Словото

ПЪРВИ НАРЯД

ПЪРВИ НАРЯД

За 1919/1920 г. Начало: 8/21 септември 1919 г.

През тази година ще имате за наряд работа по изучаване на Библията по следния ред:

В една торбичка ще поставите листчета, на които да са написани всички заглавия на книгите от Библията от Стария и Новия Завет: Битие, Изход, Левит и пр. Ще започнете наряда от 21 септември 1919 г., неделя. На тази дата ще бръкнете в торбичката и което заглавие извадите, от тази книга ще четете. Изтегленото жребие поставяйте в друга торбичка или плик. Щом изчетете определените стихове от всяка глава на книгата, ще теглите ново жребие за нова книга и т.н. Започвате да четете по ваше желание от толкова глави на ден, колкото искате. Най-добре е да разпределите по дни цялата Библия, която съдържа 1189 глави от 66 книги. В такъв случай ще имате 94 дни по 4 глави = 376 и 271 дни по 3 глави = 813, или всичко 1189 глави и от всяка глава по един стих, а именно десетия. Нека всеки да състави за себе си план за четене и да го приведе в изпълнение. Всеки прочетен стих ще се вписва дословно в специална тетрадка най-късно до вечерта на същия ден. При пътуване, ако Библията не ви е под ръка, ще изтегляте предварително жребието за книгата, ще определите от нея стиховете, които ще четете през дните на вашето отсъствие, ще ги напишете в тетрадката и от нея ще ги четете всеки ден по реда им.

Ставане от сън – всеки ден най-късно половин час преди изгрев слънце трябва да бъдете на крак, готови за работа: умити, облечени, тихи, спокойни, с мир на духа.

Дни на пост ще бъдат онези, в които нямате разположение за ядене. Тези дни могат да бъдат един, два и повече на месец. А може през месеца и да няма дни на пост. Постът трябва да дойде по разположение, по естествен път, а не да бъде наложен – да не се усеща нито глад, нито апетит. Продължителността на поста ще бъде също по разположение. По време на поста ще размишлявате върху една от следните Добродетели: през първия пост – милосърдието, през втория – радостта, през третия – търпението, през четвъртия – вярата, през петия – надеждата, през шестия – сърцето, през седмия – волята, през осмия – душата, през деветия – духа, през десетия – чувствата, през единадесетия – Царството Божие, и през дванадесетия – Божията Любов и Божията Мъдрост. Ако дните за пост през годината надминат дванадесет, тогава ще започнете отначало по същия ред.

Паралелно с това през време на поста ще се прочетат следните беседи от Сила и живот, първа серия: през първия пост – „Ето Човека“, през втория – „Житното зърно“, през третия – „Явлението на Духа“, през четвъртия – „Талантите“, през петия – „Любовта“, през шестия – „Служенето“, през седмия – „Сънищата на Йосиф“, през осмия – „Мир вам“, през деветия – „Необходимостта да познаем Бога“, през десетия – „Митар и фарисей“, през единадесетия – „Страхът“, през дванадесетия – „Условия за Вечен живот“. Ако ще имате повече дни на пост, тогава ще четете още и „Приливи и отливи“, „Новото основание“, „Многоценният бисер“, „Учителите“, „Марта и Мария“ и „Истината“. При повече дни на пост направете запитване.

Към настоящото се прилага едно упътване за изпълнението на този наряд, в което всичкият материал е систематизиран.

Този наряд се дава за изпълнение на онзи член или нечлен, който желае да го изпълнява точно.

Дадено на 28 август, четвъртък

Категории