Словото

Произход на кардиналния кръст в Астрологията

Кръстът е символ, чийто произход е в самата природа. Например един кръст ни позволява да се ориентираме в пространството: четирите посоки на света север-юг, изток-запад образуват кръст, който подрежда пространството.

Този кръст намираме и в астрологията: двете перпендикулярни оси. Асцендентът и Дисцендентът и Maedium Caeli – Nadir Caeli, които разедлят зодиакалния кръг; това е кръстът на съдбата, който трябва да се научим да носим, за да станем безсмъртни.

Вертикалната права представлява мъжкият принцип, а хоризонталната права е женският принцип – тези два принципа са в основата на цялото Творение. Мъжкият принцип е свързан с огъня, който се изкачва, а женският принцип е водата, която се разстила.

А кръстът е също и дърво, което ни учи как да се изкачваме от земята към Небето. Намираме го и в Дървото на Живота на кабалистите, Сефиротичното Дърво.

Категории