Словото

Планети

 „Критичният философ може a priori да отрича само тогава, когато са налице вътрешни противоречия, а случаят с астрологическото учение сигурно не е такъв. Че „духът на времето“ уж е превъзмогнал това учение, не ни говори нищо. Витализмът и окултизмът бяха вече също веднъж „превъзмогнати“, но днес цъфтят прекрасно в нова строга форма“. (Проф. Ханс Дриш)

 

В миналото астрономията и Астрологията са представлявали неразделно цяло – първата като анатомия, втората като физиология на космоса[1]. Това е било така и за класиците на европейската астрономия – Тихо де Брахе, Кеплер и Нютон. Традиционната Астрология гради и днес върху астрономическа база. Както е известно, като изходна точка за астрологически изследвания служи хороскопът, т. е. карта на небето за даден момент и дадено място, изчислението, на който е една математическа работа.

Елементите на тая небесна карта, т. е. факторите, които се взимат предвид, при астрологическото изследване са:

1.    Планетите, Слънцето и Луната, като извори на астрална енергия (X. Селва). За по-точни изследвания се взимат под съображение още влиянията на неподвижните звезди от по-голяма величина и, евентуално, налични комети.

2.    Знаците, като зони на астрална енергия (Селва).

3.    Домовете или силови полета и

4.    Аспектите.

 

Планети

За влиянието на космичните тела се е писало твърде подробно в списанието (виж статиите на Г. Радев в първите годишнини на „Житно Зърно“[2]). Затова ние ще се задоволим да припомним само няколко най-елементарни факти.

Днес е общоприето, че Слънцето е извор на всички енергии и живот не само на Земята, а и на цялата слънчева система. Влиянието на слънчевите петна върху магнитните бури на Земята, ритмичните повторения на сухи и влажни периоди и кризите при известни нервни болести е вече научно установен факт.

Влиянието на Луната върху приливите и отливите също е известно не само на хората на науката.

Много по-незабележими и затова силно подценявани са влиянията на планетите. Достатъчно е, обаче, да вземем предвид гравитацията, която поддържа равновесието между колоси като планетите на нашата слънчева система, за да стане ясно, че както при Слънцето и Луната, така и при планетите имаме работа със сили, които далеч надхвърлят ония, с които разполага днешното човечество.

С оглед на горното, логично би било да се допусне, че огромните планетни електромагнити, които според науката действуват върху Земята като цяло, не може да не упражняват някакво влияние и върху нейните части, респективно обитатели.

Впрочем, науката с най-новите си изследвания установи наличността на „космични лъчи 100 пъти по-проникващи от най-проникващите известни досега лъчи – рентгеновите“[3], установи, че „смущенията на земния магнетизъм, електромагнитните вълни, северното полярно сияние и дори някои земетръсни явления са последица на това влияние“ и още, че „космичните лъчи безспорно имат влияние и върху проявите на живота“ (виж брошурата „Космични лъчи“ от проф. Ас. Златаров[4]). Значи, официалната научна мисъл идва да потвърди онова, което Астрологията застъпва от хиляди години.

Многовековните астрологически наблюдения са показали, че едни от планетите се явяват като по-активни, други като по-пасивни в своите влияния. Според преобладаването на позитивните, електрични или негативните, магнетични радиации, астролозите разделят планетите на:

1.      Мъжки: Слънцето, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Меркурий и

2.      Женски: Венера, Луната и, може би, Нептун.

Някои автори смятат, че Меркурий променя своето естество, като става електричен в мъжки знаци и магнетичен в женски.

Астрологическият опит е установил още, че въздействието на разните планети е различно – влиянието на Луната не е еднакво с това на Меркурий, Марс действува съвсем различно от Венера, вибрациите на Сатурн се чувствуват съвършено по-иначе от тия на Юпитер и пр.

Въз основа на това обстоятелство, планетите се делят още на добри и лоши:

1.      Като добри, обикновено, се смятат Юпитер, Венера и Слънцето.

2.      Като зли – Сатурн, Марс и Уран.

3.      Минават за неутрални – Луната, Меркурий и Нептун.

Впрочем, и тука няма пълно единство. Има автори, които смятат, че повечето от хората още не могат да възприемат вибрациите на Нептуна, планетата на висшата любов и затова ги схващат като дисхармонични.

Изразите „добър“ и „лош“, „благотворна“ и „неблаготворна“ планета имат и в Астрологията само относително значение. Така, Сатурн не е всякога зъл и Юпитер не е всякога добър; тяхното фактическо влияние зависи от тяхното положение и аспектиране в съответния хороскоп. Всяка планета може да бъде разглеждана като един принцип, чиито въздействия могат да преминат всички степени между добро и зло“. (Синдбад – д-р Вайс).

Диференциацията на влиянията и значенията на разните планети отива още по-нататък. Нека оставим да говори по тоя въпрос един майстор – Сефариал[5], който е дал следните колкото кратки, толкова и инструктивни характеристики:

Луната прави родения под нейно влияние непостоянен, капризен, със силно въображение, способен да спечели обществено признание, но изложен на опасността от обрати. Тя дава промени, пътувания, тайнствени или романтични преживелици, популярност, обществен живот.

Меркурий прави родения под негово влияние склонен към писателска дейност или към проста писарска работа, годен също за научни занимания и интелектуални постижения. Той прави родения хитър, приказлив, зает и неспокоен. Той дава отношения към търговията и индустрията, пътешествия, писма, послания, интелектуална дейност.

Венера прави родения под нейно влияние кротък, културен, оптимист, добре сложен, с обноски, които спечелват човека, любвеобилен, практичен, склонен към чувствената и по-висша красота и към изящните изкуства. Тя създава любовни работи, увлечения, бракове, приятели, удоволствия, благоволения от страна на жени, успех, благосъстояние.

Слънцето прави белязания от него щедър, благороден, честолюбив, сръчен в изкуствата, обичащ истината, мъдър съветник и със здрав разсъдък. То дава почести, слава, издигане, високо покровителство, високо положение на държавна служба, здраве и власт.

Марс   прави  белязания от  него безстрашен, храбър, лесно възбудим, импулсивен, демонстративен, шегобиец, циничен, независим, действуващ реформаторски или разрушително. Той докарва неприятелства, борби, наранявания с огън и желязо, предателства, клевета, кражба, внезапна, най-често насилствена смърт, бойна слава, ентусиазъм, лудост, остри болести и болки.

Юпитер. Роденият под негово влияние е йовиален, великодушен, умен, учтив, честолюбив, симпатичен, човечен. Той дава щастие, богатство, изобилие, успехи, почести, приятели, покровителства, превъзходство и плодовитост в работата.

Сатурн прави родения под негово влияние да обича независимостта, нещастен, затворен, недоверчив, ревнив, скъперник и роб на навици. Той създава закъснения, пречки, недостатъци, тайни, злополука, падане от положение, нещастие, меланхолично настроение, хронически болести и злини, грижи, скърби и изпитания.

Уран прави родения под негово влияние непостоянен, капризен, ексцентричен, импулсивен, находчив, оригинален и духовит, критичен; упорит в своите мнения, егоцентричен, романтичен, горд и своеобразен в много отношения. Той дава конструктивни и механически способности, внезапни промени, отчуждавания, грижи, заточение, неприятелства, несигурно издигане и бунтарска импулсивност.

Нептун. Един човек, роден под влияние на Нептуна е интуитивен, непостоянен, сензитивен, мистичен, крайно емоционален, изложен на самоизмама и подражание. Той създава много промени в живота. Издигане и падане чрез женски влияния, артистични заложби, тайни в живота, интриги и тайни връзки“.

Това могат, според Сефариал, главно да означават планетите като показатели на живота.

„Обикновено на планетите биват приписвани известни общи аналогии към определени състояния и събития в живота на родения“ (Синдбад – д-р Вайс). Ето и тия аналогии пък според Сефариал.

Луната, аналогия към майката, дома, пътувания, промени, жени, брачни въпроси, здраве, популярност и простия народ.

Меркурий, аналогия към ума и неговата работа; към паметта, любов, удоволствия, изкуства и отношения към другия пол[6].

Слънцето, аналогия към почести, слава, положение, безсмъртна индивидуалност, властна воля, издигане, към бащата, към жизнената сила на родения.

Марс, аналогия към огън, треска, лудост, борби, честолюбие, пожелания, насилие, енергия, приключения, отрова, насилствени наранявания, страсти, насилствена смърт.

Юпитер, аналогия към мъдрост, религия, дълг, правни въпроси, духовенство, благочестие, изобилие, увеличение, богатство и щастие.

Сатурн, аналогия към баща, болест, хронически заболявания, пречки, падения, бедност, тъмнота, отпадък, вкоренени навици, дълготрайни отношения.

Уран, аналогия към катастрофи, внезапни събития и промени, загуби, самоубийства, трагедии, романтични работи.

Нептун, аналогия към тайнствени работи, измама, засада, скитнически живот, странна неестествена смърт, заточение, тайни общества“.

Синдбад и д-р Вайс, които дават горните характеристики[7] на Сефариал, няколкократно подчертават, че така дадените аналогии в никой случай не бива да се използуват изцяло. В отделния хороскоп, дадена планета ще има само някои от тия значения, които ѝ се приписват, а кои са те, се определя от положението на планетата по знак, дом и аспекти. Но това е въпрос, който предполага познаването на четирите астрологически фактори.

За символическото представяне на планетите служат 3 фигури: кръгът, полукръгът и кръстът – кръгът е символ на Духа; полукръгът е символ на душата. кръстът е символ на тялото, материята. Който обича да размишлява върху планетарната символика, ще получи, може би, и по тоя начин осветления, а може би, дори още по-дълбоки осветления върху природата на планетите“ (Синдбад – д-р Вайс).

Повече подробности по тоя въпрос виж в статиите на Г. Радев върху „Сферите на разните планети“, печатани в „Житно зърно“[8] и литературата, особено петтомния труд „Astrologische Bausteine“[9] от Sindbad (Фр. Швикерт) и Dr. Weiss (д-р Вайс)[10].

 [1] За първи път тази формулировка е направена от Учителя на 12 март 1923 г. пред учениците на ООК в лекцията „Планетни влияния“: „Астрологията – това е една стара наука. Тя води своя произход още от първата култура, зачената е с първата раса, която е съществувала на Земята в предисторически времена. Астрологията – това е физиология на човешката душа. Може да направим следното сравнение – както анатомията е необходима за един лекар, за един хирург, така съвременната астрономия представлява анатомия, а пък астрологията – физиология на небесните тела.“ През следващата 1924 г. Г. Радев утвърждава същото оригинално обяснение в сп. „Житно зърно“ бр. 2: „Тя [Астрологията] не се задоволява само с проучване на небесната механика, с анатомията на небето. Тя изучава вътрешната динамика на небето, физиологията му и ония духовни влияния, който светилата упражняват.“ На 14.05.1938 г. в беседата си „За двете риби и петте хляба“ Михаил Иванов творчески доразвива горните твърдения по следния начин: „Изучете човека анатомически. Това не може да стане, понеже знаем единични неща. Трябва да се обърнем към физиологията, понеже тя изучава функциите, връзките, които съществуват между отделните органи. Това е второто изучаване. После трябва едно трето изучаване, психологическото изучаване, което обяснява ред по-издигнати факти. Това е третия свят. Значи, има три области: анатомията която е описание на света.Това е астрономията, която класира телата като комети, планети, слънца, неболи. Второ астрологията, която обяснява връзките между звездите, влиянията и състоянията на живот, който те проявяват т.е тя е физиологията на света. Трето, кабалата е психологията на света.“

[2] Статиите: „Планетни влияния“, бр. 2, 1924 г.; „Научна Астрология“ , част І, бр. 1, 1925; „Научна Астрология“ , част ІІ, бр. 2-3, 1925 г.

[3] Например неутриното е фундаментална частица, открита през 1931 г.,  без електричен заряд и с изключително малка маса – почти нула. Отнася се към семейството на частиците, наричани лептони, които не се подчиняват на силните ядрени сили. Създава се в енергийните сблъсъци между ядрените частици. Тези частици изобилстват във Вселената, но сблъсъците между тях са изключително редки. Неутриното преминава свободно през звездите в Космоса и изминава огромни разстояния във Вселената. Съществуват три типа неутрино, всяко свързано със зареден лептон: електронно, мюонно и тау неутрино. Електронното неутрино е предложено през 1930 г. от австрийския физик Волфганг Паули за обясняване на липсващата част от енергията при бета-разпада – форма на радиация. Паули заключава, че в резултата трябва да има и трета частица, която не взаимодейства достатъчно силно, и затова не може да бъде детектирана. Слънцето излъчва само електронно неутрино. По-късно, през 1934 г., роденият в Италия физик Енрико Ферми доразвива това предложение и дава на частицата името неутрино. Неутриното е най-проникващата от субатомните частици. За неговото регистриране има създадени специални телескопи, които са под повърхността на Земята, за да могат да регистрират единствено преминаването на неутриното през нашата планета.

[4] Професор Асен Христов Златаров (1885-1936) е български учен и общественик, основоположник на биохимията в България. Изявява се и като белетрист.

[5] Д-р Уолтър Олд (Walter Gorn Old) роден на 20 март 1864, в 2:06 ч LMT в Handsworth, Англия; починал на 23 декември 1929 г. в Хоув (Hove), е забележителен астролог и теософ от 19-ти век, по-известен с псевдонима си Sepharial. През 1887 г. едва на възраст само 23 г. той е приет в „светая светих“ на Теософското общество и става един от учредителите му в Англия. Сефариал живее съвместно с Мадам Блаватска до нейната смърт (1891). Той става много влиятелен автор в областта на окултното, астрологията и нумерологията, като неговите произведения оказват силно въздействие върху Алис Бейли (1876-1959) и Алън Лео (1860-1917). Сефариал е първият астролог, който използва Черната луна (Лилит) в своите астрологични занимания.

[6] След Меркурий трябва да следва Венера, но тук вероятно е направен неволен пропуск от П. Манев.

[7] П. Манев не посочва в кое тяхно произведение двамата автори извеждат аналогиите на Сефариал.

[8] „Сферите на разните планети“ са поредица статии в сп. „Житно зърно“, издавани в периода 1936-37 г.

[9] Петтомника „Астрологични елементи“ е базиран главно на Астрологията на Морен.

[10] Тази статия е поместена в сп. „Житно зърно“, Бр. 7-8, 1937 г. 

 

Категории