Словото

Приказка за приятелството и дъгата

Презентацията представлява колективен продукт, сътворен от няколко ентусиасти, които независимо един от друг усъвършенстват визията и текста на преводна приказка, привлечени от темата за дъгата и идеите за приятелство и толерантност, които тя олицетворява.

Категории