Словото

Разлика в брадите на марсовия и меркуриевия тип

Ако физиогномистът разглежда човешката брада, ще намери най-малко три характерни типа бради: брада на волеви човек, която е широка долу, заема голям простор. В този човек действат повече груби физически сили. Той се намира под влиянието на Марс. Ако и главата горе му е широка, той се отличава с голяма упоритост – с девет чифта биволи не можете да го мръднете от мястото му. Вторият вид брада е на човек, в когото сърцето работи повече от ума – човек на чувствата. Брадата е по-малко широка, заоблена. Колкото по-тясна и остра става брадата, толкова повече се проявява умът. Този човек се намира под влиянието на Меркурий. Изобщо острата брада напомня нещо остро, нож, игла. Дето мине, той реже с ума си.

Категории