Словото

Планетни сфери – Формуляр

П Л А Н Е Т Н А   С Ф Е Р А :

 

1. Ключови думи и фрази:……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Положителни и отрицателни характеристики:…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Девиз, мото:……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Професии, призвания:………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Места, обстановка:…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Предмети, метал:……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Основна функция:………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Митологични образи и архетипи:……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Връзки и паралели с други планети:……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Физиогномични особености:

            – череп (тип, форма, пропорция) – ………………………………………………………………………………..

            – лицето като форма – …………………………………………………………………………………………………..

            – брада (въобще долната част на лицето) – ……………………………………………………………………

            – очи (цвят, форма), поглед, клепач) – ……………………………………………………………………………

            – уста, устни, форма и големина, ъгли – ………………………………………………………………………..

            – нос, ноздри (големина, форма, височина, ширина) – …………………………………………………..

            – коса (форма, цвят, гъстота, дължина) – ……………………………………………………………………….

            – кожа (цвят, влажност, други) – ……………………………………………………………………………………

            – вежди (гъстота, форма, ъгли) – …………………………………………………………………………………..

            – тяло, мимика, движения, походка – …………………………………………………………………………….

11. Примери от живота:

            – типични житейски ситуации:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            – известни личности:……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Друго:……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Категории