Словото

Овен-Везни

Овен

1. Окултно значение.

Дванадесетте астрологични знака са носители на неизброими животворни сили, качества и свойства, които са наречени 12 Божествени извора на живота. Те се подразделят както следва: Първите три – Овен, Телец и Близнаци имат отношение към устройството, дейността и проявите на физическата материя; Втората тройка – Рак, Лъв и Дева, имат отношение към всички области на духовния (чувствения) свят; Везни, Скорпион и Стрелец имат отношение към дейността и проявите във всички области на умствения свят, Козирог, Водолей и Риби са проводници на всички жизнедателни сили и благословения от Божествения (Причинния) свят за човека и Земята изобщо.

Първият знак – Овен – служи за дейността и проявите на Божествената Истина в човешкия, материалния свят, а също така за изучаването, разбирането и приложението на Божествената Истина от човека. В зависимост от светилата, които се намират в знака Овен и в зависимост от съчетанията, които получават от другите светила, ние можем да съдим до каква степен и в какво отношение човек правилно или не изучава, възприема, разбира и прилага Божествената Истина в живота си – вътре в себе си (вътрешно пожелава и извършва) и вън в Природата. Индивидите Овни най-добре израстват, ако мъдро обединят своите мисли и действия чрез силно, дълбоко и волево мислене. Те могат да дадат ново направление на живота си, ако имат правилно отношение към живота въобще, да придобият правилно знание за самите себе си и осъзнаят истинската природа на Овена като огнена. Както Скорпионът прочиства желанията си чрез възраждане, което носи ново раждане, така Оенът прочиства мисленето и въздига мисловната си сила, като прави поправки и напредва към Истината. Индивидите Овни не могат да станат истински пионери ако Истината не се прояви в живота им като жив факт. Трябва дебело да се подчертае, че Овните имат за своя истинска вътрешна езотерична същина възпитателно въздействие на Истината чрез силата на живото Слово или Логоса. Пътят за постигане на Духа на Истината е скалист и стръмен, следователно изисква се силна воля, за да може човек да върви по този път.

Изобилието на пролетта е характерно за него – както природата произвежда безброй форми, така изобилства с идеи и умът на Овена. В този знак намираме началото на нещата, били те лични, местни, национални или интернационални и космични. Като пръв от кардиналните знаци, той е крайно деен и става неспокоен, ако бъде ограничаван. Идеята за себето, за човешката индивидуалност е силата на Овена. Тук се намира прототипа на Аза, на “АЗ СЪМ”, Азовота идентичност на човека; тук е волята, която трябва да се прояви. Той дава инициатива на индивида и му дава силата да бъде пионер. За да може човек добре да разбере Овена, би трябвало остро да осъзнае неговия неприкъснат подтик към импулсивност, към разрушително излишество и екстравагантност, когато се касае до енергия.         

Този знак придава на човека силно усещане за индивидуалност и себе. В него е дълбоко заровено семето на оригиналната, първообразна същност, живата сърцавина на Аза, който трябва да разцъфти и да принесе плод за Христос. Но когато личността, която въпреки всичко е само една част, а не цялото, изразява себе си, необходимо е равновесие. Трябва да бъде открита спирачка, допълнителна сила, която да се противопостави на Овена, а тя се намира в неговия допълващ, противоположен знак, Везни, знакът на свръхличността, който съдържа и цялото, и неговите части. Ако индивидът Овен би осъзнал влиянието на Висшето, Духовно Същество Христос и му се подчини, той не ще има нужда да учи тежките уроци, проявяващи се в брачните отношения, където възникват неприятности от това, че самият той или партньорът не са на нивото на очаквания идеал.

2. Символика на знака Овен.

В най-висока степен положителен и мъжки знак, Зодиакалният Овен съответства на възкачването на слънцето, на прехода от студа към топлината. Тогава природата се пробужда от зимното вцепенение, а този знак символизира преди всичко пукването на пролетта, следователно – порива, мъжествеността, енергията, независимостта и смелостта. Пламенен, инстинктивен и могъщ, той символизира и силата, която пробужда човека и света и осигурява възобновяването на жизнения цикъл. Ето защо в него буйността и щедростта се съчетават с упорство, което може да доведе до заслепение. Този знак започва в деня на пролетното равноденствие 21. 03., когато е космичното изображение на живителната сила на едновременно съзидателния и унищожителен, непокорен, стихиен, щедър и сублимен огън, който от една централна точка се разпространява във всички посоки. Тази огнена сила се отъждествява с бликването на изначалния огън, изначалната жизненост, с първичния жизнен порив, с всичко, което се съдържа в подобен начален процес – начален тласък в чист и суров вид, внезапно, мълниеносно и неудържимо изпразване, силен душевен подем и огнено дихание. Херметичната традиция твърди, че сме изправени пред Слово, чиито съзвучия са в червено и златно, с астрален афинитет към Марс и Слънцето. Едно агресивно по същността си Слово, което съответства на буйна, кипяща и конвулсивна природа.

Овенът е създател и водач на стадото. Рогата му са инструментът, който позволява разбиване портите на обсадените градове и следователно – разтварянето черупката на общностите. Спираловидната им форма добавя идея за еволюция и засилва значението на разтваряне и посвещение, за което напомня V-образната форма на всички животински рога.

Символът на знака Овен показва, че човек трябва да се научи да се жертва безропотно, както агнето, следователно по този знак и по светилата и аспектите им се познава как човек разбира закона за жертвата, как го прилага вътре в себе си и вън в Природата. Понеже от закона за жертвата зависи еволюцията, този знак ни показва степента на човешкото развитие. На научен език жертвоприношението и жертвата се наричат Закон за правилна обмяна в материалния свят (само там). Тъй като знакът Овен стои на първо място във физическия свят, той има главно и най-важно отношение към устройството, дейността и проявите на човешката глава, а после и към частите на цялото тяло. Така от положението му, от светилата в него и аспектите им, ние можем да съдим за изобилието или оскъдицата на жизнените сили, които определят дължината на живота, силата и здравето на човешкото тяло, на неговата работоспособност, изобщо условията и възможностите за усъвършенстването на човешкото тяло. Този знак показва още до каква степен човек правилно или не възприема, разбира, изучава формите на нещата в Природата. Защото Природата се изявява и става познаваема за човешкото съзнание само посредством формите. От този знак се вижда до каква степен човек има пробудено съзнание за дълг и отговорност спрямо Природата, спрямо всички явления, сили и неща в Нея, също и до каква степен се стреми да гради там.

3. Качества на характера.

При Овена принципът на топлината влива живот и движение, обаче тези блага са в услуга на собственото Аз на родения и са подчинени на неговата лична воля, а тази воля е страстна, напрегната, която не обръща внимание на духа, на универсалността и на чувството за общност. Това е дух, за който личната независимост е висш закон. Дава деспотична воля, егоцентрична, страстна натура, която не се спира пред насилие, действа разрушително и винаги рязко в борбата за съществуване. Овенът не умее да влиза в колективи, в синдикати. Той обича да бъде следван, а не да следва. Понякога е тираничен. Лош посредник, той никога не би се включил скромно в някоя бавна и продължителна социална акция. Не е способен да се контролира, както и да действа с дискретни и предварително пресметнати ходове. Той е един импулсивен гений, който дължи твърде много победи на импулсивното си вдъхновение, за да се съгласи предварително да планира действията си. Също е и горделивец, защото винаги има нужда от успехи, за да бъде във форма и да контролира интелигентността и дарбите си.

Това е знак на мъжката сила и той подтиква към длъжности, свързани с власт, към изследване като пионер на нови полета и цели; тук намираме качеството инициатива. Но Овенът не ще има успех в нови начинания, ако човек не е придобил яснота и направление, защото този знак няма силата за съгласуваност. Равновесието е съществен елемент, който лицето трябва да придобие, за да се развие сполучливо. Енергиите на Овена са огнени и бързи, но ако не са уравновесени от влиянието на други знаци, им липсва съгласуваност и ако лицето няма определен план и ясна цел, бива въвлечено в грешки, неточности и груби преувеличения. Най-подчертаното качество на Овена е интензивна деятелност, подклаждана от амбиция; обективираща енергия, която трябва да управлява и да бъде начело, защото той не може да следва, а само да води. Планетите в Овен в хороскопа по принцип следват същата логика – изразяват се чрез водачество, а не чрез следване. Те определят на първо място индивидуалности, верни на себе си. Това е особено вярно за хора със Слънце, Луна или Асцендент в Овен. Такива индивиди са много лично свързани със собствения си процес на развитие. Силното влияние на Овена е неблагоприятно, когато се намира на изток в момента на раждането на жена.

 4. Физически характеристики.

 Силовите течения на Марс чрез Астралното тяло на човека създават и оформят мозъчните центрове, които се намират около ушите. При тези случаи разстоянието – отсечката – между двата отвора на ушите е по-голяма. Това дава подчертана широчина на главата в тази област. Там главата е по-издута и ушите са повече щръкнали. В тази област се намират центровете, които дават жизненост, смелост и устойчивост на човек.

Силовите течения на Марс и добре развитите центрове, които той е създал дават израз както на главата и лицето, така също и на самото тяло. Главата (черепът) като цяло има формата на куб с яка, а лицето е квадратно. Косата е гъста с пясъчен, червеникав, кафяв или тъмен цвят. Кокалесто, удължено лице, понякога в профил овцеобразно. Често има белег или бенка. Челото в областта на слепите очи е широко. Веждите са гъсти, груби и обикновено под ъгъл като в много случаи са сключени. Погледът е твърд, дързък, прям, а при висшите типове той е съсредоточен, честен, проницателен. Скулите са добре развити, което показва устой. Носът при висшите типове е силен, с добре развита горна част, показваща амбиция за постигане на поставената задача, като често самият нос е заорлен, показващ фанатичен устой на своето. Устата е голяма, показваща изпълнителност. Предните зъби са по-големи и изпъкнали.  Устните са стиснати – израз на безогледна решителност и енергия. Брадата е тясна, къса, четвъртита, издадена напред, което също изразява непоклатимост. Долната челюст е силно развита и широка. Тялото на Марсовите типове е сухо, средно на ръст, със здрави, добре развити и еластични мускули. Цветът на лицето и кожата е тъмен, червеникав, като загар от слънцето, а понякога и бронзов.

Везни

1. Окултно значение.

Въздушният знак Везни е извор на Божествената Истина, от който непрестанно черпят сили всички духовни светове, за дейност, развитие, прояви и постижения на духовния ум. Този знак служи за дейността и проявите на Божествената Истина в човешкия разум и подсъзнание. Следователно от светилата и от съчетанията им в него ще знаем в каква степен и в какво отношение човек може да възприема, проявява и оползотворява Божествената Истина чрез разума си, т.е. висшите си мисли.

Когато Слънцето влезе във Везни, то променя своя курс от северното към южното полукълбо; преминава се екваторът.  Ден и нощ са равни по дължина, уравновесени са светлината и тъмнината. Така качеството на равновесие се осъзнава, когато Слънцето достигне екватора, средата между Тропика на Рака и Тропика на Козирога. Везни е средният знак на Зодиака, той е маховик, уравновесяващата сила и по този начин, поради неговата сила за съгласуване на трите душевни сили – мисъл, чувство и воля – в резултат се получава по-голямо равновесие.

Везните представляват надличностното, духовното себе, което е противоположно но личното себе, земното Аз, представяно от Овена, допълнителния знак на Везни. Представляват и тези, които разтварят сърцата си, изравняват душите си с чистата светлина на Везни, въздушният знак, който обединява като в обща атмосфера, душевните сили на всички, с които идва в досег. Подчертаната сила на знака е обединяване, характеристиката му е съпружество и истински брак. Така че качеството на вливане, стремежът за обединяване с други му е вроден, защото това е знакът на свързване, на душевна асимилация и сливане, знакът не само на брака, но също и на превличане към общества и групи. Онзи, който има силни Везни и се държи надалече от другите, отрича сам себе си, своето най-добро еволюционно развитие и отрича самата цел на този въздушен знак, който подтиква другаруване, съдружия, а специално и брак. Лошото на Везни е, когато те се държат отдалечено, неосъзнавайки чувството за цялостност, което могат да достигнат чрез другаруване. Само отрицателното откликване на този знак води човека да отбягва хората и ако се държи изолиран от другите, унищожава възможностите си за разширен живот и растеж.

Макар че Везни е знак на равновесие, спокойствие и почивка, все пак той е крайно подвижен и всепроникващ, поема качеството на пълнота и изпълва всичко. При еволюиралите индивиди се използват и енергиите на душата, не само на мозъка, както при повечето други и въз основа на тази сила за различаване и обединяване, възниква съвършено възприятие и интуиция. Мисленето е отделено от сетивата и освободени от мозъка известия се приемат посредством посредничещата душа. Поради това индивидите Везни или лица със силни Везни имат вродена, мигновена интуиция, вътрешно знание. Всички въздушни знаци имат способност за интуиция, както и силата за разсъждаване. Те развиват духовно знание, което надхвърля физическите сили на мозъка.

Както всички кардинални знаци Везни отбелязват началото на нов начин на движение, движение, което отделя мисленето от сетивата, държейки съответните прояви на съзнанието – низшия човек срещу висшето себе – в точно равновесие, като субективното и обективното биват уравновесени. Такова равновесие дава на лицето резултатното творчество чрез сравняване и премерване на неща, идеи, хора и всичко друго, което довежда до проявяване на качеството справедливост.

2. Символика.

Везни е единственият знак представен от механичен предмет, а не от човешка или животинска фигура. Когато Слънцето навлиза в него, се намира в средата на астрономическата година. Преминаването му от северното в южното полукълбо бележи равновесието между вече съграденото и силите, които се готвят да го разрушат, също и изравняването на деня и нощта. Когато разглеждаме Везни, добре е да погледаме една везна с чифт блюда. Блюдата са символи на мисълта и чувството, главата и сърцето. Двете блюда би трявало да имат точно еднаква тежест и по този начин да са уравновесени. Точката на висенето на везните, опорната точка, символизира волята. Тази златната среда, около която всичко останало е нестабилно, показва раздвоението между здрача на външната есен и зората на вътрешната пролет. В тази централна точка, от която се изравняват двете блюда, сме свидетели преди всичко на взаимното неутрализиране на противодействащите сили. Там възниква свят на междинното положение, на умереността, на полутоновете, на оттенъците и нюансите. Това е свят на изтъняването присъстващо в символиката на елемента Въздух, чиято  природа е ефирна.

Везните са познати като символ на справедливост, на умереност, на благоразумие и уравновесеност, тъй като тяхната функция съответства именно на тежестта на постъпките. В съчетание с меч те са символ на Справедливостта и Истината. Тъй като понятието съдба води след себе си понятието изживяно време, ясно е защо везните са също така и емблема на Сатурн. Равновесието, чийто символ са Везните, е знак за възвръщане към единството, т.е. към непроявлението, тъй като всичко проявено е подвластно на дуализма и противоречията. Следователно равновесието, постигнато от застаналите неподвижно блюда означава преминаване отвъд конфликтите, които са присъщи на времепространството, на материята. Двете блюда на Везните изобразяват раздвоението на Безграничния, от което са последвали всички деления, дори и това на клетките.

3. Качества на характера.

Везни представляват онази част от кръга, където се занимаваме основно с брачните връзки и балансирането на тези връзки с Аз-а. Хора тип Везни са известни с неспособността си да вземат решения, тъй като виждат и двете страни на даден проблем и се стремят винаги да бъдат честни. Най-трудната им задача е да видят нещата от аз-центрирана позиция, ето защо те стигат до прекалени саможертви по отношение на взаимоотношенията.

Общо взето Везни не са щастливи ако живеят сами и така те търсят, докато намерят или спечелят хармоничния и уравновесен живот, за който мечтаят. Когато някой от този знак е достатъчно еволюирал, прави ясни усилия не само да уравновеси себе си, но също и тези от заобикалящата го обстановка или в света. Везните твърде рядко са горди или налагащи се; те са благи и безпристрастни, независимо от социалното им положение. Тяхното приятелско чувство и любезност събуждат приятелски чувства и у другите, облекчават напрежението и твърдостта в човешките отношения. Силно еволюиралите индивиди са олицетворение на любов.

Везни е наричан знак на мира. Когато осъзнаем нуждите на другите на колективно ниво, осъзнаваме и нуждата да се създава хармония за човечеството като цяло. Това е символизмът, залегнал в основата на големия идеализъм на знака. Макар че обикновеният тип може да се занимава предимно с интимни или романтични връзки, винаги на заден план сияе усещането за по-висша цел. Везни посява семената за по-широко възприятие на човечеството, възприятие, което ще даде плодове в следващия въздушен знак Водолей.

Душите Везни са остро възприемчиви, имат подчертани възможности за сравнение и поради тази си способност, за мигновено проникновение и познание, те имат естествена способност да преценяват и премерват, а също и сила да дават и получават неща, които никой друг знак няма. Те притежават безпогрешна преценка и сила за сравнение в резултат на безпристрастност, която произтича от тяхната способност да се отделят от собствената си личност. Тогава са отворени за вдъхновение, идващо от духовната област.

Родените под този знак са елегантни и красиви. Техните хармонични качества ръководят живота им и предават истинско благородство на всяко тяхно действие. Дори когато са подтиснати от мъка или опиянени от радост, те успяват да намерят вътрешно равновесие, което се изразява и външно във външно равновесие. Този знак налага около себе си  отпечатъка на една особена атмосфера. Трудно е около него да изникнат буйни и дълготрайни търкания.

4. Физически характеристики.

Силовите течения на Венера чрез звездното тяло на човека създават и оформят мозъчните центрове, които се намират отстрани на предната централна част на челото. Там са центровете, които тласкат и дават възможност на човек да се изяви в изкуството, предимно в музикално отношение. Там са центровете за тона и за дарбата да има тънък усет към изящното и красивото. Тези създадени от Венера центрове, при силното й влияние и въздействие, определят израза на тялото и на другите части и органи по лицето и главата. Тялото е не много едро, деликатно и с чудно красиви форми. Главата е удължена отпред назад. Лицето е с красиви овални форми. Косата е гъста, бухнала и винаги много добре причесана. Тези хора обичат и с особено старание се занимават със своята красота, полагайки големи грижи за своя външен вид, като обикновено приемат, че това може да стане с козметечни средства.

Челото е спокойно, без бръчки, поради липса на дълбоки и бурни преживявания, а също и поради силния контрол да не се появят такива, защото се приема, че те са израз на старост. Очите са големи и с омайна пленителност, нежност и заразяваща любов. Венериният поглед изразява още тънка чувствителност и развита интуиция. Носът не е голям и често е кокетно вирнат нагоре. Устата е обикновено малка, с добре и красиво оформени сочни устни. Красивата и пленителна усмивка разкрива изящно наредените като бисер зъби. Една обла и мека брадичка завършва лицето с малка приятна трапчинка. Ето защо венерините типове успяват много повече благодарение на своето очаровение, отколкото на своята интелигентност.

Категории