Словото

Предимства на геодезическия купол пред останалите форми и конструкции

 • Природна естетика – естетична форма, близка до естествените природни форми (слънцата, планетите, небесната полусфера над нас – нашият естествен таван, човешкият череп, плодовете и повечето зеленчуци, хралупите, гнездата на птиците, яйцата, утробата на човека и животните и др.). Формата е авангардна и оригинална, изглежда хармонично и отвън, и отвътре. Формата изпреварва времето си, особено в България, защото ще бъде актуална и широко приложена в бъдеще – ще завещаем на бъдещото духовно поколение на Братството стойностна и адекватна на епохата архитектура, съответстваща на съдържанието и функциите в нея.
 • Икономичност – възможно най-икономичният вариант, доказан от световната практика и широко приложен на много места по земното кълбо.
 • Конструкция – здрава и самоносеща се гъвкава конструкция, която понася колебания в земните пластове, без да се разрушава. Конструкцията е пространствено-прътова – образуват се триъгълни фасети, много близки до равностранният триъгълник. Равностранният триъгълникът представлява най-устойчивата конструкция-форма, приложена масово в металните ферми, мостовото строителство, промишленото строителство и пр.
 • Материали – екологични и чисти материали, препоръчани от Учителя за построяване на дом, сграда – дърво и стъкло.  Участват и други еко-материали – минерална вата, гипскартон, битумни керемиди. Почти неизбежни са конструктивните метални планки само във възлите – разположени точково, макар, че има варианти за монтаж на триъгълните фасети и линеарно.
 • Функционалност – създава се единно пространство, ненарушено от вътрешно подпиране – липсват вътрешни колони, шайби и пр., които биха пречили зрително и психологически.
 • Сухо строителство – липсват каквито и да са мокри процеси, което означава, че няма опасност от плесен, мухъл и гниене. Дървената конструкция на купола е изцяло “запечатана” и отвън, и отвътре, и то – с негорими материали; така че няма да има никаква опасност от дървояди или евентуална запалимост.
 • Бързина – изключително кратки срокове на изпълнение.
 • Човешка ангажираност – двама, трима човека са напълно достатъчни за монтажа на всички материали по купола, включително и за изграждане на конструкцията, при това – необходима е известна природна интелигентност и технически усет на монтажниците.
 • Липсва тежка механизация – няма кранове и подемници, което и улеснява, и поевтинява строителството, и съкращава сроковете на изпълнение.
 • Отлично поведение на всякакви атмосферни условия – тъй като формата е полусфера, това предполага обтекаемост – ветровете се плъзгат по облата повърхност и тангирайки я, не срещат сериозно препятствие по пътя си – най-добрата форма за места със силен вятър. Липсва традиционното завихряне в подветрената зона поради липса на плоска фасада. Липсва снегозадържане по повърхността по очевидни причини, лесно оттичане на дъждовните води, за които има възможност за тяхното 100%-ово акумулиране.
 • Светлината идва отгоре – по същия начин, както идва светлината на открито – във видимата природа. Това придава естественост на всичко видимо под купола. Учителят в беседи също акцентира на тази особеност на светлината в бъдещите сгради.
 • Окултна форма, противопоставена на традиционния прав ъгъл, властно доминиращ в панелното, жилищното, промишленото и общественото строителство. Кръгът в основата на купола е най-съвършената форма в двуизмерния свят, а сферата е най-съвършената форма на триизмерния. Зенитът е най-високата точка на купола и съответства на сахасрара чакра, проекция на свръхсъзнанието, връзката с Бога, това е още вертикалът, който излиза и минава през небесния зенит (вертикалът е символ на Духа, а хоризонталът – на материята), това е Медиум Цели в астрологията. Зенитът е стъклен, за да може светлината да прониква мрака на материята и да одухотвори последната. Светлината, идваща отгоре – и физически, и символично, има много по-висок КПД от светлината, идваща странично. Каква е мисълта и какво е усещането, когато погледнеш нагоре, и вместо плосък и правоъгълен стоманобетонен таван, видиш зенита на небесния свод? Отговорът идва от вече осветеното свръхсъзнание, намерило най-близката си проекция във видимата форма на купола и неговия добре поддържан, чист и прозрачен зенит.

06.02.2014 г.                                                                                                                                                   арх. Йордан Стоянов

Категории