Казанлъчани ще започнат от Посланието до евреите.

Старозагорци ще започнат от Посланието до галатяните.

Айтосци ще започнат от Първо послание на апостол Петър.

Ямболци ще започнат от Второ послание на апостол Петър.

Шуменци ще започнат от Посланието на апостол Яков.

Новозагорци ще започнат от Посланието на апостол Юда.

Панагюрци ще започнат от Първо послание до солуняните.

Свищовци ще започнат от Второ послание до солуняните.

Севлиевци ще започнат от Посланието до колосяните.

Габровци ще започнат от Първо послание на апостол Йоан.

Карнобатци ще започнат от Второ послание на апостол Йоан.

Еленчани ще започнат от Трето послание на апостол Йоан.

Пазарджиклии ще започнат от Посланието до ефесяните.

Белоградчани ще започнат от Първо послание към Тимотей.

Ломчани ще започнат от Второ послание към Тимотей.

Тревненци ще започнат от Посланието към Тит.

Видинци ще започнат от Откровението.

Горнооряховци ще започнат от Посланието към Филимон.

с. Гърци, Видинско, ще започнат от Посланието към филипяните.

Четенето започва от определения текст и върви последователно до края на Новия Завет. То започва още от Събора, от днес. Ще прочитате по десет стиха на ден, и то когато сте в добро разположение. Когато не сте разположени, ще прочитате само по един стих, и то или първия, или последния, или който искате. И тогава ще си отбележите кой от тези десет стиха ви е обърнал внимание – дали първи, втори, трети, или кой и да е от десетте. Когато сте неразположени, ще четете само по един стих, понеже тогава сте на път. Щом сте неразположени – пътувате; тогава, разбира се, само по един стих ще четете. Щом сте разположени – на почивка сте, по десет стиха ще четете.

Сега определям за всички по един ден в месеца за почивка, през който ден няма да ядете – ще почивате на физическото поле, а ще работите в духовния свят. Този ден ще бъде третият петък от месеца, значи ще си почивате 12 петъци. Постът ще започва в четвъртък на обяд в 12 часа и ще свършва в петък на обяд в 12 часа. Това е почивка, закон, а не е пост. Той ще продължава от обяд до обяд. Защо? През следващата година ще ви обясня защо именно от обяд до обяд ще си почивате. Тогава Слънцето е в зенита, горе. Това, което ви давам като пост, е много малко, но ако вие спазвате закона, ще имате отлични последствия. Това е един велик закон. Ще кажете: „Е, аз колко съм постил!“ Да, но тъй не си постил. Тази почивка е както когато пътуваме лятно време през планинска местност – вървиш, вървиш, по едни време седнеш да си починеш, пийнеш малко топла вода, нахраниш се хубаво, надишаш се на чист въздух, преоблечеш се и после пак продължиш. Това е разходка, която обновява. А като пиеш студена вода, когато си изморен, връщаш се у дома си болен.

И тъй, това, което ви давам, не е пост, а почивка – това е за обновление на нервната система. И не мислете, че постите – не си туряйте наум мисълта, че постите, а че си почивате, и тогава ще видите как ще си хапнете хубаво на следващия обяд. Някои имат тази слабост: когато ще постят, наяждат се преди това много, за да издържат поста. После ги запалва за вода, та едва дочакват да се свърши поста. Не, ще ядете малко – както в четвъртък, така и в петък. Малкото е законът на благословението. Постът ще започва от третия четвъртък на месеца.

– Някои чиновници, които излизат в 1 часа от работа, кога ще ядат?

Който е чиновник, да си вземе два геврека – това му е достатъчна храна. Ще кажат за него: „Закусва си човекът, не е нещо лошо.“ Вие представлявате изключение, което се случва на 10000 един път, но не вярвам някой от вас да попадне в такова изключение. Часовникът, по който ще се ръководите, е вашето чувство, той е вашият зенит. Докато имате отлично настроение, вашият обяд идва, но щом си изгубите настроението, обедът е минал, Слънцето вече е под наклон. Това е така, защото всички хора на Земята нямат еднакви отношения към Слънцето. Обядът не става в едно и също време за всички – психически за всички хора времето е различно.

– Задължителен ли е този ред и за ония наши братя и сестри, които са поканени на събора, но не присъстват?

Да, могат и те да го изпълняват, ако желаят. Всички наши братя, независимо от това дали присъстват, или не, всички наши братя, които имат един дух с нас, по нищо не се различават от нас, няма никаква разлика и могат да изпълняват всичко, което изпълнявате и вие. А онези братя, които нямат един дух с нас, и тук да са, много не се ползват. За братството е важно всички да имат еднакви разбирания. Туй, което ни свързва, е Божественият принцип, който действа в нас, и ние искаме този принцип да действа и във всички хора. Той е, който ни свързва. Щом го има между нас, ние сме братя, ако го няма – не сме братя.

Това е най-малкото, което ви давам, но ако го изпълнявате добросъвестно, с Любов, ще имате едни от най-добрите резултати, каквито не сте виждали в живота си досега. Много малко е, но ако го изпълните от Любов към Бога, ще опитате какво нещо е това.

Специалните упражнения са достояние само за досто鬬ни¬те ученици, които са изпълнили общите упражнения съвестно. Тези упражнения са според закона на свободата, а той е много строг. В духовния свят законът е много строг – веднъж си обещал и не си го направил, пази се да не изпаднеш пак в тази грешка. Затова не искам да ви причинявам излишни страдания – веднъж си се ангажирал с нещо, трябва да го направиш, ако ще и Земята с главата надолу да се обърне. След тези общи упражнения ще дойдем до частните, които ще се дадат само на онези, които ще ги изпълнят добросъвестно и с добро желание. Мнозина от вас имат добро желание, но като дойде затруднение, казват: „Да се отложи засега!“ Няма никакви отлагания! За специалните упражнения няма никакви отлагания. Когато дойде Христос, Той имаше едно специално задължение, да изпие горчивата чаша, и каза: „Не може ли да ме отмине тази чаша? Не, затова дойдох!“ Отстъпиш ли, работата ти е загубена – такива са законите. Сега Господ няма да изменя законите си заради нашите разбирания. Ние сега казваме: „Господи, не можеш ли да направиш едно изключение за нас?“ Изключение може да се направи само в това, да каже: „Почакай, не го взимай сега.“

И тъй, през цялата година ще оставите да работи у вас законът на хармонията, та всички да чувствате, че у вас блика един извор, който пълни сърцата ви. А сега се срещате и си казвате: „Старозагорците не вървят добре в пътя, софиянците – също и т. н.“ Тогава кои вървят добре? Всички вървите добре, само дяволите в София, в Търново и прочие не вървят добре. Кога са вървели добре? За да ги накараме да вървят добре, трябва да ги направим слуги. Надпреварвайте се да си отдавате почитание един на друг.

И тъй, като ви срещна сега, ще ви погледна десет секунди и така ще ви поздравя. Когато ви погледна, някои си навеждат очите. Знаете ли какво означава това? Означава: „Не съм готов да служа на Господа.“ Като ви срещна, ще ви погледна десет секунди и ще ви дам половината от Божията Любов. И сега аз ви поздравявам така: давам ви половината от Любовта, която Господ ми е дал.

Една сестра ми пише писмо, в което изкарва, че всички, които са събрани тук, са вагабонти. Туй е неразбиране на закона и ние няма да се поддаваме на това. Бог е Любов и ние няма да оскверним вече името на нашия Баща за нищо.

А сега ще отидем на една сладка закуска.

21 август, неделя, 9 ч. Ясен слънчев ден.

Слънцето май ви обича. Ще издържате Любовта му. Аз няма да ви държа дълго време.

– Всички дойдоха ли вече?

– Има още да идват.

– Да ги чакаме ли? Колко?

– Пет минути.

– Щом им давате пет минути, то е благодат. Общото решение е Божие решение.

– Винаги ли?

– Винаги. Когато хората изпълняват волята на един човек, те вършат престъпление, а когато един човек изпълнява волята на много хора, той върши добро. Злото има винаги предвид една личност, а доброто има предвид всички. Тази е разликата.

Категории