Словото

Предлагани услуги на астроцентър „Триагон”

Индивидуален хороскоп:

пълен анализ на характера и вложените (вродени) способности;

проследяване на връзката между минало, настояще и бъдеще;

изследване на линията на най-малко съпротивление – как с най-малък разход на енергия и ресурси да се постигне максимален положителен резултат в посочените сфери на дейност и активност;

очертаване посоката на съдбата и в кои сфери на живота човекът може да намери своята реализация;

даване методи за изпълнение на личните задачи в настоящия живот.

 

Предсказвателна астрология:

годишни, месечни, седмични и дневни прогнози;

описание и посочване на благоприятните и неблагоприятните периоди през живота.

 

Партньорска астрология – астрология на взаимоотношенията:

анализ на взаимоотношенията, описание на външния и вътрешния им образ, специфични особености на контакта, взаимодействие на двойката с останалите хора, както и с други двойки;

семейно-брачни партньорства;

бизнес партньорства;

приятелски връзки;

взаимоотношения „родител – дете”;

взаимоотношения „учител – ученик”;

връзки и взаимодействия между всички видове социални групи;

взаимоотношния „аз – общество”.

 

Медицинска астрология:

описание на здравословното състояние и периодизация на промените му през живота;

уязвими органи и методи за лечение;

превантивни мерки за неутрализиране на заболявания чрез духовни методи и чрез осъзнаване и анализ на кармичните причини

Категории