Словото

Прецесията или Полярната (Платоновата) година

1.     Цикли на Полярната (Платоновата) година.

Има периодически закон, който иде на дълги интервали. Представете си, че има отношение към една полярна година, очаквате едно ваше щастие да дойде. Сега, според тази полярна година, кога ще дойде щастието на земята? (Отговор: В 25 хиляди години и нещо) Астрологически кои са най-хубавите аспекти, кога ще започнат? В кой знак [месец] сме сега на полярната година? (Отговор: Водолей) Колко години трае? (Отговор: 2100 години) След него кой ще дойде? (Отговор: Козирог)

Полезно е да знаете, че от 25 000 [от 25 300 до 25 920] години се състои един цикъл на завъртване [на земната ос около оста на еклиптиката], а на 2100 [ок. 2160] години се явява по един Учител, за да помага на человечеството. От сребърния период човечеството е минало в медния период, после иде железният, в който сме сега, но и той вече изтича и сега ще се върнем пак наново в пролетта [златния период]. В това развитие има закони, между които е и законът за растенето и падането. Например, скарват се двама и вие усещате, че се отдалечават, а причината на това е, че те са съгрешили и с това се отдалечават. Значи, близост или далечина по отношение на разстоянието зависят от нашето състояние. И душата си има своя цикъл, кръг, в който се движи.

Когато изучаваме астрологията, ще видите, че се намирате на известен градус от една или друга четвъртина на кръга (фиг. 1), а тази дъга от 90 градуса е равна на четвъртината от така наречената платоническа или полярна година [полярен сезон], сиреч на един промеждутък от 6300 [25 000:4=6300] години. Двама души може да ги дели една дъга от 90 градуса, или все едно един период от 6300 години. Да кажем, че единият – „a“ е в началото на кръга, а другият – „b“ на 90 градуса от него, който период е равносилен на 6300 години. Душата „b“ е с 6300 години по стара от душата „a“; следователно, тя има повече знания и опитност от „a“. Душата „c“, която е на същия диаметър с „a“, но на противоположен полюс, е още по-стара и по напреднала. Докато „a“ има да извърви низходящата половина на кръга, „c“ се движи по възходящата му половина. Те ще извървят равен път, но знанията, които ще придобият, не ще бъдат еднакви. Едната част на кръга означава слизане, а другата възлизане; във възлизането се придобива едно знание, а в слизането друго. Следователно, когато от висотата на ума, ние слезем към сърцето, умът придобива едни знания, а когато сърцето се движи отдолу към ума, придобива други знания и чувствания. И тогава формулата е следната: умът, като слиза надолу, придобива умочувствания, а сърцето, като върви нагоре, придобива сърцемисления.

                                          Фиг. 1

За да станете дете така, както трябва, едно прилично дете, на вас ви трябват 25 хиляди години да живеете! Така ще станете едно дете на свят. За да станете на средна възраст ­ на 14 години, трябват ви още 25 хиляди години. За да станете на 21 години, трябват ви още 25 хиляди години. За да станете на 45 години, трябват ви още 25 хиляди години. А за да станете на 120 години, колко ви трябват? Трябват ви милиони години!

Та казвам: В сегашния век, понеже се намираме в края на века, нещата не могат да се отлагат. Някой казва: „Като се преродим втори път.” За втори път прераждането ще дойде по друг начин. В сегашния живот, с всички стари сметки трябва да ликвидирате. Ако не ликвидирате ще останете в една дълга епоха, ще ви вземе един дълъг период. И сега някои, ако изостанат назад, след 25 хиляди години ще имат благоприятни условия да влязат в този път. Ако искате да знаете, ако сега загубите и пропуснете, ще трябва да търпите 25 хиляди години. Важен е сегашният момент. Не трябва да изпуска човек Божията Любов.

В беседите са скрити истините. Аз ги скривам за бъдещата култура. Четете беседите и лекциите от младежкия и общия клас. Трябва да четете и евангелието. Тази работа вършете пред всяка друга работа. Обезателно четете беседите и лекциите, да намирате време за това.

Тези идеи, които излагам в беседите и лекциите, вие и сами можете да намерите, но за всяка идея трябва да работите 25 хиляди години, за да я намерите.

 2.     Настъпване на Новата епоха на Водолея.

Мнозинството не схващат важността на днешния ден [9/22 март 1914г.], но за някои ще остане паметен, защото днес се приключва една епоха и се започва друга, нова. Някои може да кажат: „Защо?“ – Защото, ако оттук минеше знаменит композитор и дадеше един концерт, мнозинството ще е на работа. Някои от присъстващите ще се възхитят, а за ония, които разбират от музикалното изкуство, ще е един знаменит ден. Понеже поканените на царската сватба не се отзоваха на поканата, то царят каза на слугите си да поканят где кого намерят по улиците (поканените сме ние) и понеже дошлите не са облечени със сватбарски дрехи, то Господарят на сватбата ще им приготви сватбарските дрехи [Мт. 22:1-14].

Тоя ден е велик духовен ден. Горе става официално присъствие на тържеството, откъдето всички приятели ви поздравяват. Ако някой не вярва в това, скоро ще е денят, в който всеки лично ще провери това и ще се убеди е истинността на думите ми. Днес се започва нова епоха в духовния свят и как ще се запишат имената ви в новата книга на живота?

Зодиакът представя пътя на физическото развитие на човека. Кръгът, който изразява самия зодиак, е в постоянно движение. През всеки 25 000 години кръгът прави пълно обръщане. Значи, след 25 000 години ще го видите на същото място, на което е днес. В сегашната епоха равноденствената точка е в областта на съзвездието Водолей.

Хората не бива да задържат старото. Старото прилича на листа, които трябва да окапят и на мястото им да изникнат нови. Сегашните хора имат в съзнанието си един нов елемент – старото изобщо не ги задоволява. След няколко години ще настане голям духовен глад по Земята.

Сега ви остават още три години до големите изпитания [беседата е изнесена на 29 април 1923г.]. Ще преживеете тия три години. (Въпрос: Какви са тези три години?) – Сами ще видите. След това положението постепенно ще се подобрява. Съзнанието ви ще се пробуди и ще се въведе нов ред и порядък в света. Иде новото, иде великото в света! Какво е това велико, ще го видите. След три години слънцето влиза в нов знак, в нова епоха, която ще трае 25 000 години [нов цикъл, в който се ражда VІ-та подраса (славянството) на V-та коренна раса, която от своя страна става основоположник на VІ-та коренна раса]. Слънцето влиза във Водолей. Това е предсказано астрологически още във времето на Христа. Предсказано е, че когато слънцето влезе във Водолей, в душите на всички хора ще се вложи нещо ново – нов подтик, нов стремеж. Народите ще се обединят, ще дойде шестата раса на земята – синовете на царството Божие. Тогава оръжията ще се обърнат в плугове. Земята ще се превърне в райска градина. Пред вас се открива живот на 25 000 години.

Изтърпете изпитанията на трите години, та като дойде новият живот, да влезете в тия 25 000 години. Тогава ще се греете на новото Слънце; ще се радвате на новата Луна; ще живеете на новата Земя и ще познаете Бога така, както никога не сте Го познавали.

Пред вас се открива велико бъдеще! Земята влиза в нови условия, които вие не можете да си представите. И Луната, която виждате, и тя започва да се изменя. След време ще се яви нова Луна. Сегашните астрономи не забелязват тази промяна в Луната. Ще дойдат нови астрономи, които ще живеят и на Луната, и на Земята. Казано е в Писанието: „Ще създам ново небе и нова Земя; ново Слънце и нова Луна.“ Иде новото в света – нови условия, нов живот. Бъдете готови за новите условия.

3.     Характерни черти на Новата епоха

В човешкия мозък се образуват нови органи за бъдещото човечество. Докато те не се създадат, много неща ще останат необяснени. Сега сме в това време. Сега настъпва особен период в света, период на промени, които ще го организират. Сега се създава нов тип човек, нова раса. Бог предоставя на хората да уреждат малките работи, а големите работи сам Той ги урежда. Днешната епоха е епоха на раждане на новата раса.

Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Сега иде нов ритъм в Живота. Божественото навсякъде си пробива път. Вълната, която иде сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Онези, които не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете: Втора такава вълна няма да дойде, защото в Природата няма повторение на нещата. Ако оставите за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки.

Иде ново знание, Нова Култура в света. Аз я наричам Култура на Божествената Любов, Мъдрост и Истина. Тя ще научи хората как да живеят. Старият живот е плач, а новият – веселие. Старият живот това са корените, а новият – клоните. Сега сме в края на безлюбието и началото на Любовта.

Които не се събудят за днешната епоха, ще останат за други времена. Ние мислим какво става с онези хора, които не могат да приемат Божественото. Въпросът е ясен. Отивам при едно дърво и обирам зрелите плодове, а за другите плодове ще чакам. Като узреят и тях ще обера, а лошите плодове ще употребя за тор. После те пак ще станат красиви плодове. Ти казваш: „Защо е така?” Защото другояче не може да бъде.

Сега навсякъде се ражда новото в света. Кое е новото, в каква форма ще се изяви, малцина могат да разберат. Нов цикъл се създава. Който може да влезе в него, намира се пред велики перспективи. Ако не сте готови, ще пропуснете условията. Божественото иде в света. Сега е най-опасното време. Може да заспите и да останете вън. Божественият влак е толкова точен! Само с една секунда може да закъснееш. Затова вашето съзнание, вашите сърца и умове трябва да бъдат будни. Онзи, който е живял хиляди и милиони години на Земята и е прекарал толкова страдания, трябва ли да пропусне този момент, да пропусне влака и да не може да възприеме Великото? Ако Бог те намери буден, когато дойде при тебе, ти ще израснеш както семето, ще се развиеш и ще дадеш плод.

Денят има две половини – една, когато Слънцето изгрява, и втора, когато Слънцето залязва. До обяд имаме възкачване, а след обед – слизане. Законът е същия и по отношение на епохата. Сегашната епоха залязва и това не може да се спре. Силите на тъмнината си отиват. Доброто ще дойде точно на определеното време, както пролетта идва на своето време. Когато дойде пролетта, всичко цъфти. Така ще стане и с идването на Божественото.

Иде един светъл век. Идеята за братството ще се реализира. Тази Божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение, както гъсеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на Божественото Начало в човека. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света. Значи ние сме в епохата, когато гъсениците ще се превърнат в пеперуди. Някои гъсеници, които не са станали още пеперуди, питат как ще се живее във въздуха. Като станат пеперуди, тогава ще се научат. Като гъсеници не могат да се научат.

Днес животът е по-активен. Преди години, три седмици е трябвало да минат, докато децата си отворят очите, а сега още като се родят, отварят очите си. Това е навсякъде, във всички народи.

4.     Времетраене на гневът на Бога и доброто Му разположение.

Казваме: Дано Бог да е милостив към нас. Не е било време, когато Бог да не е бил милостив към нас. Няма в света друго същество, което да е по-милостиво от Него. Гневът на Бога е моментен – за една минута. Доброто му разположение е по 25 000 години. Като се разгневи – за една минута, за един миг. Знаете ли, колко е един Божествен миг? – Един миг е една секунда от 25 000 години. Вие ще си направите изчисленията.

Сега тия работи аз ги казвам да не се плашите, а да ви дам добрата страна: Страданията са едно велико Божие благословение за всичките ученици, които искат да се запознаят с идеалното и реалното в живота. И те са временни. Те няма да бъдат во веки веков. Траят по една секунда, по 1/10 от секундата, най-много една минута. Но едно страдание даже един час не може да отиде. Един час е много. Една секунда пак е много. Гневът на Бога продължава до 100 години, а пък благословението Му продължава до хиляди години. Любовта Му, най-хубавите Божии мисли продължават благото ви за 25 000 години, а пък едно Божие недоволство за някого – само за 100 години. Та Бог е недоволен от вас за една секунда, а пък за 25 000 години е била Неговата обич или Любов към вас. Не струва ли една секунда да е недоволен от вас и 25000 години да е доволен от вас? Та затова, ако изучавате правилно реалното и идеалното, то Бог ще бъде недоволен от вас само една секунда и доволен 25 000 години. А пък, ако не изучавате правилно реалното и идеалното, то Бог ще бъде доволен от вас една секунда и 25 000 години недоволен. Гневът на Бога е мимолетен, т.е. Неговото неразположение.

По същия начин – добрата дума носи своето благословение и след 25 000 години, а горчивата дума трае най-много до четири поколения. Колко повече се предпочита благата дума пред горчивата! – Защо? – Нейният капитал постоянно се увеличава.

Категории