Словото

Определяне на връзките и симпатиите между хората (според Ив. Антонов и Е. Хаджигригорова)

1. Закон на симпатията.

По закона на симпатията, двама, които си хармонират, като се съберат, и двамата почнат да мислят и да чувстват хармонично. Но пък, когато двамата се съберат и имат такова състояние: единият мисли, а другият не мисли, единият мисли, а другият чувства, не си хармонират. Трябва едновременно и двамата да мислят, и двамата да чувстват и двамата да действат. Единият да мисли негативно, да чувства негативно и да действа негативно; другият да мисли положително, да чувства положително, да действа положително. 

„Онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча.“ За да запази тази връзка, човек трябва да е готов да приложи учението на Христа. Това значи да спазва закона на хармонията, известен под името закон на симпатията. Два закона действат в света: закон на симпатията и закон на антипатията, т. е. закон на хармонията и закон на дисхармонията. Когато се обичат, хората прилагат закона на симпатията, или на хармонията, живеят братски помежду си; когато не се обичат, те живеят по закона на антипатията или дисхармонията. В този закон съществува отблъскване, а в първия – привличане. Дето има хармония, там е Бог.

Закон на сродството, принцип на Рода (сродството), закон на привличането, Гравитация, Принцип (закон) на Любов

2. Връзките между хората (по Ив. Антонов).

Известно е, че между двама или група хора могат да съществуват добри, приятни, дружески, мили, симпатични чувства и връзки, една привлекателност между тях. Докато при други няма отношение и се изразява в едно безразличие, а често пъти даже с една неохота при среща с тях. Това, както в единия, така и в другия случай не може да се приеме като случайно явление, без да има ясно изразени причини за това явление. Има обяснение, което трябва да се търси и разбира. За пояснение ще взема следният пример. Ако два камертона вибрират на една и съща височина, то при контакт на техните вибрации ще имаме засилване на звука. И тук, между хората имаме същия ефект. В звездното тяло на човека Слънцето, Луната, планетите вибрират всеки със своите качества и дължина на вълната. Ако дължините на вълните и техните качества са еднакви с тези на другия човек, то ще имаме контактност, което ще даде израз на чувства, привлекателност, интелектуална обмяна.

Когато между двама или група хора има контактност между техните Слънца, Луни, Венери, Нептун, то между тях възникват добрите чувства на привлекателност, симпатия, любов.

Ако между техните Меркурий, Сатурн, Уран, то ще имаме връзка на интелектуална основа, добро разискване на научни въпроси.

Ако е между Марс и Плутон, то ще имаме контактност – разискване по спортни въпроси.

Ако е между Юпитер и Плутон, връзката ще бъде на стопанска основа – придобив на материални ценности.

Всички тези контакти имаме, когато членовете в Слънчевото семейство между двама са в съвпад, 30, 60, 72, 120, 150 градуса. Ако между техните Слънца, Луни, планетите няма тези ъглови разстояния, то връзките между тези хора не може да има, имаме едно безразличие в техните отношения. Ако пък ъгловите разстояния са неблагоприятни – 45, 90, 135, 180 градуса, то между тези хора може да има връзки, но те ще бъдат дразнещи и неприятни.

3. Определяне на симпатиите (приятелствата) и антипатиите (враговете) между две лица.

Датите, когато Слънцето през всяка година минава през рождените точки на добротворците, т.е. образува съвпад с тия точки, а също така и когато преминава през точките, които образуват тригони и секстили с рождените точки на добротворците, тия дати показват приятелите на човека, родени през която и да е година. Родените лица на такива дати в миналите животи са били в роднински връзки с лицето, поради което сега се явяват като приятели. С такива лица именно у човек може да свързва приятелство, да предприема работи в съдружие, а също така да се жени (омъжи).

Враговете на човека се изчисляват, като се види през кое време на годината, т.е. през кои дати Слънцето преминава през рождените точки на злосторниците, а също така и през точките на техните опозиции и квадратури. Такива лица биват врагове на човека, явни или тайни и с такива не бива да се свързва приятелство, да се влиза в съдружие и да се предприемат каквито и да е важни работи.

Датите, които се отнасят за определяне на враговете същевременно са най-неблагоприятните в много отношения за човека всяка година. Следователно в такива дати човек трябва да бъде много внимателен и да не предприема нищо важно.

a)  Симпатии между две лица имаме:

1. когато Слънцето от хороскопа на едно лице се намира в съвпад с Луната от хороскопа на другото лице; в този случай симпатиите между тях са най-силни, най-дълготрайни и най-постоянни; това е условие за хармонична и дълбока връзка между съпрузите;

2. когато Слънцето от единия хороскоп се намира в тригон с Луната от другия хороскоп; например, Слънце на 15° от Лъв в единия хороскоп и Луна на 15° от Стрелец или Овен в другия хороскоп; в този случай симпатиите също са много силни, хармонични и дълготрайни;

3. когато Слънцето от единия хороскоп образува секстил с Луната от другия; в подобни случаи симпатиите са по-слаби, но постоянни;

4. когато Слънцето от единия хороскоп се намира до 5° от точката на изгрева другия хороскоп (Асцендента); тогава симпатиите също биват много силни, дълготрайни и постоянни;

5. когато Слънцето от единия хороскоп се намира в съвпад, тригон или секстил с Юпитер или Венера от другия хороскоп; тогава симпатиите са повече или по-малко силни и дълготрайни, в зависимост от аспекта;

6. когато Луната от единия хороскоп е на отстояние до 5° от Асцендента на другия хороскоп, симпатиите са също големи, но по-слаби от онези, които дава Слънцето в подобната ситуация;

7. когато Луната от единия хороскоп образува съвпад, тригон или секстил с Венера или Юпитер от другия хороскоп; тогава симпатиите са също по-силни или по-слаби в зависимост от силата на аспекта;

8. когато Слънцето или Луната от единия хороскоп образуват повече хармонични аспекти с добротворците от другия хороскоп, т. е. с Венера, Юпитер, Луна и Асцендент, тогава симпатиите са много силни, дълготрайни и постоянни;

9. когато Венера от единия хороскоп е в съвпад, тригон или секстил с Юпитер от другия хороскоп, симпатиите са също много силни и дълготрайни и зависят от силата на аспекта;

10. когато Венера или Юпитер от единия хороскоп отстоят до 5° от Асцендента на другия хороскоп, тогава симпатиите са силни и дълготрайни;

11. когато Слънцето, Луната, Юпитер или Венера се намират в един и същи знак в двата хороскопа, също има условия за, постоянна симпатия между тези лица;

12. когато Слънцето, Луната, Юпитер или Венера от единия хороскоп се намират в асцендентния знак на другия хороскоп, също е налице условие за симпатии между тези две лица.

Всички гореописани случаи свидетелстват, че връзката между такива лица е предимно умствена и духовна. Тези лица в минали животи са имали роднински връзки помежду си и в продължение на хиляди години са работили задружно и в хармония, за да изработят тези резултати – вътрешната близост, разкрита в техните звездослови.

Горните определения важат при съпоставка на рождени хороскопи. Когато такива връзки настават в прогресивния (развойния) хороскоп на дадено лице за определена година спрямо рождения хороскоп на друго лице, възникващите в случая симпатии и връзки могат да бъдат също силни, но са временни и непостоянни. Понякога такива именно връзки носят изпитания.

За силни симпатии и влечения между представителите на двата пола се съди по съчетанията между Марс и Венера в двата хороскопа:

1. когато Марс от единия рожден хороскоп е в съвпад с Венера от другия рожден хороскоп или обратно, влечението между такива същества е силно, бързо развиващо се и мъчно преодолимо.

2.  когато Марс от единия хороскоп е в тригон или секстил с Венера от другия хороскоп, тогава влечението между двата пола е също много силно и дълготрайно.

Следователно когато има силни връзки между добротворците на съпрузите и между Марс и Венера в зависимост от количеството и силата на съчетанията между техните светила, любовта е повече или по-малко силна, дълбока и дълготрайна. Когато Венера и Марс в хороскопи на лица от противоположен пол образуват опозиция или квадрат, тогава влеченията между тях също могат да бъдат силни и непреодолими, но имат временен характер. Такива същества започват сърдечната си връзка с голяма симпатия, а я завършват с голяма антипатия, особено ако между светилата в техните хороскопи няма никакви хармонични връзки. Когато в прогресивен хороскоп на мъж или жена се получават опозиция или квадрат между Венера от единия и Марс от другия, тогава между такива съпрузи настава временно охлаждане.

b) Антипатии между две лица имаме:

1. когато Слънцето от хороскопа на едно лице образува съвпад със Сатурн, Марс или Плутон от хороскопа на друго лице, се проявява най-силна враждебност, която е дълготрайна и неизменна;

2. когато Слънцето от единия хороскоп образува опозиция със Сатурн, Марс или Плутон от другия, тогава антипатиите са също силни, дълготрайни и постоянни, на по-слаби от тези при съвпад;

3.  когато Слънцето от единия хороскоп образува квадрат със Сатурн, Марс или Плутон от другия, антипатиите пак са дълготрайни и постоянни, но са по-слаби от тези при опозиция;

4. ако Слънцето от единия хороскоп образува повече съвпади, опозиции или квадратури със Сатурн, Марс или Плутон от другия хороскоп, тогава враждебността между такива лица има пределна сила и дълготрайност;

5. ако Луната от единия хороскоп се намира в съвпад, опозиция или квадратура с Марс, Сатурн или Плутон от другия хороскоп, враждебността между тези две лица е по-слаба, отколкото враждебността при същите аспекти на Слънцето, и нейната сила се определя от силата на аспектите;

6. ако Луната образува повече лоши аспекти с трите злосторника, силата на враждебността между тези две лица зависи от количеството и силата на аспектите между техните злосторни светила и техните Луни;

7. когато Сатурн, Марс или Плутон от единия хороскоп образува съвпад с Асцендента на другия хороскоп, тогава антипатиите между тези две лица са силни, дълготрайни и постоянни;

8. когато Асцендентът от един хороскоп получава едновременно съвпади, опозиции или квадратури от Марс, Сатурн или Плутон на друг хороскоп, тогава антипатията между двете лица е много силна, постоянна и дълготрайна;

9.  когато Марс или Плутон от единия хороскоп са в съвпад или опозиция със Сатурн от другия хороскоп, също се получава голяма враждебност между тези лица.

c)  Съизмерване на симпатиите и антипатиите.

Когато разглеждаме сравнително хороскопите на две лица, почти винаги ще се намерят признаци както за симпатии, така и за антипатии. В такъв случай дали симпатиите или антипатиите са по-силни съдим от количеството и силата на едните и другите аспекти, като ги съпоставяме и сравняваме. В този случай е добре да се помни, че:

Слънце в съвпад с Луна е аспект, по-силен от съвпада между Слънце и Марс;

четири квадратури по сила са равни на един съвпад;

когато в два хороскопа има много указания както за симпатии, така и за антипатии, първоначално може да възникне симпатия, която след време да завърши с антипатия; при съображенията за такава възможност взема се предвид кои светила, образуващи аспекти, имат по движение по-предно място.

Възможни са случаи, когато само едната страна има симпатия, а другата – антипатия. В този случай указанията са следните: ако добротворците на единия хороскоп заемат Асцендента на другия, тогава лицето, чийто Асцендент е зает от добротворците на другото лице, ще има симпатии към последното. Ако обаче злосторниците от хороскопа на лицето, което има симпатии, стоят на Асцендента на хороскопа на другото лице, тогава последното ще има антипатии. С други думи, взаимодействието между светилата на два хороскопа може да поражда в техните носители точно противоположни чувства.

4. VІІ дом в хороскопа (по Е. Хаджигригорова).

a) Планети в VІІ дом.

Слънце в VІІ дом – Благоприятства за женитба, за сдружаване и популярност изобщо, най- вече между по-висшите. Ако е добре аспекти рано, роденият се издига в живота от женитба или подир нея.

Луна в VII дом. Ако няма лош аспект, тя е добра за брака, популярност, публично покровителство, обществени сполуки, тъй както в парите и собствеността чрез брака и сдружаванията.

Меркурий в VII дом – Благоприятства доброто в професиите на Меркурий, в компаниите или във връзките с другите, брак възможен с личност под влиянието на Меркурий или един братовчед или служащ (чиновник) Бракът ще бъде повече умствен, отколкото чувствен. Бидейки лошо аспектиран. предполага караници, диспути, неприятности и процеси.

Венера в VII дом – благоприятства за брак, сдружението, приятелите, популярността и отбелязва печалба.

Марс в VII дом – Невъздържан в любовта. Възможна е преждевременна любов и брак. Ако Марс не е зле аспектиран и е силен, брак е възможен с марсово лице. Печалба от брак. Ако бъде твърде зле аспектиран – кавги неоснователни, неразположения. Разделяне или смърт на съпруга(та). Роденият рискува да претърпи често повтаряни критики и противоречия от другите.

Юпитер в VII дом – Печалба и сполука от брак и сдружение в предприятията, добро влияние за коопериране с другите. Дава приятели и популярност. Всички планети в този дом зле аспектирани носят скръб в брака и пр. според природата си.

Сатурн в VII дом – Закъснява брака, дори до 28 годишна възраст, но ако е добре аспектиран, показва един верен мъж или една вярна жена, принадлежаща към типа, определен от Сатурн. Твърде вероятно по-стара, отколкото родения. Или ако владее една по-добра позиция, може да спечели от брак или от сдружение. Той показва някой път на брак с вдовец или вдовица. Ако бъде твърде зле аспектиран, той носи несходство (несъвместимост), събиране или загуба от човека, с когото е в брак, според планетата, която хвърля лошия аспект.

Уран в VII дом – малко закъсняване в брака или причинява брак, необвързан с религията. Загубите произхождат от нехармония или несъвместимост в душевните разположения. Брак с уранова личност. Характерът е странстващ, несвойствен на мястото, в което се намира и често пъти характерът повече изпъква в тази къща, отколкото в Асцендента.

Нептун в VII дом – Непостоянство или невярност в любовта или брака. Два брака ще бъдат отбелязани. Ако бъде твърде зле аспектиран – сериозни загуби или скандали, слаб морал.

b)  Зодиакалният знак на куспидата на 7 дом.

Няма планети в дома – отчита се господарят на знака, в който е куспидата на дома. Господарят на знака се явява алмутен и сигнификатор на нещата, които управляват дома. Пример. Куспидата на 7-ми дом е в Рак. Луната е личен сигнификатор на нещата, за които отговаря 7-ми дом.

Когато в дома има планети, те се явяват лични сигнификатори на нещата, които управлява съответният дом. Проследяват се и аспектните връзки на планетите в дома и господаря на дома.

7-ми дом, планетите в него, знакът на върха му, господарят. Планетите в 7-ми дом сочат семейния живот или последиците от брака. Знакът на куспидата на 7-ми дом сочи често темперамента на брачния партньор, както и мотивите за брака.

Категории