Словото

Разговор за Астрологията с Николай Дойнов

­­І. Бащата на астрологията – Саабей  Бен Аадес.

В. К.: Аз искам да питам, да ми разкажеш, миналия път не можа да ми разкажеш за създателят, бащата на астрологията.

Н. Д.: Е, по време на уреждането на Изгрева всякога имаше какво да се работи. И аз, без да се похваля, имах такъв технически похват по всякакви работи, особено към дърводелство, електротехника и т.н., такива задачи имаше много по Изгрева. И много пъти, когато работех, впрочем два-три пъти Учителят ще дойде и ще ми каже над главата, аз съм седнал работя нещо: „Саабей Бен Аадес“. Тогава съжалявам, че улисан в работа, а аз като работя поглъщам се изцяло в работата, не се обърнах да го попитам какво е това нещо. По-късно разбрах, че той е създателя на Саабеизма т.е. култ и уважение към звездите. И ако отворите „Болшая советския енциклопедия“ ще намерите там Саабеизъм, Саабейско писмо, Саабеисти и Саабеистка държава[1]. Под тези четири понятия са дадени по няколко думи обяснения. Щом като има един Саабеизъм има и един Саабей, който го е създал. Тогава се ударих по главата и разбрах, че наистина той е създал Саабеизма, уважението, почитанието към звездите, т.е. Астрологията.

В. К.: И по-късно как започнаха вашите астрологически занятия?

Н. Д.: След като дойдох в София имаше приятели, разбира се под влиянието на Учителя, заловиха се да изучават Астрономията и по-специално Астрологията. По Изгрева тогава имаше много трудове на немски, на западни езици предимно и една на руски език – на Запрягаев[2], тя беше много хубава Астрология, която аз четох. Почнах да правя хороскопи, обаче като правех хороскопи и виждах, че не всякога, туй което те казват в учебниците съвпада с действителността. Тогава аз оставих всичките тези астрологии и почнах по пътя на науката, т.е. какво е наука? Науката събира факти и търси законите, които създават тези факти, това е наука. И аз реших да тръгна по този научен път. Почнах да правя хороскопи и в продължение на 50 години съм направил хиляди хороскопи. Като съм извадил фактите от тези хороскопи и съм търсил причините, които създават тези факти. Затуй написах един курс по астрология, който значително, коренно се различава, от туй което има в западната Астрология.

ІІ. Астролозите от Школата на „Изгрева“.

В. К.: В онези години кои бяха астролозите на Изгрева?

Н. Д.: На първо място беше Георги Радев, той се занимаваше много с астрология, Михаил Иванов[3], този който отиде във Франция и бе от Варна. С него не съм имал пряк контакт, но съм чувал, че се е занимавал с астрология, Методи Константинов също, Георги Марков също. Само, че Георги Марков[4] искаше да тръгне по някакъв нов път. И един път като отидохме с Борис в неговата квартира, той нещо правеше искаше да създаде някаква хелиоастрология. Астрологията, която ние упражняваме тя е с разположението на Слънцето, Луната и планетите гледани от Земята, а той някаква си нова астрология искаше да прави – тъй наречена от него хелиоастрология.

В. К.: Какво означава това?

Н. Д.: Т.е., да вземе за център Слънцето и планетите, и спътниците на планетите както обикалят около него. Конкретно не съм говорил какво точно иска да създаде, но чух тези думи от него тогава, че иска да създаде една хелиоастрология.

В. К.: Какво беше отношението на Учителя към вашите занимания по астрология?

Н. Д.: Той всякога ги подкрепяше и Той самия много пъти ни е говорил и е казвал нещо по астрологията. Туй именно ни даде повод и подтик да се занимаваме с тази наука, както с хиромантията, с френологията, всичките тези подтици ги получихме от Учителя.

В. К.: Аз съм срещал обяснения на много места, Учителят говори за различни неща в астрологията. Ти изваждал ли си ги тия неща? Цанка ги беше изваждала.

Н. Д.: Не съм ги изваждал.

В. К.: Разглеждал ли си тези неща, не влизат ли в разрез с твоята астрология?

Н. Д.: Не е в разрез. Обаче Учителят се изразява така според мен в общи правила. Аз съм търсил конкретното. Да кажем Меркурий влияе тъй, ама точно какво създава, как, аспекта между Меркурий и Юпитер, какво точно дава, как ще се изрази този аспект. Защото съм имал желание да бъда конкретен, т.е, ясно разбран, да посоча точно какво е влиянието на дадена планета или за дадено място, или пък за дадена година.

В. К.: По-нататък, във вашето поколение други астролози имаше ли? И имаха ли успех тези астролози, бяха ли точни в преценките си?

Н. Д.: Всичките тези астролози, които изброих, а и Влад Пашов също, Иван Антонов и други имаше, но те бяха по-изтъкнатите. Всичките тези астролози, които споменах, без мен, те приемат западната астрология, т.е. астрологията, която имаше по учебниците. Аз казах, че я отхвърлих тази астрология и тръгнах по свой път, като приложих чисто научния метод за разглеждане на дадена дисциплина, т.е. събиране фактите и търсене законите, които създават тези факти.

ІІІ. Астрологията на Николай Дойнов

В. К.: Веднъж бяхте ми разказали една своя опитност. Движите се с Учителя и станало въпрос за астрология и Учителят казал: „За да ти влияят звездите, трябва да бъдеш Учител“ т.е. да имаш космическо съзнание. Точно как стои тази опитност?

Н. Д.: С Учителя, аз съм казал, че говорихме за Христа и стана въпрос за влиянието на слънцата и небесните образувания. Обаче, от моя опит и туй, което Учителят каза, че трябва да имаш гениален мозък за да можеш да приемеш влиянието на слънцата и небесните образувания, и аз, от моята астрология, идвам до заключение, че небесните образувания и по-специално в зодиакалните съзвездие действат на човека. Обаче за да може да приеме тяхното влияние той трябва да има изключително развит мозък, за да може да приеме тези вибрации. Обикновените хора нямат възможност да приемат влиянията на небесните образувания на зодиакалните съзвездия, защото те са с изключително високи вибрации и той няма възможност да приеме тези влияния за да може, да му дадат способности и качества. Та за небесните образувания и звездите, и т.н. трябва изключително високо съзнание и много добре организиран, облагороден мозък. Често пъти идват при мен някои и се ударят по гърдите, аз идвам от Сириус или влияе ми Алгол, или не знам коя звезда му влияела. Аз виждам, че едвам до Юпитер е стигнал, а той ми разправя за тези звезди.

В. К.: В какъв смисъл е стигнал до Юпитер?

Н. Д.: Защото, голяма част от хората нямат организиран мозък за да им влияе. Влияят им планетите Меркурий, Венера, Марс и дотам, и Луната. А за да могат да влияят далечните планети – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон трябва добре организиран мозък, а това са малък процент хора. Не са стигнали до Юпитер, а ми разправя, че идва от Сириус.

В. К.: Значи вашият труд е завършен?

Н. Д.: Да, курс по астрология, завърших го. Обаче, както един професор по медицина не може да се удари по гърдите да каже, аз всичко знам и всичко мога. Продължавам и сега да уча. И те господата професори, и те продължават да учат.

В. К.: Допълнителни разширения ще има ли към твоята астрология?

Н. Д.: Може би след години ще издам второ издание, където ще внеса известни допълнения, по добитото от опита, който имам, от момента в който съм я написал до да речем, след няколко години, ако съм жив и здрав.

В. К.: Аз искам да ми дадеш едно копие, макар, че не съм астролог, просто така да видим композицията на книгата. Как, какво, що, за да може да питам за някои неща, да можеш да я допълниш.

Н. Д.: С удоволствие. Аз казах, че съм я довършил, обаче половината от астрологията е във Варна. И когато се върна от Варна, ако живот и здраве някакви изненади няма, към ноември месец ще ти дам един екземпляр.

В. К.: Аз си спомням на времето колко мъка и неволи докато те накарам да я напишеш.

Н. Д.: А, да ти изигра голяма роля, вярно е, както за историята, тъй за всичко, което съм написал. Това е подтик от голямо значение.

В. К.: Това го казвам, не за друго, не за хвалба и друго. Аз не съм астролог, да те питам за някои неща, да те подтикваме, за да я направиш по-пълна и по-всеобхватна, защото някой път човек казва, а бе то може да мине и така, по-леко. Да дадеш, да я направиш по-пълна.

Н. Д.: Аз казвам, и чувствам, че ще се наложи да издам второ издание, защото от момента когато я написах, то беше преди няколко години почнах да я пиша, до след 5-6 или 7-8 години продължавам да уча, известни опитности добивам, може би ще се наложи да издам второ издание, където ще внеса известни допълнения.

В. К.: Ти беше написал и друга книга, за физиогномията?

Н. Д.: Да, физиогномията и хиромантията.

В. К.: Какъв подтик, откъде дойде подтика да ги напишеш тези?

Н. Д.: Подтикът да напиша тези неща дойде оттам. Когато да кажем една планета, да речем Юпитер действа на даден човек, ние трябва да видим на какво поле е този човек в своето интелектуално развитие. Защото, да речем, ако дойде един примитивен човек с един аспект между Меркурий и Юпитер, този човек при лош аспект ще обича да краде, да присвоява материални ценности. Събужда се един интерес за материален придобив. Ако дойде при същия аспект, един интелигентен човек, този човек ще прояви изключителна активност при придобив на знания. Затуй първо, онези които искат да изучават астрология ще трябва да изучат хиромантия и физиогномия, за да преценят горе-долу човека на какво ниво е.

Като дойде при мене някой човек да му правя хороскоп, той без да се усети аз го прегледам и му гледам ръцете, държа ги или се ръкувам, и оттам вадя преценка на какво ниво е тоз човек, за да мога да тълкувам аспектите и влиянието на планетите, Слънцето и Луната върху него. Задачата на Слънцето според моята астрология е: той организира и облагородява човешкия мозък. И в случая не влияе Слънцето в хороскопите, които ги правим, а влияе планетата Вулкан, която се намира между Меркурий и Слънцето. И аз съм изчислил на какво разстояние тази планета се намира от Слънцето. Това е на 14 милиона 960 хиляди километра, като използвам за тези изчисления закона за Тициос-Боде, като давам едно разширение. Това разширение не може да ми го оспори никой астроном, защото се позовавам на математиката, а математиката я обичам затуй, защото на нея възражения не могат да се направят. И че обикаля за 35 дена, като използвам третия закон на Йоханес Кеплер, който е дал за небесната механика. И казвам, тази планета действа, а Слънцето облагородява и организира човешкия мозък. И по него, пак по мои изчисления, тази планета се отклонява от Слънцето само на 4-5 градуса, което нещо ние приемаме за съвпад, то там където е Слънцето приемам, че е Вулкан. И затуй влиянието на Вулкан го приемам от положението на Слънцето по небесната сфера. Действието на планетата Вулкан дава тези качества, които западните астролози ги приписват на Слънцето.

В. К.: Тази планета Вулкан къде се намира?

Н. Д.: Намира се между Меркурий и Слънцето. Тя обикаля Меркурий за 60 милиона километра, а Слънцето обикаля за 14 милиона 960 хиляди километра. Учените досега не са я открили, защото смятат, че на такова малко разстояние тя ще изгори. Не може да изгори, защото кометата Хано обикаля около Слънцето на много близко разстояние, а в 1842-3 година мина една комета, която мина само на 580 хиляди километра от Слънцето, и изгоря ли господа астрономи? – Не! Мина – замина. Следователно, няма защо да приемаме една планета по-близо от Меркурий до Слънцето ще изгори, откъде-накъде. После изгаряне може да има само тогаз, когато има кислород. Там няма кислород и не може да изгори.

В. К.: Значи, оттам дойде връзката между астрологията, хиромантия и френологията?

Н. Д.: Първо, човек трябва да е познат с това, та като дойде някой да му правиш хороскоп, звездна карта, ще погледнеш ръцете му, лицето му, горе-долу ще имаш представа какво представлява този човек. Ако го няма, защото идват някои, молят се за някой близък, не е тука и т.н. Аз ги питам, с какво се занимава, какво работи или родителите му, ако е дете, какви са, що са. Всеки човек би извадил едно заключение горе-долу, ако на един човек родителите са интелигентни няма да родят един простак или нещо друго, един неоформен в интелектуално отношение човек.

В. К.: А колко страници е?

Н. Д.: Френологията е около 60-70 страници, а хиромантията около 100 страници и астрологията е около 220 страници на пишуща машина, на големи листове.

В. К.: Аз знам, че Георги Радев е работил по отношение, има една книга „Лица и души“, за френология, други са работили по хиромантията. Вие прегледали ли сте ги тези неща?

Н. Д.: Да, хубав труд е. Не мога да кажа.

В. К.: Там в тази книга за астрологията, вие сте документирали всичко, всички постижения на астрономията, закони?

Н. Д.: Да, аз се позовавам на законите на астрономията, откритите закони от гениални учени като Християн Доплер, Рош – гениален физик, астроном, французин, Олер – един професор по математика от Петербург от миналия век.

ІV. Кога е роден Исус?

В. К.: Понеже говорим за астрология искам да приключим с този въпрос. Аз си спомням едно изказване на Учителя: „Когато Христа се раждаше, имаше едно злокобно съчетание на планетите. Те казва – определиха неговия път[5]„. От четирите Евангелия знаем за онази звезда, която се е явила. Изобщо какво е твоето мнение по този въпрос?

Н. Д.: Моето мнение по този въпрос е: Първо тази звезда, Витлеемска звезда, както я разправят не е било нищо друго освен един съвпад на Марс с Юпитер. Нещо, което го казва и Кеплер. Йоханес Кеплер е изчислил, около времето когато Христос се е родил, че е имало един точен съвпад на Марс и Юпитер. Тези две планети са големи, добре се виждат на небесната сфера, ярко се виждат. И разбира се, при един съвпад тази яркост ще се увеличи. Особено, когато Марс е при тъй нареченото долно съединение, като на юг там, където се е родил Христос тя се вижда много по-добре отколкото на север, защото по туй време Марс е по-близо до хоризонта. Южните страни по-добре могат да наблюдават туй нареченото велико противостояние на Марс. Това велико противостояние, когато дойде, астрономите от Европа отиват в южните страни за да го наблюдават по-добре. Такова велико противостояние ще имаме догодина – 1988 г. през месец септември[6].

В. К.: Онова, което е написано в Евангелието, че са дошли мъдреци от Изтока да се поклонят.

Н. Д.: Когато Саабей е имал школа в областта, където сега е Персийския залив, учени доказват, промените в нивото на океана след потъването на Атлантида и минаването на топлото течение на Голфщорм край северните брегове на Европа. Това топло течение е стопило грамадна маса от ледове и потъването на Атлантида дава възможност нивото на мировия океан да се вдигне със 100 метра. Например Англия и Франция те са били свързани, но с вдигането на океана, тази ниска област – Панамския канал е залята. Също тъй отоманския пролив, водата от океана започва да влиза в тази долина, където сега е Персийския залив. И тази суша потъва във вода. И сега измерванията показват, че Персийския залив е дълбок между 2 и 50 метра. Следователно по онуй време, преди да се вдигне океана, то е било суша. Там е била школата на Саабей и понеже народът го е слушал, изпълнявал неговите нареждания той ги е наричал халдей, което ще рече „народ стремящ се към светлината“.

Днешните учени не могат да разберат откъде са дошли тези халдеи. А те са дошли именно оттам, от тази долина. А казват, че шумерите са първите жители на тези области, на Двуречието, а това не е вярно, защото шумерите са пришълци и историята го казва – откъм – Кавказките планини, откъм България са минали една част и друга част са се заселили там. А преди туй са били халдейците, които Саабей ги е изпратил, защото разбирайки, че тази земя ще бъде залята и ги накарал да издигнат Вавилонската кула, която не е била нищо друго освен университет. И затуй той е казал да сложат надпис: „Баб е улу“, което значи преведено на български „Врата към Бога“. И тази школа, имало е ученици на Саабей, които са разбирали много добре астрологията. И те виждат, че този съвпад става в съзвездие Риби, което съзвездие е управлявало Юдейската земя, защото те са приемали, че Земята е един кристал от 12 петоъгълника. Всеки един петоъгълник се управлява от едно от 12 зодиакални съзвездия. И туй съзвездие, туй положение на Юпитер, съвпада на Марс с Юпитер се пада в съзвездие Риби, което е управлявало тогава Юдейската земя. И казват: В Юдея се ражда цар и тръгват да му донесат подаръци. Подаръците, които са му донесли те не са били нищо друго освен законите на Хамурапи[7], написани на плочки, на глинени плочки. Защото те са си мислили цар, чакай да му занесем подаръци. Не са му занесли дрехи, баници или нещо за ядене, а са му занесли именно тези плочки. За да знае този цар, Хамурапи е най-великият законодател в древността, как е управлявал този, за да се научи този раждащ се цар. Това е моето становище.

В. К.: А по отношение на други съчетания на планетите, които определят живота на Христа?

Н. Д.: С Учителя съм говорил, аз съм ти го казал туй, че стана въпрос за Христа и аз му казвам: „Рекох, Учителю, Христос сигурно е имал само тригони?“ Защото от гледище на астрологията, тригона действа най-добре. „Не, рязко отговори Учителят Христос е имал само квадратури“, защото квадратурата дава най-голяма енергия, най-голяма сила, по-голяма от тригона, само че квадратурата е нож с две остриета може да руши, може и да гради, зависи вече от развитието на самия човек. И Христос, поради своето изключително голямо развитие е използвал тези влияния да твори и да създава. Че наистина квадратура е имал, например изгонването на онези търговци от храма, не е нищо друго освен една квадратура на Слънцето с Уран, погледнато от моята астрология.

В. К.: Това какво означава?

Н. Д.: Това означава един човек, който не може да търпи безредие и взема камшик, и иска да го оправи. С камшик обаче.

В. К.: В едно от Евангелията пише, че тогавашният цар събира в Юдея всички юдейски жреци и свещеници, и разпитва, нали за времето когато трябва да дойде да се роди цар. Според онези данни, които носят тези от изток. Какво е твоето становище по отношение астрологическите знания, които са имали в древна Юдея?

Н. Д.: В Юдея, този цар Ирод, той е дочул, той е разбрал, че именно тези велики посветени от Вавилонската кула идват да се поклонят на някакъв цар. Защото те са мислили, че ще дойде някакъв земен цар, въобще управител. И като разбира какво, решава да изколи децата. Не че е разбирал от астрология, а е дочул, понеже както и сега, щъкат между хората агенти, тъй също и там е имало такива хора. А пък онези, не са се съобразили да крият, просто са пътували, търсели са Христа, този новороден цар. И така са научили. Но небето чрез ангела Господен е успял да спаси детето Исус, като го извежда в Египет и после след смъртта на Ирод го връща, обаче не в Юдея, а в Галилея. И оттук започва голямата заблуда на юдеите, че то е от Галилея, а според еврейските писания, пророците се раждат само в Юдея. А от Галилея пророк не се издига. Небето постави тази загадка, за да посочи на евреите накрая да разберат, че Старият Завет на пророците преминава в Новия Завет на Исуса Христа.


[1] Сабеите (на латински: sabaei; на гръцки: Σαβαῖοι/Sabaîoi; от евр. zaba, господин) са древен народ, населявал югозападната част на Арабския полуостров, земите на днешен Йемен. В асирийските анали сабеите се споменават към 730 г. пр.н.е. В старозаветната литература са споменавани основно като търговци на тамян. Древните гърци също познават сабеите като търговци на тамян и миро. Страбон даже споменава веднъж и столицата им Мариб. В представите на римляните сабеите минават за най-заможния народ в Арабия.

[2] В. Н. Запрягаев, Курс практической астрологии, 1908 г.

[3] Михаил Иванов е един от астролозите на Изгрева, но тук интересното е, че Николай Дойнов го посочва на второ място след Г. Радев. При посещението си на Изгрева Весела Несторова е насочена пряко от Учителя към М. Иванов, за да разтълкува хороскопа ѝ. Виждаме неговото име и в сп. „Житно Зърно“ кн. 6 от 1929 г. под една статия "Астрологията и възпитанието", което идва да ни покаже, че по това време той е известен в средите на Братството като „астролог“ и „педагог“, както е подписан накрая. По-късно, когато емигрира във Франция в своите беседи, той многократно застъпва астрологични теми.

[4] Георги Марков родом в Лом- студент по математика и физика, масивен и мастит по природа, с дълги руси коси, овално голямо чело, на което центърът на интуицията блестеше, романтик по природа и краен идеалист. Една от дисциплините която изучаваше Георги в университета беше астрономията. Чрез него аз имах на разположение редица трудове по астрономия и разговорите, които имах непрекъснато с него и с Учителя, събудиха в мене дълбок интерес към тайнствения свят на Небето. Георги Марков беше много популярен в братството. Същото бе и в университетските среди. Ходеше с брада, дълги коси и беше интересен образ. Георги Марков си замина към 1930 г.

[5] Точният цитат е: „Преди 2000 години Христос е дошъл, обаче тогава имаше едно кармическо съчетание на планетите и злокобно съчетание; това бе един кармически закон, дето евреите не бяха в състояние да разберат Христа.“ (Н. Б. 6. Х. 1921 г.)

[6] Този магнетофонен запис е правен 1987 г., а е прехвърлен на машинописен текст 2001 г. след 14 години. Николай Дойнов има специална статия по този въпрос озаглавена „Великото противостоене на Марс“.

[7] Хамурапи (род. 1792; †1750 г. пр. Хр.) бил петият цар от първата династия във Вавилон . Той бил един от най-значимите ориенталски владетели. Хамурапи бил един от най-великите вавилонски царе. Той създал сборник с 282 закона, свързани с търговията, правото на собственост и правата на гражданите. Всички, които дръзвали да нарушат установените порядки във Вавилон, били съдени и строго наказвани. В основата на тези закони бил принципът за еквивалентност на възмездието, известен и днес: „Око за око, зъб за зъб“. Законите на Хамурапи осигурявали ред в държавата и благоприятни условия за развитието и търговията, робовладичеството и земевладението.

Категории