Словото

Отзиви за Лагера в Паничище, проведен м.юли 2009 г – С. Костадинова

Времето, програмата, организацията бяха на ниво. Считам, че предварително заплануваното бе постигнато. Децата са удовлетворени, изпълнени с положителни спомени и впечетления. Посетени бяха Рилският манастир, пещерата, където е живял Иван Рилски,водопада Скакавица, най-ниското безотточно Рилско езеро – Паничище. Децата имаха разнообразни занимания, имаха и време за релакс. Продължена бе традицията да играят Пеневритмия. Добре се отрази сутрешната и следобедната лека закуска. Базата, храната и обслужването бяха на висота. Особено полезни за тях и запомнящи ще останат – рисуването на камъчета, сглобяването на къщички  за птици, омесването и пекането на хляб, драматизацията на леганда за Орфей, вечерта на талантите, ежедневните занимания по астрология.

Разделянето по цвят – на отбори, в които имаше деца от различни градове и възрасти  и по няколко възрастни, бе удачно, за да се опознават всички в лагера, да си помагат и се създаде творческа атмосфера.

Ежедневните кратки походи и заниманията по спорт – също имаха благотворно въздействие върху децата.

Дежурството в стола бе интересно и всеки го изпълняваше отговорно и с желание. Да се утвърди като практика за бъдещи лагери.

Нямаше сериозни инциденти, лекарката бе винаги на разположение и с компетентен съвет.

Музикалните занимания бяха добре организирани, но се забелязваше, че в някой от дните на по-големите деца им бе скучно и шумяха. В такива случаи да се дава алтернатива – ако не им се занимава с музика, да имат друго занимание, за което предварително да е определен отговорник, организатор.

Предложения:

  1. Считам, че 50-60 деца е максималния брой, с който да се работи, за да има качествена групова и индивидуална работа.
  2. Разделянето на отбори, включващи деца от различни възрасти също е полезно, така се работи за единство, колективизъм, взаимопомощ.
  3. Екипът от учители, за да работи ефективно не е нужно да е повече от 7 – 10 души – да има един ръководител на лагера, за трите възрастови групи – по 2 отговорници. Може да има отговорник по спорта, изобразителното изкуство, приложните дейности, астрология, музика, паневритмия, по дежурствата в стола – които да са различни от отговорниците по възрастови групи, което се получи и на практика и се оказа положителен опит.

Síocháin Leat

Категории