Словото

Разговори на Учителя с Боян Боев – пълна колекция

Драги читатели, пред вас е едно напълно ново издание, което съдържа познати и не толкова познати текстове. В това пространно четиво са събрани всички налични разговори и писма, обработени и получени чрез Боян Боев. Електронната книга „Разговори на Учителя с Боян Боев – пълна колекция“ е съставена от шест части:

І част – „Акордиране на човешката душа“ представлява изходният текст на познатата ни и любима едноименна книга, публикувана през 1998 г. от издателство „Бяло братство“. Тук даваме първичния вариант, съставен от Боян Боев. Един бегъл поглед лесно установява, че има различия, които не са в полза на книжното тяло оттогава. Стремежът ни е да пием от чистия Извор, без примеси и влияния по възможност. От този висок идеал сме се водили и в настоящото издание, а именно Словото на Учителя да е автентично и пълно, максимално близко до говора му.

Освен „Акордиране на човешката душа“ в тази първа част се съдържат и всичките налични материали на Боян Боев под формата на писма, които той е пращал изобилно до братята и сестрите от страната. Част от тези разговори тук се публикуват за първи път.

ІІ част – „Разговорите при седемте рилски езера“ представляват пълният и точен текст от първото издание от 1948 г. От самото наименование се подразбира, че това е Слово, държано от Учителя при Седемте рилски езера (1929-1942г.). Изключително ценни и от първостепенна важност тези „Разговорите“ „са малка част от богатството, което Учителят ни разкриваше през време на живота ни с Него край тях“ (Боян Боев).

ІІІ част – „Изворът на доброто“ е сборник разговори с Учителя от 1944 г., когато са въздушните бомбардировки над София, а една неголяма част от учениците са в с. Мърчаево в дома на Темелко Темелков. Боян Боев присъства неотклонно край Учителя и стенографира, но не успява да дешифрира Словото. Това прави Борис Николов през 1977 г., като последният е и съставител.

ІV част –  „Доброто разположение“ са разговори, издадени от издателство „Бяло братство“ през 2011 г.

V част –  „Из нашия живот“ представляват описания, обстоятелства и детайли под формата на дневник, които дават допълнителна светлина за ежедневието и братския живот от времето на Учителя.

VІ част – в „Писма до ученици от Школата“ са събрани наличните до момента писма от кореспонденцията на Боян Боев с ученици от Школата, измежду които: Цанка Екимова, сестрата на Борис Николов и Николай Дойнов; Елена Хаджигригорова и Пеню Ганев; Люба Хаджиева.

Приятно четене, изследване и приложение на Словото!

* * *

Това електронно издание е доброволческа разработка и не е предназначено за продажба. Други Е-книги на Сдружение „Слънчогледи“ можете да откриете на тази страница.

Поддържаните файлови формати са:
PDF – 
за четене на устройства с голям екран и за отпечатване
MOBI – за четене с Kindle
EPUB – за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги.

Ще сме благодарни на всякакъв тип обратна връзка от вас, особено за открити грешки или идеи за подобряване. Очакваме ви на ebooks@friendsoftherainbow.net

21.09.2021

От съставителите

RazgovoriNaUchiteliaSBoyanBoev-PulnaKolekcia.pdf
RazgovoriNaUchiteliaSBoyanBoev-PulnaKolekcia.mobi
RazgovoriNaUchiteliaSBoyanBoev-PulnaKolekcia.epub

Категории