Словото

Приказка за цветовете и приятелството

Презентацията представлява колективен продукт, в който се усъвършенстват визията и текста на една преводна приказка. Няколко човека, независими един от друг, привлечени от темата за дъгата, приятелството и толерантността, представят красивите идеи, които тази приказка олицетворява.

Категории