Словото

Природосъобразни къщи

От около една година на 40 км. югозападно от Бургас група духовни хора търсят начин да живеят заедно в приодосъобразни домове. Всичко е направено собственоръчно от тях. Постигнатото е впечатляващо и ние последователите на Учителя спокойно можем да черпим богат опит.

 

Екокъща №2 е сглобена и направена за 12 дни. тя е на един етаж ок. 40 кв. м.

Връзка с Небето

Втори етаж

Втори етаж

Екокъща №1 е на два етажа общо около 100 кв. м.

Първите две екокъщи

Категории