Словото

От кой и откъде д-р Гал научава местонахождението на марсовите центрове в човешката глава

Когато изучавал френология, доктор Гал срещнал един стар човек, от славянско произхождение, който му казал: „Ще ти открия едно свое постижение, резултат на мои наблюдения.“ Той му казал, как да различава борците петли от страхливите. На ония петли, които се отличават с голяма смелост, този център, който се намира зад ушите, е силно развит. Това откритие за петела дало възможност на доктор Гал да открие центъра на смелостта и разрушителността в човека.

Категории