Словото

Проект „Геодезичен купол“

 

ВЪПРОСИ, които чакат отговор

Това че, един проект е по-скъп 5 до 10 пъти  прави ли го по-добър? Материалите  които са избрани по високия идеал ли са? Защо точно този проект, по какви критерии е избран? Кой ще ЗАЩИТИ този проект? Този проект по идеите на Учителя ли е? Защо на два етажа? В  неделната беседа „Послушни и непослушни”  ясно ни се казва, че втория етаж е дяволска работа.Това ли искаме ние? От това ли се нуждаем? Защо няма дебати, дискусии? По този въпрос имаме  пълно съгласие. В уречен ден и час да си направим  молитва и да започнем да оглеждаме нещата през нашите очи. Защо това не се случва? Ако само един човек не е съгласен с нещо, мнозинството правилно ли е да го игнорира? В индианските общества не се е приемало нещо дори и когато само един е бил против. Този принцип съществува и в Обществото на народите от ООН. Тогава ако само аз съм против предложения проект, това обезсмисля ли дискусиите и дебатите? А това дали е така? Има ли въздържали се? Колко от нас искат да пояснят защо са „за“, да споделят какви знаци и доказателства са ги убедили в правилността на избора? Как се взимат решения в братството? Обикновеното мнозинство достатъчно ли е? И кое мнозинство? Тези, които посещават по рядко занятията имат ли право на глас? И кой може да реши това? Можем ли да кажем че нещата „вървят”, ако  придвижваме проект, който НЕ отговаря на идеите на Учителя? Защо е това бързане? Досега 20 г. не е направено нищо. И в Бургаската група не е направено все още нищо, защо ли? Когато не знаеш какво да правиш, по-добре да изчакаме да ни посъветва Учителя. Знаем ли какво да правим, кое да изберем? Хубавите работи могат ли да стават бързо? Обсъдили ли сме всичко? Обсъдена ли е възможността и важността на това да имаме стъклен покрив?

Учителя: „Аз бих даже казал, че и покривите ви трябва да бъдат стъклени, за да ви огрява отгоре слънцето. Ако вие имате така направени светли къщи, вашите форми ще се видоизменят и вие ще станете много красиви. Върху това, което ви проповядвам, мога да направя, па и вие може да направите опит – и в 4-5 години ще видите какви ще бъдат резултатите.“  

Може ли съмнението, че предстояща инфлация ще обезцени парите, да бъде мотив за прибързан избор? Можем ли да кажем, че има хармония, ако сме обединени около проект който не е в хармония с идеите на Учителя?  Една източна поговорка гласи: „Седем пъти мери един път режи.“ Ние трябва да мерим повече от седем пъти! „Архитектът ни чака“. Да, така е. Благодарен съм на този отзивчив брат, който винаги е готов да помогне! Но само той ли чака? Нас ни чакат да изпълним Волята на Този който ни е изпратил на земята.  „В  ИЗПЪЛНЕНИЕТО   ВОЛЯТА НА БОГА  Е СИЛАТА   НА  ЧОВЕШКАТА ДУША“

Тази формула я знаем, а прилагаме ли я? Тя е написана около пентаграма, а геодезичния купол, по който е изградена конструкцията  на проекта предложен от мен, има пет пентаграма. Четири изправени пентаграма по четирите посоки и един пети точно на върха на купола – сочещ на ИЗТОК. Ето една интересна случайност!

След Рождество се сещам къде е роден Спасителя – в една обикновенна ясла, която най-вероятно е била дървена и най-вероятно е била застлана със слама.Това случайно ли е? Защо споменавам това? За да изтъкна силата на ествените материали. Те подържат и развиват живота, а изкуствените му вредят. В новата култура всичко трябва да е в естествен вид, както Природата ни го е дала. Това важи както за храната, така и за жилищата ни. Примерната къщичка построена под ръководството на Учителя за сестра Стоянка Илиева е дървена и ЗАБЕЛЕЖЕТЕ от чисто дърво, небоядисано и нелакирано. В противен случай то се превръща в дългогодишен ГЕНЕРАТОР на отрови. Жилищата, в които живеем изобилстват с такива генератори. Преди 2000 години формулата на бетона е била известна. Колизеума е изграден от бетон, но ни се дава пример за предпочитание на естествените материали. По времето на Учителя е имало и железобетон, който е бил скъп, но дървото е било предпочитан материал за строеж на непретенциозни жилища на ИЗГРЕВА, и то не поради липса на пари!!!

Заради правилото: КАКВОТО СЕ СЛУЧВА В БРАТСТВОТО ТОВА СТАВА И В ДЪРЖАВАТА.(Ако няма такова правило, моля да ме поправите.) Това е големия ИЗПИТ. Малкият изпит е как най-ефективно да се изразходват събраните вече братски пари, но големия изпит е, че това ще създаде МОДЕЛ, който ще се приложи, ще се разпространи в страната. Това е голямата ОТГОВОРНОСТ. И в това е нащата сила, нашето предназначение. Ако постъпваме правилно, ще превърнем страната ни  БЪЛГАРИЯ в РАЙ. Българския Рай от нас зависи. Светлите същества, които се проявяват чрез нас искат нещо ново и авангардно, чрез което да се прояви разумното, старите неща са изпробвани. Можем ли да си позволим да придвижваме проект, който не е най-добрия, по най-високия идеал, по ултрависокия идеал, както се изразява един от приятелите? Наша задача е да  предадем идеите  на Учителя, учението му на народа.Чрез действията, инициативите в братството можем да променяме родината, да я красим и развиваме, като спазваме Волята Божия, като прилагаме. Искаме ли да помогнем на себе си и на родината (но това на второ място), искаме ли да спазваме Божията Воля?

„В ИЗПЪЛНЕНИЕТО  ВОЛЯТА НА БОГА Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША.“

Изпълнението  на по-евтиния проект ще създаде модел в обществото за играждане на евтини и ефективни конструкции от естествени материали, при това изградени задружно, по братски. Това ще пренесе братството навън в света. Това ще ни освободи или намали в голяма степен зависимостта ни от банките. Около 1 милиард са печалбите на банките от даденото им право да променят лихвата след сключване на заема.

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ ДВАТА ПРОЕКТА, ЕДИНИЯ:

ЕДИНИЯТ ПРОЕКТ

 • По-скъп от 5 до 10 пъти;
 • Вредни материали: железобетон, изолации, битуми, лепила на „Вюрд“ за 18-те  огънати греди във вид на дъги на купола  – изобилна химия. Тези материали няма да спомагат, а ще вредят на бъдещите духовни занимания в сградата!
 • Изолацията между огънатите греди е от каменна вата на руло, която не е полезна при вдишване и не осигурява достатъчна изолация;
 • купола се изпълнява от 18 броя огънати петслойни, слепени дървени греди с отровни лепила. Това не е геодезичен  купол;                                                                                       
 • Изпълнението не е по високия идеал (ако се изпълнява от външни хора наети от фирма не може да се гарантира, че там няма да се изговарят ругатни, псувни  и злословия). Учителя ни обръща внимание за важността на словесната чистота при изграждането на нова сграда и отпечатъка, който тя осъществява;
 • Железобетонът, по точно двете железобетонни плочи, колоните и трегерите осъществяват нещо охарактеризирано като ФАРАДЕЕВ КОВЧЕГ. Арматурното желязо в железобетонните плочи, колоните и трегерите силно изменя и почти изолира магнитното поле на Земята от пространството вътре в сградата. За вредните последствия на този ефект е писано много и много може да се говори;
 • малка площ;
 • проектът изобилства с генератори на отрови;  
 • този проект ни отвежда в една реалност на СТАРАТА култура.    

 ДРУГИЯТ ПРОЕКТ:

 • геодезичният купол е конструкция от сакралната геометрия. Вселената говори с езика на сакралната геометрия. Ние разбираме този език защото, нашето тяло и всяка негова клетка е построена по принципите на сакралната геометрия.   
 • екологичен;                 
 • лек;
 • обтекаем;
 • много по устойчив на  земетресения;
 • много важен параметър, особено в днешната реалност;
 • бързо изпълняващ се;
 • едноетажен;
 • по-голяма площ дори и на един етаж;
 • ефективен – с минимум материали се огражда максимум пространство;
 • изпълнен от естествени материали  – поддържащи живота (дърво, слама, глина – ограничено, тръстика. От тръстика се изпълняват най скъпите покриви в момента в Германия, Великобритания, Франция – поради неоспоримите си предимства). Духовните занимания в такава среда ще стават свободно, леко и приятно;
 • по-добра изолация;
 • от материали, който позволяват дишане на сградата;
 • по-добра енергетика. За да се усети и разбере това, е необходимо да се поживее в такава къщичка от естествени материали. Имах тази възможност наскоро, при брат Иван Андонов. Там той и негови приятели изградиха една такава къщичка със бюджет от около  600-700 лв., при диаметър около 4м. Не случайно за нощувка в подобни къщички в комплекс „Омая” Гоцеделчевско търсят 260 лв.
 • Може да се изпълни по високия идеал от братя и сестри доброволци. (За жътвата в Пловдив се събраха повече от 200 доброволци, работещи безкористно – за строежа ще са необходими около 5-10 светли души.) Сутрин ще се започва с беседа, след това упражнения, посрещане на слънцето, паневритмия, молитви, братски труд, братски обяд, песни.

Имаме необходимост точно от такова общо Братско Дело.Такова работещо Братство си представям. При такова БРАТско дело ще имаме изобилно БРАТене на лимеца по нивята.

Доброволците за поетите разумни страдания ще бъдат възнаградени с увеличаване на златото в кръвта и ума им. Извод от беседа  „Мисъл, сила, любов”, четена на  10 юли, 1935г. ООК 14г. София, 5ч. Може ли някой да заяви, че НЕ иска да увеличи златото в кръвта и ума си?

 • проектът ни дава възможност да проявим добродетелите пестеливост и щедрост. Пестеливост като изразходваме много по-малко за нещо по-добро. Щедрост като разумно използваме остатъка от средствата. Да не забравяме и другите около нас.
 • Този проект ни отвежда в една реалност на НОВАТА култура                        
 • Проектът има много предимства. Това ще бъде един актив на Братството. Искаме ли този модел да се приложи, да се разпространи в света?

Учителя ни дава един метод: ако искаме да разберем дали дадено наше решение е правилно, достатъчно е да се запитаме  в себе си: „Христос би ли постъпил така, както ние искаме да постъпим?” Отговорът идва веднага. 

Искрено ваш: брат Венцислав – Благоевград, 9 януари 2014 г.

 

Категории