Словото

Процес на сгъстяване на душата, преминавайки през 7-те планетни сфери

В живота има 7 елемента, аз говоря само за единия елемент, т.е. по-право само за неговото състояние. Старите окултисти го наричат елемент на Слънцето, на Луната, на Сатурна, на Юпитера, на Венера, на Марс[1]. Знаете ли какви са тези елементи? Сатурн, Луна, Слънце, те са процеси на сгъстяване. Сатурн значи да знаеш как да се сгъстиш, да преминеш от едно състояние в друго. Като дойдеш до Земята, след това ще започнеш обратния процес на Юпитера, Венера, Марс и ще се върнеш откъдето си дошъл, с което ще направиш един такъв кръг, какъвто правят кометите[2].

Някои питат: „Защо се явяват тези комети?“ Те имат предназначение. Защо се яви Халеевата комета[3]? Всички предполагаха, че светът ще се свърши. Тя означаваше тази голяма война, тази катастрофа, която дойде. С своята опашка тя казваше: „Аз ида да очистя света.“ Това може да го приемете или не, безразлично е, казано е мимоходом. (НБ, 29 април 1917 г.)

 


[1] В тази поредица от планети и светила липсва само Меркурий, тъй като тук става дума само за септенера (7-те планети). В стилизираното издание от 1942 и това на Бяло Братство от 2006 г. не на място се вмъква Уран.

[2] Тук се има предвид преминаването на душата през планетните сфери, което започва от Сатурн, преминава през Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий и завършва със сферата на Луната. Душата взема материал от всяка една от тези сфери и така се уплътнява или настава „процес  на сгъстяване“, както го нарича Учителя.

[3] Халеевата комета е ярка комета с орбитален период от 75,32 години. Наречена е на астронома Едмънд Халей. Последните ̀й приближавания до Слънцето са през 1910 г. и 1986 г.

 

Категории