Словото

Отработване на планетните енергии – Лекция на М. Левин в Бургас на 10.07.2014 г.

Лекция на Михаил Левин В гр. Бургас на 10 юли 2014 г.

           

ОТРАБОТВАНЕ НА ПЛАНЕТНИТЕ ЕНЕРГИИ

Планетните енергии не ни въздействат пряко, а са резултат от взаимодействие с нашето съзнание.

                                   Антена – излъчвател  –––––-  Приемник (ТV)  

При по-съвършен приемник – ще има по-добър звук!

Планетите активизират това, което е заложено в нас.

Например:

Марс – може да символизира – агресия, активност, съзидателност, а при висшето си проявление – истината! Но Марс има различни проявления. Всяко усилване на Марс – дава усилване на тези качества. Но в по-нисшо проявление – дава агресия, а в по-висше проявление – има контролиране!

При творчески импулс на съзнанието – творческа изява, съзидателност.

Първо трябва да се работи със собственото съзнание!

Има няколко категории хора – с разлика в нивото на съзнание:

1. Старозаветни

2. Новозаветни

3. Праведни

4. Ученик

Има 4 различни Астрологии – за всяко ниво на съзнание, планетите действат по своему.

І. Най-низшия човек – природен човек – у него има слабо развито самосъзнание, слаба идентичност. Той е продукт на средата, в която живее, макар че у него има вродени качества, все пак – зависи от средата. За този тип човек съществува единствено правилен тип живот, поведение. Той не може да се отдели от ставащото (хората преди два века). Но и сега – масовото съзнание (поне 50% от хората) е такова – не излизат от рамките на колективното съзнание, не притежават индивидуалност. Тези хора не се стремят към никакви постижения. Човек гледа живота му да не е по-лош от този на другите около него – да припечели, да си купи кола, къща – и щастието за него е достигнато. Тихо и спокойно да преживяват – тези хора са под управлението на Луната – тук доминира Луната!

ІІ. Тип – този човек се стреми да достигне нещо – той е ориентиран на външни ценности, към социума. Търси пари, слава, известност. Иска сега – пари, власт, висок чин. Да постигне по-високо положение в обществото, в което живее. Това е Социално ориентиран човек!

ІІІ. При този тип човек има обръщане навътре – да постигне нещо, да реализира способности. Активен, съзидателен тип личност – стреми се да реализира себе си, творчески тип.

И така: 1-ви тип – Лунен тип, природен човек.

             2-ри тип – Юпитер, Сатурн – двете социални планети. Тук всички цели са социално ориентирани.

             3-ти тип – Слънчев тип човек – съзидателен човек.

Слънцето присъства ПОТЕНЦИАЛНО у всички хора, но – само потенциално!

Дава пример с мътенето и излюпването на пиленце: Белтъка – това е нашият жизнен опит – получен в средата, в която живеем. В началото на нашия живот – ние сме поставени в някаква среда, в която се развиваме (като яйце, което се мъти и от което накрая се излюпва пиленце). В самото начало – има стадий на Лунен тип; после следва Втори стадии (Юпитер, Сатурн) – когато човек се нуждае от форма (взета от обществото в което живее) (При пиленцето – това е черупката). Накрая се излюпва пиленцето – Нашето Слънце – нашата индивидуалност, самостоятелност.

 

Юпитер – Най-високия импулс, който задава естествена нужда към разширение, ръст .- стремеж за растеж! РЪСТЪТ е взаимосвързан с ВЯРАТА

Юпитерианците – на физически план – пълни, едри хора;

            На психически, социален план – успех, постижения, високо положение, авторитет, уважение от околните.

            На по-висок план – човек чувства как да реализира себе си, да прояви силата в себе си, вътрешно развитие, вътрешен растеж!

Как човек проявява своя Юпитеров ръст? – Юпитер винаги е свързан с оценката – Юпитер се нуждае от скала, която взима отвън. Гледаме се отвън – оценяваме се според това, как другите гледат на нас. Търсим потвърждение отвън – докато нямаме вътрешна сила, докато нямаме вътрешна опора!

При човек от 2-ро ниво – няма вътрешна опора, търси я отвън.

При 3-то ниво – има вътрешна опора!

1)    (Луна+ Юпитер) – Тщеславие – потребност на човек постоянно да го хвалят, да чува признание. Активно се стреми към постижения!

2)    (Марс + Юпитер) – Агресивно развитие – човек се поставя по-високо от другите. Тук има демонстративност. Демонстрира се превъзходство.

3)    (Сатурн + Юпитер) – Гордост – Английски тип хора. Много силно вътрешно чувство. Не демонстративен тип, но се поставя по-високо от другите (пак Юпитер).

           Човек поставя себе си по-високо от обкръжението си.

Но когато човек си изработи вътрешна опора – картината се променя! При опорна точка – земята може да бъде повдигната! (Архимед) Слънцето е нашата опора! Всички наши действия се опират на Слънцето – това е нашата опора. При активизиране на Слънцето у човек – тогава той може да преобърне света, т.е. – човек може да види света от друга гледна точка, да го възприеме независимо от ставащото. Човек със Силно Слънце върви по свой собствен път. Човек има увереност в себе си. Преди активизиране на Слънцето – то е само източник на жизнена енергия.

 

Сила на Слънцето в наталната карта:

А) Есенциално – Слънце по знак – на трон, екзалтация и т.н.; В Астро-психологията не го разглеждаме есенциално.

Б) Акцедентално – положение на Слънцето по дом – при анализ на психиката на човека, гледаме Слънцето по Дом, а не по знак!

Например: Когато Слънцето е в последните 3 градуса на знака (27, 28, 29) – преход. Това е кризис (вижда се в Прогресиите). При такъв човек има вродена недостатъчност на вярата. Не знае какво иска. Трудно осъзнава каква е жизнената му задача, какво ще работи. Отива там, където отиват всички, или където е по-лесно.

При слабо Слънце:

·   Липсва увереност в себе си;

·   Не знаеш какво искаш в живота;

·   Не може да отдели желанията на другите от своите;

При силно Слънце:

·   Човек знае какво иска;

·   Няма да се остави да му казват какво да прави;

Тук (Юпитер + Слънце) – Чувство на собствено достойнство, когато човек има висока самооценка за себе си, самоуважението към себе си съвпада с уважението на другите.

Човек трябва да развие в себе си Слънчевото начало, тогава има трансформация на действието на всички планети върху него!

Самодостатъчност има само при Слънцето!

Какво иска всяка планета, за да се чувства човек силен:

Венера – иска да си красив, да изглеждаш добре;

Меркурий – да си умен, много да знаеш;

Марс – активен, деен, да си пръв;

Юпитер – да си заслужил звание, ордени, награди;

Сатурн – да заемеш правилно положение;

Само Слънцето – от нищо не се нуждае; човек не иска никакво потвърждение отвън, че е силен! 

При силно Слънце, човек никога не изпада в депресия.

Два цвята – бял и оранжев.

За подсилване на Слънцето: Акцентиране на тези цветове, оцветяване, дрехи; Медитация, концентрация, мислено съсредоточаване в анахата (сърдечната област). Посрещане на изгрева на Слънцето.

Когато човек развие силно Слънце, тогава може да се развива по своя път; дотогава – днес с едно се занимава, утре – с друго.- Първи стадий на Ученичество – развиване на силно Слънце.

Отработване на планетните енергии

Правило: Всяка промяна на едно място води до промяна в цялата система! (развива се органически). При ограничаване подвижността на един пръст от ръката – води до ограничаване на някаква психологическа част у нас! (В стари времена престъпникът се е наказвал с отрязване на палеца – човек се лишава от воля)

            Ако работим с една част от себе си – влияем на цялото тяло!

       Например, ако усилваме нашия Марс – усилваме не само волята, но и агресивността.

        Трябва да работим с цялата карта, а не с отделни части!  

Разглеждаме Марс 180ï Сатурн: Недостатъчно силна Марсова енергия. Сатурн не позволява Марс да се изявява, ограничава го.

                       Ако имаме свързани конфликтни сили – ще се проявяват и двете.

Търпението е качество, добродетел, свързано със Земята.

Например: Ако работим по усилване на Сатурн – също ще има и подтискане, ограничаване, контрол, дисциплина. Човек ще е по-сдържан. Сатурн е спирачка. Умееш да спираш (Сатурн), но не умееш да ускоряваш (Марс).

Истина и търпение (без Слънцето не стават) – това изисква вътрешно спокойствие.

При Сатурн – има подтискане – създава се вътрешно напрежение, подтискане – и в някакъв момент ще има взрив, или неочаквана травма; няма да проявяваме външно агресията си, но ще я насочим към себе си (самонараняване).

Всяко хармонизиране на енергиите започва със Слънцето!

Сатурн винаги е разумност, не ограничение!

Слънцето – истината

Меркурий – мъдростта

Луната – надеждност

Венера – Любов

Марс – истина

Юпитер – справедливост

Сатурн – разум

Карма – правя, върша; правят ми; това не е разплата, а дар божий!

Да се сдружим с всяка планета!

Когато нивото на съзнание на човек е ниско, тогава става изкривяване на планетните енергии (приемникът е слаб и звукът не е добър).

В картата няма лоши планети, негативни домове, негативни аспекти. Трябва да се избавим от страховете и мислите за опасности. Да не гледаме на квадратите, опозициите и съвпадите като на лоши аспекти. Например Юпитер 90/180 Сатурн – може ли да се постигне успех? Такъв аспект имат Бил Гейтс, Джордж Буш и др. успели хора. Успех без опозиция в картата не става! Квадратът е аспект с много голяма сила. За постигане на голям успех са необходими квадрат, опозиция, съвпад. Само със секстили и тригони – не става!

            Но силата иска целеустремен човек, за да има резултат!

В социалната сфера, политиката и в духовната сфера – иска се воля, за да има успех. Нужен е напрегнат аспект.

В Творчески сери – Би-секстил.

Разглеждаме действието на Лилит:

Лилит предизвиква много интензивни стремежи, дори лишава от разум.

От 1994 г. М. Левин разглежда 800 карти – за действие на Лилит

 

При всяко сериозно сърдечно преживяване (любов) – и плюсово и минусово – тук работи Лилит!

 

Лилит – да се провери – в Прогресии, Дирекции, ингресия в дирекции, Транзити, Соляр. Лилит играе огромна роля във всички любовни ситуации.

В картата няма нещо, което да е само минусово! Престанете да се боите от факти в картата! Като например – домът, в който е разположен Лилит.

Транзит на Сатурн по домовете: Изисква да направим някаква жертва, за да се освободим от нещо.

Например – Сатурн през 6-ти дом (дом на болести, неприятности, работа) – най-добре да се смени работата. От човек се изисква да направи някакво усилие, за да се освободи – да дадеш нещо.

При транзит на Плутон през 4-ти дом – опасности – може да се направи ремонт, покупка на жилище, преместване.

Всеки дом има поне по2-3 значения. .

 

        Нито едно събитие не е само по един дом!     

        Свързват се поне 2-3 дома

 

Например – Работа – 6 и 10 дом;

                        Здравето – 6 + 1 + 2 (ако е 8-ми дом – голяма криза)

                        1-ви дом – нашето тяло

                        8-ми дом – енергийни проблеми, здраве/финанси/дългове

С транзит на Сатурн през 8-ми дом – най-добре е за занимания с окултизъм!

Слабо Слънце – По домове: 12, 11, 8, 6 дом; (6-ти дом е най-силен от слабите домове)

                               В интерсептирани знаци;

                               Когато Слънцето е в последните 3 градуса на знака (27, 28, 29)
Слънце в 11-ти дом – човек не се напъва; плува по повърхността; обича да се занимава с любимите си дела.

Слънце в 12-ти дом – може да е млада душа. Много нова, егоистична. Обича да работи в къщи. Може – човек да е изследовател; При по-високо ниво – човек-мистик;

За определяне нивото на съзнание на човек – по картата:

1)    Отговаря се на въпросите – Какво е най-важното нещо за човека в живота? От какво е готов да се откаже? Това, към което човек се стреми – това е неговото сърце – нивото на мислене, колко е развито мисленето!

2)    Определяне на сърдечните качества

3)    Уровен на волята, колко е развита волята – при слаба воля не очаквай високо ниво на съзнание!

При Лунен тип – иска всички близки да са здрави, той да е здрав,  да постигне благополучие – работа, пари, спокойствие;

Юпитеров тип – Да постигне успех, който е виден за всички. В какво вижда успеха?

Слънчев тип – Тук важи мисълта на Пушкин: “Не продаться вдохновение, но можна рукопись продать!”. За Слънчевият тип изборът е достатъчно ясен.

Категории