Словото

Причини за дисхармоничните аспекти в хороскопа

Причини за дисхармоничните аспекти в хороскопа (Ивана Антонов):

1.    Неразвиване на дарбите и талантите, неизпълнени обещания и невъзприемчивост към светлите идеи;

2.    Вземане на повече материални блага, отколкото са ни необходими;

3.    Насилие.

Този пример е конкретно към първа точка:

„Мнозина искат да бъдат учени, музиканти, философи, но не ценят дарбите си и не работят върху тях. Те искат с малко труд да имат големи резултати. Това е невъзможно. Каква работа ще свърши охраненият кон и каква – слабият, хилав кон? Охранения кон можеш да натовариш, колкото искаш, и той ще занесе товара на определеното място. Обаче, на слабия кон не можеш да разчиташ. Натовариш ли го повече, отколкото трябва, товарът ще остане насред пътя, и ще се принудиш сам да го пренасяш. Следователно, ако искаш да се ползваш от дарбите си, да ти вършат работа, трябва да ги отхранваш. Ако не ги отхранваш, те ще те оставят на средата на пътя. При това положение, ти ще се обезсърчаваш, отчайваш и ще търсиш причината за неуспеха си вън от тебе.“

Категории