Словото

Петър Манев – Влияние на лунните възли в съчетание с „Т“-аспекта при започване на Втората световна война – 1. ІХ. 1939 г.

Освен планетите, в Астрологията се взимат под внимание и лунните възли. На тая тема Синдбад – д-р Вайс казват следното:

„Би трябвало да забележим още, че лунните възли – главата и опашката на дракона – съгласно по-нови възгледи и наблюдения на английски астролози дойдоха пак на почит като фактори с голямо значение според тяхното положение по дом. Горният възел – главата на дракона – подобрява работите на дома, в който той се намира, и при добри аспекти действува силно и към зенита и асцендента; той е особено силен в благоприятен смисъл, когато стои близко до асцендента. Долният възел – опашката на дракона – е неблаготворен и влошава работите на дома, в който се намира, като носи съответни затруднения и нещастия“.

Голямата роля на лунните възли напоследък се подчертава и другаде, особено във Франция. Започналите враждебни действия в Средна Европа като че ли идват да потвърдят и тоя възглед, който впрочем съвсем не е нов, но който в последно време бе изгубил донякъде своето значение.

На 1. IX. т. г. долният възел се е намирал в 2° от Телец, следователно, в тесен съвпад със Сатурна, в почти точна квадратура с Плутона и в обсега на влияние на една непълноценна квадратура с Марс. Значи, имаме едно ново засилване на квадрата между Сатурн и Марс, както изобщо едно удвояване на опасния „Т“-аспект от страна на силно дисхармоничната опашка на дракона.

Ако речем да вземем в сметка и хармоничния горен възел, намиращ се в 23 от Скорпион, който хвърля по една квадратура към Плутона и Марса, и една опозиция към Сатурна, получаваме една от най-фаталните астрологични конфигурации – кръста.

Два дни по-късно, когато Луната достига позицията на съвпада между Сатурн и долния лунен възел и с това възбужда и засилва от своя страна споменатите кръстосани дисхармонии, конфликтът се разширява значително – Англия и Франция се намесват във войната[1].

По всяка вероятност не е без значение, че отгоре на всичко тоя кръст засяга вторичните космични оси, едната, от които разделя знаците, които се управляват от Слънцето и Луната – Лъв и Рак, т. е. съединява 0° от Лъв с от 0° Водолей, а другата разделя знаците, в които светилата имат своя подем – Овен и Телец, т. е. свързва 0° от Телец с 0° от Скорпион.

 

Фиг. 2

1 септември 1939 г. – начало на враждебните действия между Германия и Полша.

По тоя начин, с привличането на споменатите два недобре изследвани астрологични фактори – Плутон и лунните възли – може да стане по-понятно настъпването на едно историческо събитие, за което не виждаме достатъчно предпоставки от гледна точка на астрологическата традиция.

При това положение би могло да се допусне, че взривните материали, символизирани от по-горе дадения кръст, на 1 септември са били възпламенени от сприхавата квадратура между Уран и Меркурий.

Макар, че не може да има съмнение върху опасностите, които крият тия влияния, ние смятаме, че е мъчно да се установи, дали искрата е дошла от космичните течения или от реакцията на хората. Трудността иде от обстоятелството, че ние нямаме мярка, за да определим точната сила на един астрален импулс.

Така, неведнъж е имало критични планетни съчетания, които са създавали някое драматично положение, без да доведат до голям конфликт. При гореизложените напрежения в началото на септември т. г. би могло да се очаква, и то с доста голяма положителност, една криза, евентуално и едно ограничено стълкновение, но едва ли война в такъв мащаб.

Нашето впечатление, прочее, е, че тоя път много държавници са се поддали като че ли твърде лекомислено на нажежената космична атмосфера. И неохотността, с която поне до днес – три месеца след избухване на конфликта – се водят военните действия на Западния фронт, иде да покаже, че в случая имаме работа с една война, която е предизвикана или поне ускорена от съдействието на човешкия произвол[2].

 


[1] На 3 септември 1939 г. Англия и Франция обявяват война на Германия, след нахлуването ѝ в Полша. В историята тази война остава с прозвището „странна война“, тъй като в самото начало тя фигурира само на лист хартия – без никакви реални бойни действия.

[2] Тази статия е поместена в сп. „Житно зърно“, Бр. 9-10, 1939 г.

 

Категории