Словото

Пролог към света на Истината – 1-ви, 4-ти, 7-ми и 10-ти домове

От Истината зависи свободата и силата в живота на човек (може да се види най-вече по аспектите на Юпитер), както и отношението му към висшите светове, респективно с хората от далечните народи, далечните пътувания и към света на учените. Успехът на човека в 1-ви, 4-ти, 7-ми и 10-ти домове (които са домове на Истината), показва доколко той е вършил Волята Божия: съответно 1-ви дом – чрез делата си; 4-ти – чрез желанията; 7-ми – чрез мислите; 10-ти – чрез идеите и властта си. От това доколко е честен човек, зависи развитието на висшия му творчески разум и връзките, отношенията и обмяната му с ангелските светове, също и възможността за опознаването и разбирането на всички истини, отнасящи се до висшите светове.

Категории