Словото

Петте основни астрологични закона

Основни астрологични закони и важни правила, които трябва да се знаят и всякога да се помнят и да се имат предвид при тълкуването на всички видове хороскопи.

І-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Любов и той гласи: Всичко в живота и съдбата на земния човек е условно, т. е. става при точни определени условия, а всички условия произхождат от Божествената Любов.

ІІ-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Мъдрост и той гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е променливо, а всички промени зависят от Божествената Мъдрост, която има за цел непрестанно в умствено, духовно и физическо отношение да пречиства, да преобразява, да обновява, да облагородява, да обогатява, да украсява и да усъвършенства човека, за да го доведе до безсмъртие.

ІІІ-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Истина и той гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е гранично, т. е. става в определени граници по пространство и по сила. Следователно свободата или ограниченията в живота са в зависимост от отношенията на човека към Божествената Истина.

ІV-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Правда и той гласи: Всичко в живота и съдбата на земния човек, и доброто, и злото е временно, следователно трайността на доброто и злото в живота на човека са в зависимост от отношенията на човека към Божествената Правда.

V-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Добродетел и той гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е относително, т. е. при Божествения порядък, който Господ е определил за човека, всичко, което се случва на човека, се преобръща на добро. Извън Божествения порядък всичко, което се случва, се преобръща на зло. С други думи казано, когато човек се стреми да живее и работи под ръководството на Господа, всичко в живота му бива за добро; когато човек работи и живее без ръководството на Господа, тогава всичко в живота му се преобръща на зло.

Категории