Словото
Писмо на Махатма Ганди до Адолф Хитлер

Писмо на Махатма Ганди до Адолф Хитлер от 24 декември 1940 г.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛЮ,

Това, че се обръщам към теб като към приятел, не е просто формалност. Аз нямам врагове. Моята работа за последните 33 години беше да се сприятеля с всички хора, независимо от тяхната народност, цвят или вяра.

Надявам се, че имаш времето и желанието да узнаеш как голяма част от човечеството, което живее, следвайки учението за всемирното приятелство, гледа на твоите действия. Ние нямаме ни най-малко съмнение в твоята храброст или твоята преданост към родината, нито вярваме, че си чудовището, което описват враговете ти. Но твоите собствени писания и слова, както и тези на приятелите и поддръжниците ти, не оставят никакво място за съмнение, че много от постъпките ти са чудовищни и непристойни за човешкото достойнство, особено според хора като мен, които вярват във всемирното приятелство. Такива постъпки са твоето унижение на Чехословакия, изнасилването на Полша и поглъщането на Дания. Аз съм наясно, че според твоя мироглед тези злодеяния са велики дела. Но ние сме обучавани от детство да гледаме на тях като на действия, принизяващи човечеството. Следователно ние не можем да пожелаем успех на военните ти действия.

Писмо на Махатма Ганди до Адолф Хитлер

Но се намираме в уникална ситуация. Ние се съпротивляваме на британския империализъм не по-малко, отколкото на нацизма. Ако има разлика между двете, тя е в мярката. Една пета от човешката раса е била покорена от британците по начини, които не издържат на критика. Нашата съпротива не цели да нарани британците. Ние искаме да ги променим, не да ги победим на бойното поле. Нашето е невъоръжен бунт срещу британското иго. Но независимо дали ще успеем да ги променим или не, ние сме твърдо решени чрез ненасилствено несъдействие да направим тяхното управление невъзможно. Това е метод, който в своята същност не се нуждае от защита. Той е основан на знанието, че никой подтисник не може да изпълни своите цели без определено съдействие, доброволно или насилствено, от жертвата.

Нашите господари можеха да се разпореждат със земята ни и с телата ни, но не с душите ни. Те могат да придобият контрол над последното само и единствено ако избият всички индийци — мъже, жени и деца. Че не всички ще проявят такъв героизъм и че значително количество страх може да пречупи гръбнака на бунта, са верни аргументи, но не са съществени. Защото, ако се намери определен брой мъже и жени в Индия, които да са готови без никаква лоша умисъл към потисниците да дадат живота си, вместо да преклонят глави, те ще успеят да покажат начина за освобождение от тиранията на насилието. Аз бих желал да ми повярваш, когато казвам, че ще се намерят неочаквано голям брой такива мъже и жени в Индия. Те се обучават на това през последните 20 години.

От половин век насам ние се опитваме да се освободим от британското иго. Движението за независимост никога не е било толкова силно, както сега. Най-влиятелната политическа организация, имам предвид Индийския национален конгрес, се опитва да постигне това. Ние вече имаме значителен успех с ненасилствени методи. Ние се опитваме да намерим правилния начин да се противопоставим на най-организираното насилие в света, олицетворено от Британската империя. Ти оспорваш властта им. Времето ще покаже кои са по-организирани — германците или британците. Ние знаем какво означава за нас британското владичество, не само за нас, но и за другите неевропейски раси по света. Но ние никога не бихме пожелали да се прекрати британското иго с помощта на Германия. Ние намерихме сила в ненасилието, което, ако се впрегне правилно, може без съмнение да се справи с всички най-жестоки сили в света, взети заедно. В ненасилствените техники, както казах, не съществува поражение. Там е „успех или смърт“, без да убиваш или да нараняваш други хора. Може да се приложи на практика без пари и очевидно без помощта на науката на разрушението, която ти си развил до такава висока степен. За мен е чудно, че ти не проумяваш, че никой няма монопол над тази наука. Ако не британците, то някоя друга сила със сигурност ще измисли по-унищожителни методи от вашите и ще ви бие с вашите камъни по вашите глави.

Не оставяш нищо на твоите хората, с което да се гордеятТе няма как да се гордеят с изпълнението на жестоко дело, без значение колко умело е изпълнено. Аз затова се обръщам към теб — в името на човечеството да спреш войната. Няма да изгубиш нищо, ако оставиш всички спорове между Германия и Великобритания да се решат от взаимно избран международен трибунал. Ако спечелиш войната, това няма да докаже, че си бил прав. Това ще докаже само и единствено, че твоята сила на разрушение е по-голяма. Докато едно решение в твоя полза на безпристрастен трибунал би показало честно, доколкото е човешки възможно, коя от страните е права.

Ти знаеш, че не много отдавна отправих призив към всеки британец да приеме моя метод за ненасилствено противопоставяне. Направих го, защото британците ме приемат за приятел, въпреки че съм бунтовник. Аз съм непознат на теб и твоя народ. Нямам смелостта да отправя към теб призива, който отправих към всеки британец. Не защото не е валиден и за теб със същата сила, с която е валиден за британците. Но сегашното ми предложение е много просто, защото е много по-практично и изпитано.

През тези празнични дни, когато сърцата на народите от Европа копнеят за мир, ние прекратихме даже нашето мирно съпротивление. Толкова ли много искам от теб — да направиш опит за поне временно примирие, което за теб лично може да не значи нищо, но което е жизненоважно за милионите европейци, чиито безмълвни ридания за мир чувам, защото ушите ми са привикнали да чуват милионите безмълвни? Имах намерение да се обърна едновременно към теб и господин Мусолини, с когото имах честта да се запозная, докато бях в Рим при пътуването ми до Англия като участник в Конференцията на кръглата маса. Надявам се, че след необходимите промени той ще приеме това като обръщение и към него.

Аз съм,
твой искрен приятел,
М. К. Ганди

24 декември 1940 г.

* * *

Превод: Кирил Атанасов

Източник: MKGandhi.org

Препечатано от http://www.otizvora.com/2015/10/7140

Категории