Словото

Огнян Георгиев

Огнян Георгиев е художник и асистент в Югозападния университет в Благоевград. Изучава Паневритмия от началото на 90-те години на ХХ в. Участва в художественото оформление на "Паневритмия" под редакцията на Ярмила Менцлова.

Категории