Словото

Осемте лунни типа хора според Дейн Ръдиар

Луната е миналото, Слънцето е настоящето, а Асцендентът е бъдещето развитие.

1. Новолуние тип – фазата свършва, когато Слънцето и Луната са на 45°.

· Субективно съзнание – тук съзнанието на човека е субективно, склонно да не прави разлика между вътрешни желания, мечти и истинската действителност;

· Импулсивност и спонтанност.

Известни личности:

З. Фройд, Карл Маркс, кралица Виктория;

2. Сърповиден тип – когато Луната изпреварва Слънцето с 45 до 90°.

·      Себеутвърждаване;

·      Вяра в самия себе си;

·      Стремеж да се преодолеят препятствията;

·      Овладяване от импулса на миналото и властта на кармата;

Известни личности:

Крал Луи ХVІ, Ференц Лист, Джон Кенеди;

3. Първа четвърт тип – Луната изпреварва Слънцето с 90 до 135°.

·      Криза в действието, време за енергична управленческа активност;

·      Изграждането на структури, които могат да служат за новите идеали и междуличностни отношения;

·      Силна воля;

·      Усещане за самовъзвеличаване при стълкновение със старите структури;

·      Е понякога безмилостно утвърждаване на новия идеал; 

Известни личности:

Йосиф Сталин, Оливър Кромуел, Шостакович, Шарл дьо Гол, кралица Елизабет;

4. Изпъкнала Луна тип – Луната изпреварва Слънцето с 135 до 180°, няколко дни преди пълнолуние.

·      Внимание на способността си за личен растеж;

·      Желаят да привнасят ценност в своето общество;

·      Постоянно задават въпроса „защо?“;

·      Работят за личностни и културни проблеми, имайки предвид някаква важна за тях цел;

·      Проницателен ум;

·      Способност да свързват идеи и концепции, по този начин имат възможност за някакво откровение или озарение;

·      Възможно е да се посветят на велика личност и да искат другите да работят за тях със същата преданост; 

Известни личности:

Гершуин, Нютон, Пастьор, Хрусчов, Рузвелт, Франклин и се предполага Наполеон;

5. Пълнолуние тип – родените по време на пълнолуние и през следващите три и             половин дни. Луната е от 180 до 135° зад Слънцето – бърза да се срещне с него.  

·      Обективността и ясно съзнание – като резултат от социално-културни връзки;

·      Онова, което преди се е чувствало сега се вижда;

·      Откровение или озарение, някакво осъществяване;

·      В негативен план разделяне или отделяне – откъсване от реалността, вътрешен разрив – човек срещу самия себе си;

·      Връзката означава всичко или той я отхвърля напълно; 

Известни личности: 

Гьоте, Щайнер, Жана Дарк, Кришнамурти;

6. Разсейващ се (разпространяващ се) тип – родените с намаляваща Луна, разположена на 135 – 90° зад Слънцето в зодиака. От астрономична гледна точка това също е „изпъкнала Луна“, но тя гледа в обратна посока в сравнение с изпъкналата Луна на нарастване.  

·      Стреми  се да демонстрира на другите какво е научил или преживял;

·      Разпространители на идеи;

·      Популяризатори, на онова което е постигнал в своите изследвания, опити и традиция;

·      Отрицателния тим много често се изгубва в каузата, става фанатик или се подава на емоциите масата;

Известни личности:

Рузвелт , Бисмарк,  Хитлер, Карл Юнг, Данте и Вагнер

7. Последна четвърт тип – намаляваща Луна от 90 до 45° зад Слънцето.

·      Докато типът първа четвърт основно състояние на криза в действието, конкретния тип последна четвърт е склонен да преживява кризи в съзнанието;

·      За тези хора най-важното е да въплътят идеологическите си вярвания в определени системи или институции;

·      В лични или обществените взаимоотношения те са склонни да предизвикат проблеми за принципи, които искат може би на всяка цена;

·      Може да им липсва гъвкавост;

·      Трудът им ще се оценява от потомството;

·      Настроени са към бъдещето, но там виждат само структурното очертание или зарята, предшестваща раждането;

·      Понякога умеят да използват ирония или чувство за хумор, които използват за каузата си;

·      Не могат да носят на критика;

Известни личности:

Лутер, Ганди, Вашингтон, Ленин, Мусолини, Айнщайн, Д. Б. Шоу, Виктор Юго;

8. Балсамична Луна тип – всички хора родени с Луна, разположена по малко от 45° зад Слънцето (около 3,5 дни преди новолуние). Това е фазата на преобърнатия лунен сърп, видим преди изгрева на Слънцето. Символ на новия ден.

· Този тридневен период, „балсамична луна“ е една 10 от целия лунен цикъл. Представлява преходно състояние – семето. През тези последни 3 дни от тридесетдневния лунен месец дава семе и то ще стане основа на бъдещото растение, стига да има добри условия;

· Този тип личност в най – висшите си проявления е пророческа, обърната напълно към бъдещето;

· Индивидът се чувства притежаван от социално си предназначение от по – висша сила – един вид като светилище, където се случва нещо повече от личното му съществуване;

· Лесно приема жертвоприношение;

· Мъченичество – в името на малка група или цялото човечество;

· Усеща характера на завършеност във всички важни връзки;

· Склонност към фанатизъм;

Известни личности:

Линкълн,  Кант;

Категории