Словото

Общото между Папа Франциск и Джузепе Ронкали (папа Йоан XXIII)

Pacem in terris – Мир на земята“. Това е мотото, под което ще мине визитата на папа Франциск у нас. То е спомен за един друг папа – Йоан XXIII, който оглавява Светия престол в средата на миналия век. Силно обичал България, затова го наричали „българският папа“.

 

Нестор Илиев: „Ронкали беше монсеньор. Той изпълняваше длъжността представител на Ватикана в България. И след това стана след време папа Йоан XXIII. С него започна реформациите във Ватикана. Той знаеше за Учителя и част от неговите идеи от България занесе във Ватикана. 

Анджело Ронкали е роден 1881 г. в бедно многодетно семейство. През 1904 г. завършва семинария, става свещеник, а през І-вата Световна война отначало е санитар, а след това капелан във военна болница. През 1925 г. папа Пий XI назначава Ронкали за папски дипломатически представител в София. Това му донася звание епископ. От 1925 -1939 г. е в София. Той познава Учителя Петър Дънов и е чел негови беседи. 

От 1939 г. до 1944 г. е назначен в Турция за папски наместник. В края на 1944 г. е назначен за нунций в Париж, който наскоро е освободен от хитлеристката окупация. Този пост се смята за един от най-важните в дипломатическата мисия на Ватикана. До тогава смятат, че папа Пий XII е подръжник на Хитлер и Мусолини и французите- са настроени враждебно към Ватикана. Ронкали е вече кардинал и успява благодарение на своето умение да промени политическата атмосфера във висшите кръгове. 

Кардинал Ронкали съдейства много на българската делегация в състав: Кимон Георгиев, Васил Коларов, Георги Кулишев на Парижката мирна конференция, състояла се от 29 юли до 15 октомври 1946 г. Той многократно кани на правителствени приеми българската делегация и я представя на високопоставените лица от Англия, Франция, САЩ. Без неговото застъпничество българската делегация не би могла да направи неофициални дипломатически контакти. Българската делегация настоява България да бъде призната за съ- воюваща държава в антихитлеристката комисия и че е започнала военните действия срещу германските войски още на 10 септември 1944 г. а не след подписването на примирието на 28 октомври 1944 г. на България със СССР, Англия, САЩ. 

Целта е да се смекчат някои от клаузите на мирния договор насочени срещу целостта на българските граници. 

Кардинал Ронкали с неговия голям пост в Париж е имал голямо влияние всред съюзниците, понеже той официално ги подкрепя още от 1939 г., въпреки неодобрението на папа Пий XII. Това се е знаело от всички. Той е бил полиглот и е контактувал свободно без преводач. 

През 1947 г. Георги Димитров лично благодари на католическия представител на папата в София, в присъствието на неговия секретар, за помощта оказана на България от кардинал Ронкали през 1946-1947 г. 

От 1947 г. до 1953 г. е в Париж кардинал. От 1953-1958 г. е патриарх на Венеция. От 1958 г. до 1963 г. е избран на папския престол на 77 г. под името Йоан XXIII. Това е било истинска сензация. 

Той се обявява за мир и мирно съвместно съществуване на държавите с различни социални системи. Той е срещу въоръжаването, срещу „студената война“ между Изтока и Запада. Той издига лозунга „Мир на земята“, застъпва се за социално равенство, прави църковна реформа да установи контакт между евангелието и съвременния свят. Заради неговите реформи го наричат „Червеният папа“. Смятат, че идеите, които носи със себе си, са чужди идеи на римо-католическата църква. А това са идеи, които се намират в Словото на Учителя Петър Дънов, които по времето на своето пребиваване в София 1925-1939 г. Ронкали пряко или косвено е заимствал от Словото на Учителя. 

Ето един пример как работи Небето със своите служители: чрез Духът, чрез Слово и чрез Дела.  (Изгревът, 4 том)

 

Категории