Словото

Предсказание за падане на турското царство

Алексей Пензенски

 

Преди около година занимавайки се в Музея на книгата към Руската държавна библиотека , авторът на тези редове се натъкна на малка книжка с интригуващото заглавие” Любопитно предсказание за падането на Турското царство от арабския звездослов Муста Един. Отпечатано в типографията на С. Селивански, 1828 г.”. Привлечен от това толкова необикновено за книга име и от високата й цена (16 страници текст на цена 65 копейки – баснословно висока сума за първата четвърт на XIX в.) аз се заех с нейното изучаване. Резултатите до които достигнах са твърде интересни за да ги споделя с читателите. Първо , това е прелюбопитен , макар и забравен документ от историята на руската астрология. Той свидетелства за достатъчно високото доверие към астрологията сред четящата руска публика.В книгата се разказва за необикновеното предсказание, направено още през XVI в. за падането на Османската империя от руското оръжие. И за разлика от болшинството подобни публикации в нея присъстват действителни исторически лица- султаните Сюлейман Кануни , Селим II и Мурад III, както и везира Мехмед паша Соколу. Така че истинността на историческия фон не предизвиква съмнение. Любопитно е, че тази книга излиза неколкократно – в 1789 г.,1828г.-два пъти и през 1854г. Датите на тези публикации по мистериозен начин съвпадат с датите на руско-турските войни, в което лесно може да се убеди всеки, поглеждайки в учебника по история. Нека да разгледаме историко-астрологическия аспект на проблема.

Предсказанието за падането на Турция от руското оръжие е направено през XVI в. Необходимо е да напомним, че по това време Турция е мощна държава, притежаваща силна армия и военно-морски флот. На нея са можели да съперничат само Испания и Португалия. По-слабите европейски държави се опитват да направят Турция свой съюзник. Така например краля на Франция Франциск I, една твърде колоритна фигура, буквално умолява султан Сюлейман Кануни да сключи с него военно-икономически съюз. Русия по това време не представлява за Османската империя почти никаква опасност. Астраханското и Казанското ханства , покорени от Иван Грозни, били само васали на султана и тяхното падане не означавало нищо за огромната свръхдържава. Освен азиатските територии по това време Турция трайно е завладяла Балканите, Румъния, Приднестровието и Унгария. Турската армия се счита практически за непобедима. Единственият сериозен противник на Османската империя е Персия , но и тя е разтърсвана от вътрешни конфликти. И ето непознатия астролог Муста Един казва на Мурад III : дните на империята са преброени и тя ще загине по време на война с Русия. Това твърде много прилича на остроумна шега. Но предсказанието се изпълнило. Именно дългата верига от руско -турски войни, продължили до 1878 г. стават основна причина за финансовия крах на Османската империя в последната четвърт на XIX в., превръщайки я в третостепенна държава и фактическа полуколония на големите европейски страни.Великият Нострадамус също предсказва падането на Турската империя, а интересното е, че неговите пророчества са написани в същия XVI век:

Нов закон ще се утвърди в нова земя

До Сирия, Юдея и Палестина

Велика варварска държава ще рухне

Преди Феб (Луната) да завърши своя век.

(97 катрен, III центурия)

Съгласно астрологическите представи от XVI в. векът на Луната се разпростира от 1534 г. до 1887 г. В средата на XVI в. Османската империя е в зенита на своето могъщество, а в края на XIX в. тя е в залеза си, като Първата световна война само закрепва нейния разпад. Затова публикацията, която предлагаме на читателя представлява един от многочислените примери на сбъднати астрологични предсказания.

И в заключение –за текста.Чрез сравнение на посочените събития се оказа възможно да се възстанови достатъчно точно времето, когато се случва тази история. Това е втората половина на 1578 година. Така че предсказанието на Муста Един е датирано.Но дори и тази публикация да е “журналистическа патица”, то нейното значение не намалява, тъй като първата известна публикация в Русия е осъществена през 1789 г., като изданието е съхранено и всеки може да се запознае с него в Музея на книгата , както и с по-късните публикации.

Изданието от 1789 г. е напечатано на староруски език , малкодосъпен за неподготвения читател, затова и ви предлагаме неговия превод , публикуван през 1828 г., по никакъв начин неотличаващ се от староруския текст. Необходимите бележки (в частност сведенията за исторически личности ) са приведени в края на публикацията.

 

Предсказание за падане на турското царство

Известно е на всички, че турците, които винаги са победители по време на своето управление на Изток, от никой народ толкова не се боят и не уважават, както руския.Солиман 1/, турския султан, бил господар мъдър и справедлив, въздържан и милостив до такава степен, че дарявал с милостиня не само турските, но и християнските семейства ; специално той се упражнявал много в небесните явления и знамения и придобивайки дълбоки знания, той научил, че властта и Царството турско няма да погибне от никой друг народ, освен от руския. И затова написал завещание и го връчил за съхранение на един от най-знаменитите си везири (длъжност съответстваща на министър) на име Мохамед Паша 2/, в което било написано: „Ако аз отида на война с руския народ, знам че от тази война навярно няма да се върна, но се уповавам на Бога и великия Пророк , че няма да отида на земята руска. Също така и моя син Селим 3/, който трябва да встъпи след мен на престола, а също и неговите наследници да знаят, че Бог, небето и звездите възвестяват, че никой народ никога не може да навреди на царството Отоманско, освен само руския народ. По тази причина повелявам и увещавам , вие никога да не настъпвате с война към руския народ и да не дръзвате да насочвате мечовете си към тях.Особено внимавайте вашия крак да не се препъне в камъка на съблазните, понеже е неоспорима истина, че докато вие съблюдавате към този народ нерушим мир и вяра, то и той равномерно ще започне да въздава на вас същото. Но ако пожелаете да настъпите към него с неправда и сила, то ще претърпите велико бедствие. И така заклевам моя син и неговите везири, а също и всички наследници на Отоманската империя да не въздигат глава срещу народа руски, ако желаят царството тяхно дълго време да се запази нерушимо.” Такъв е смисъла на завещанието на Солиман, турския султан, което и понастоящем се съхранява в султанското хранилище в Серала и което султан Селим , неговия син , съблюдавал през целия си живот нерушимо. По-късно, сина на Селим, Амурат 4/, започнал да се съмнява в завещанието, твърдейки, че неговият дядо го е направил в угода на своята жена, която била от руска националност, дъщеря на някакъв свещеник и тъкмо встъпил на престола и решил да тръгне на война с този непобедим народ.

По това време Мохамед паша, на когото като на първи везир ( в Отоманската империя длъжност съответстваща на министър – председател) султан Солиман дал за съхранение това завещание, бил още жив. Той заповядал да го донесат от хранилището и прочитайки го на султана му обърнал внимание на голямата важност на неговото съдържание, но султанът отхвърлил неговия съвет и подел велика битка срещу “полунощната страна”. Обаче Господ Бог устроил нещата другояче и изпратил срещу него войската на персийския шах и на някои князе от Арабия , против които и Амурат трябвало да обърне войската си.

Напоследък, когато този султан бидейки обхванат от разни болести и не можейки сам да присъства лично на бойното поле , се заинтересувал от астрологията и призовал при себе си от Египет, Дамаск и други области най-знаменитите звездослови , от които пожелал да се научи на тази наука. Научавайки за това, някой си арабски астролог, на име Муста Един, имащ необикновени познания в тази наука, дошъл заедно с персийски търговци в Цариград и наел жилище в един от кварталите на града, където и живял известно време. Когато доложили за това на султан Амурат, той го извикал при себе си и го запитал: повече ли от другите мъдреци ти познаваш астрологията? На което той отвърнал:

– Велики господарю!Всичко което знам ще ти го обясня, нека и другите да ти обяснят, което те знаят.И ти , като господар премъдър, ще можеш сам да различиш , кое е бяло и кое черно.

След което султанът го запитал:

– Можеш ли ти, Муста Един, да ми кажеш бъдещето или не?

А той отговорил:

–  Когато Бог е дал на някои дара да познават болестите по лицето на човека, то още повече той е дарил други да могат по небесните знамения да познават бъдещето. Нека Господ Бог да запази теб, моя годподар, и с всеки изминал ден да те дарява с по хиляда дни дълъг живот; аз мога по науката небесна да кажа бъдещето, само ако да бих имал на високо място лична градина със звездочетни инструменти. Султанът заповядал да му дадат 10 хиляди златни монети и да му приготвят всичко необходимо. Тогава той (Муста Един) съглеждайки зад Галата удобно за себе си място, принадлежащо на един италианец, го купува и изпраща няколокостотин свои хора да го обградят с каменна стена и го засеят с отлични дървета, благовонни треви и цветя.

По средата на тази градина той наредил да се построи великолепен кладенец и да се въздигне каменен стълб с височината на две дълги метателни копия и на неговия връх да се построи стая с формата на кула, която да може да се върти на всички страни. Пребивавайки в нея ден и нощ, той наблюдавал небесните явления през медна тръба, имайки до себе си огромна сфера съставена от кръгове с размер 12 сажена (мярка за дължина , равна на 2.134 м), на която бил изписан с арабски писмени знаци Зодиака. Стълбът можел да се види от царските чертози и от всички градски здания. Един ден султанът, седейки както обикновено заедно със своята свита в галерата, преплувал морето до Галата и там, качвайки се на кон, дошъл до гореуказаната градина, в която намерил астролога Муста Един, наблюдаващ небето и пишещ някакви знаци.

Султанът го запитал:

– Не си ли забелязал някакво небесно знамение?

Той отговорил:

– Никакво зло не те заплашва, господарю, аз видях само добро и благополучие.

Тогава султанът му казал:

– Какво все пак си видял? Разкрий го пред мен, за да се уверя в твоето учение.

Астрологът отвърнал:

– Бъди дълголетен, господарю!Сега и при това скоро, твоят велик и първи везир ще загине от ръката на роб .

Султанът го запитал:

– Къде ще се случи това: в Константинопол или в Египет, или в някакво друго място?

Той отвърнал:

– Той ще загине от люта смърт от този , който седи отстрани на теб.

Тъкмо султанът потънал в размишление за това предсказание и в това време дошли да му докладват, че Мустафа паша, първия везир е убит. Силен гняв се изписал на лицето на султана и той заповядал веднага да бъде намерен убиеца и доведен при него. Когато той бил докаран, султанът го запитал:

– По какво причина ти, клетнико, уби везира?

Виновният отвърнал:

– За това че той, заслуга която принадлежеше на мен, я отдаде на друг и аз понеже по никакъв начин не можах да го склоня към справедливост, преструвайки се на безумен дълго го дебнах. И когато се случи удобно време, с нож скрит в свитък мои книжа, аз го заклах, и по този начин отмъстих за нанесената ми обида.

Изслушвайки всичко това, султанът заповядал убиеца да бъде влачен на коне из града, докато умре, а след това да бъде провесен на кука. А освен това той изключително се удивил на науката на този астролог и на сбъдналото се предсказание.

По друго време се случило султанът да пътува по морето. Той заповядал да акостират в тази част на брега , където се намирала градината на астролога и да го извикат при себе си. Астрологът излязъл, но на лицето му било изписано смущение. Тогава султанът казал:

– На мен вече е известна истината, която се крие в твоята наука и така ,кажи ми сега не си ли видял нещо застрашително?

Той отвърнал:

– Бъди здрав, господарю!Всичко е в твоята власт и на теб няма да ти се случи нищо лошо.

Султанът забелязал вълнението на астролога и възразил:

– Добро или лошо, каквото и да е, кажи ми го.

Муста Един отвърнал:

– Ако ти , господарю, установиш примирие между твоя гняв и моята душа, тогава аз, твоя роб, ще ти кажа всичко , което посредством моята наука съм достигнал и видял.

Султанът му отговорил:

–  Кълна се в името на моя баща, че никаква беда няма да ти се сполети , така че без никакви опасения ми съобщи това, което си видял.

Успокоен от този отговор, астрологът отвърнал:

– Много твои хора, а именно несметна твоя войска ще погине от твоите врагове5/.

Научавайки това, султанът се отдалечил и не посещавал астролога двадесет дни.

Между прочем предсказанието се изпълнило, понеже Осман паша, намиращ се до столицата на Персия с 80 000 души войска бил разбит от персите. Осман паша с останалите около него хора , криейки се от неприятеля , изнемощял и умрял от бремето на скръбта.

Поразен от тази вест, султанът потънал в необичайна мъка. Душата му била смутена от учението на астролога и той дълго не го посещавал. Но един ден той отново дошъл и като не го намерил в къщи запитал градинаря: “Къде е той?”, – и заповядал да го намерят. На другия ден стражите го открили и довели при султана треперещия от страх звездоброец.

Султанът, ободрявайки го с благи думи, казал:

– Не се бой, аз ти обещах под клетва да не ти сторя нищо лошо, само ми кажи какво си видял?

Астрологът с трепет отвърнал, че не е видял нищо зловредно.

Тогава султанът добавил:

– Внимателно се задълбочи в наблюдението на небесното кръгообръщение , за да мога да разбера дълго ли ще съществува Отоманското царство и кой народ ще го събори и разори?

Астрологът с почтителен поклон отвърнал:

-Ще изпълня волята ти, господарю!

Султанът се отдалечил.

На третия ден обаче, горейки от нетърпение , султанът отново дошъл в градината на астролога и го запитал за бъдещето.Астрологът отлагал решението за другия ден, опасявайки се да не събуди гнева в сърцето на султана, но успокоявайки се от неговото снизхождение , той изрекъл следното:

– Бъди здрав, господарю! Господ Бог ще умножи твоите дни в дълголетно и благодатно житие, ти ще живееш в мир, дотогава докато сам пожелаеш, ще получиш победа над всички твои врагове, и никой народ няма да застрашава теб и твоето царство, и никой няма да удържи победа над теб, докато ти с народа, който живее в съседство не съблюдаваш и не съхраняваш нерушим мир и спокойствие.

Султанът запитал:

– С кой народ?

– С този който живее от полунощ на изток, този народ е храбър изотдавна, и от него ще падне държавата, която ще наследят от теб: славата му ще се разпространи по всички краища на земята и никой няма да му противостои, понеже такава е волята на Всевишния.

Изслушвайки всичко това, султанът се отдалечил от предсказателя и извикал своите паши, целия Диван (Държавния съвет) и всички учени, съобщил им всичко, което се е случило и което предстои, и което забележителният арабски астролог е предсказал и ги запитал, какво те мислят и какво знаят за управлението и турската държава и колко дълго тя ще пребъде?

Тогава всички единогласно посъветвали султана да погуби Муста Един, понеже така ще погибне и неговата наука, която те нарекли дяволска, понеже всяко предсказание се увенчавало със събитие и довеждало до страх и трепет народа и султанската войска. Убеден от тази единодушна присъда, султанът наредил да извикат началника на стражата и му заповядал да вземе няколко човека, да отиде при Муста Един, и завързвайки го да го хвърлят в морето. Войниците веднага се отправили в градината на астролога.С безметежен и весел вид той ги посрещнал на вратата:

– Мир вам, господари мои, – възкликнал той, – Божият Съд не може да избегне никой: морските риби ми готвят гроб. Но народът полунощен 7/ скоро ще ви завладее.

Войниците го хванали и го хвърлили в морето между Галата и Цариград. Така и умрял този славен астролог.

Мечтаейки да унищожи предсказанието на астролога, султанът заповядал да бъде разрушен стълба, както и да бъдат унищожени всички инструменти, които той използвал в наблюденията си на тези явления, които поразили и поразяват Отоманската Порта (правителството в Отоманска Турция ) с недоумение и страх.


БЕЛЕЖКИ:

Солиман (погрешно) – Сюлейман I Кануни (Законник) в европейската историография носи името Сюлейман Великолепни или Велики(27.4.1495-6.9.1566), султан от 1520г.Покорил Задкавказието, Унгария, Месопотамия, Арабия, Алжир, Триполи. По време на неговото управление Османската Империя достига своето най-голямо могъщество.Съставил кодекс от закони покровителстващи изкуството, науката и астрологията.Писал стихове.Под влияние на руската фаворитка Роксолана умъртвява над 20 свои деца от други наложници.Внезапно умира по време на поход към Унгария.

Мохамед паша (погрешно) – Мехмед паша Тавил Соколу (Дългия) (1505/1506-30.9.1579)-Велик везир от 1565 г.Произхожда от ислямизирани балкански християни.Умен и енергичен деятел, от 1566 до 1574 г. фактически управител на държавата.

Селим – Селим II(1524-1574), син на Сюлейман I и Роксолана, султан от 1566 г.Безволев и ленив, прехвърля всички държавни дела на Мехмед паша.

Амурат (погрешно) – Мурад III (1546-1595), султан от 1574.През втората половина на живота си загубва интерес към всичко, освен към разкоша и астрологията.

Има се предвид персийско-турската война през 1578 г.

Неточно. Армията на Осман паша бива разбита не до столицата на Иран , а до Шемаха (център на Шерван, иранска провинция). Тази битка(27.11.1578) действително става един от най-крупните неуспехи на Отоманската империя във войните срещу "великия източен съсед".

"Полунощния народ"- т.е. тези които живеят на север(руснаците).

 

Категории