Словото

Разяснение на ІV-ти астрологичен закон

[Доколко човек правилно или не се ръководи от Правдата, може да види по аспектите на Сатурн]

От Правдата зависи времето в живота на човека.

Всяко нарушение в живота на човека се заплаща чрез време.

Когато хората извършат някаква погрешка, престъпление на физическия свят, те изплащат това чрез време – затвор 2, 3 5 години.

Правдата има отношение как човек разпределя материята в живота си. Ако той се натовари с повече /респ. с по-малко/ материя отколкото му е необходима, той го заплаща чрез време и нещата му във времето се разпадат, не издържа или се движат много бавно.

Пример: човек е художник, поет, политик, общественик или какъвто и да е и той взема повече материя отколкото му е необходимо, то тази материя ще погълне част от времето, което му е дадено да се развива в областта, в която се проявява.

Усилията за придобиването й и грижите за запазването й ще му изяждат от кредита, който му е отделен за развитие на талантите му, за служба на Бога и обществото.

Правдата има отношение първо към  разпределението на материята в живота му и после към чувствата. Когато човек е справедлив той придобива следните хармонични качества – устойчивост, постоянство, търпеливост, самообладание, съвестност, придобива дълбочина във всички отношения, вследствие на което придобивките на този човек са трайни. Всеки хармоничен аспект на Сатурн показва, че там човекът разпределя правилно материята, енергията и времето си. При нарушение принципа на Правдата в човека се зараждат следните отрицателни качества – страх, съмнение, бавност, песимизъм, колебливост, еднообразност, неустойчивост, нарушава се здравето на костната система и коленете. Освен това този човек ще има доста противодействия от властници и от стари хора/ при правилно отношение към Правдата човек се ползва с подкрепата и благоволението на старите хора и на властимащите.

От това колко е справедлив човек, зависи развитието на следните му центрове в главата: причинно-следствено мислене, сравнение, устойчовост.

Категории