Словото

Относителна подялба на добро и зло

Всеки предмет [аспект], попаднал в добра или лоша ръка, ще може да изпълни едно или друго предназначение. Например, с една сабя или нож може да се направи операция на един болен и с това да се подобри положението му, но може и да се отреже главата на някой човек на бойното поле. С перото може да се напише някоя отлична книга, но може да се напише и някоя толкова лоша книга, че отровата ѝ да се разнася с векове, а може да се подпише и смъртна присъда. С далекогледа може да откриете нещо ново, което да ползва човечеството, но същевременно може да откриете някой роб, който избягал от господаря си, и да го предадете на властта – предатели да станете. С жизнения еликсир ще може да продължавате живота на хората, но с него и ще разбогатявате (Учителя).

Смисъл на относителната подялба на светилата (от Иван Антонов)

Разделянето на светилата на добротворци, злотворци и неутрални важи само по отношение на влиянията им спрямо човека, а не във всяко отношение. Защото това, което за човека е добро, за други същества може да бъде зло и обратно. Една астрологична максима гласи: „За мъдреца и злото става Добро, а за глупеца и Доброто се превръща в зло“. Казано е: „За тези, които любят Господа, всичко се преобръща на Добро.“ Разбира се, за тези хора, които не любят Господа, всичко ще се превърне на зло. С други думи казано, хората, които се стремят да живеят по законите на Божествената Любов, Мъдрост и Истина, т. е. изпълняват Волята Божия, могат всичко да преобръщат на Добро, както алхимиците могат от всичко да правят злато. Така че подразделението на светилата на добротворци, злотворци и неутрални е само условно и изключително само по отношение на човека. Идеята за превръщане на злото в Добро и на Доброто в зло ще изясним с няколко примера:

1)   Разумният човек посажда градина с плодни дървета с чиито плодове създава блага за себе си и за ближните си. А глупавият човек от хубавите плодове – грозде, сливи и пр. – прави спиртни отрови, с които причинява зло на себе си и на ближните си.

2)   Разумният човек маже да канализира големите реки, да направи електрически юзини и да добие електричество за светлина, топлина, механична сила и пр. Неразумният човек не знае как да канализира водите на реката и да добие електричество, но когато реката приижда след проливни валежи, тя залива земите на неразумния и му причинява зло.

3)   Разумният човек винаги се храни със здравословни и чиста храна, която му дава сили и здраве, т. е. причинява му добро, а неразумният човек преяжда и не пази чистота, поради което и с хубавата храна си причинява болести, т. е. зло.

От всичко, казано дотук, трябва да се извади заключението, че Доброто винаги е резултат на разумна и съзнателна деятелност, а злото винаги е последствие на неразумна и несъзнателна деятелност. Следователно светилата, наречени добротворци, могат да бъдат наистина такива само за разумните хора, но за неразумните те принасят малко полза. Светилата, наречени злотворци, са наистина такива за неразумните хора, а за разумните са източници на сили, които могат да се превръщат в блага. Трябва да отбележим, че влиянието върху човека на разумните светила – добротворци и на злотворците не е случайно, а е подчинено на строго определени закони. Човекът е, който става причина дадено светило да му влияе по един или друг начин.

Астрологията ни учи, че през целия си живот човек с ума си ражда и дава живот на различни идеи, мисли и планове, а със сърцето си непрестанно ражда и дава живот на различни желания. Идеите, мислите и плановете на човешкия ум, както и желанията на неговото сърце са добротворни, ако са родени под влиянието на Божествената Любов, Мъдрост и Истина. А всички идеи, мисли и желания, които не са родени под влиянието на Божествената Любов, Мъдрост и Истина, са винаги само злосторни главно за тези хора, които са ги родили. Защото добротворните идеи, мисли, планове и желания, направлявани от силите на Слънцето, Венера, Юпитер, Уран и Нептун, минават през сърцата и умовете на всички хора, които също раждат подобни идеи, мисли, планове и желания и отново се завръщат при първоизточника си, но вече увеличени, усилени, обогатени. Злосторните идеи, мисли, планове и желания на даден човек са направлявани от силите на Марс, Сатурн и Плутон. Такива идеи и желания обикалят целия свят, влизат в умовете и сърцата на хора с подобни идеи, мисли, планове и желания, взимат от всякъде по нещо сродно на себе си и отново се завръщат при родителя си, който трябва да опита плодовете им.

Всички добротворни идеи, мисли, планове и желания на даден човек под влияние на Слънцето, Юпитер, Венера, Уран и Нептун, служат като материал за изграждането на висшите органи на умственото, духовното и физическото тела на даден човек. А всички злосторни, низши идеи, планове, мисли и желания на даден човек под влияние на злосторниците Марс, Сатурн и Плутон ще послужат за градивен материал на умственото, духовното и физическото тела на даден човек, чиито тела обаче ще бъдат дисхармонични и с болестни зачатъци.

Категории