Словото

Причина за малокръвието в мъжа и жената

Задавали ли сте си въпрос коя е причината за малокръвието на човека от гледището на астрологията? Когато разглеждат жизнения проблем, астролозите казват, че физическата сила на мъжа е в зависимост от Слънцето; ако Слънцето получава лош аспект от Сатурн, жизнената сила на мъжа е слаба, вследствие на което може да бъде малокръвен. Физическата сила на жената пък е в зависимост от Луната – ако Луната се намира в дисхармоничен аспект с Марс или Сатурн, жената може да бъде анемична. Луната е свързана с религията, с религиозните форми в човешкия живот – в този смисъл жената е силна, когато е религиозна. Мъжът е силен, когато е духовен и справедлив.

Категории