Словото

Рак-Козирог

Рак

1.Окултно значение.

 Ракът служи за дейността и проявите на Божествената Истина в чувствения свят, а по светилата и съчетанията им можем да съдим до каква степен и в какво отношение човек ще възприема, разбира, оползотворява и познава проявите на Божествената Истина в духовния си живот, т.е. в чувствата си.

Той е много впечатлителен и възприема чувствата и впечатленията от заобикалящата го среда, но добре би било да стане съзнателен за Духа и да прочиства душата си. Това за него е от жизнена необходимост, за да не откликва душата само на астралност или на лунна похот, защото за този знак е лесно да стане жертва на обвързани към земята умрели хора. Индивидите Раци ще се покажат мъдри, ако изискват от себе си голяма степен чистота, както и различаваща, по-дълбока мисловна сила, която да ги свърже с Духовната Истина, защото това е начинът, по който те могат да бъдат запазени от водовъртежа на мъртвите, от низшия астрален свят, към който болшинството от човечеството се обвързва след смъртта си. Тези мъртви са много деятелни, използват невежите хора на Земята, живеещи напълно в своите чувства и усещания и ги правят свои жертви. Ще бъде от огромна услуга за всички души, особено за родените под Рака, да осъзнаят астрала и така да разберат истината за световете, в които живеем, и за човека като душа и дух. Ракът е свързан с Лунната сфера, а Луната управлява желанията или астралния свят. Този свят е изключително подвижен.

Жаждата на душите Раци е за чувство. Те жадуват да живеят в емоционален океан на усещания, като докосват всеки и всичко чрез астралните сетива на душата си, защото управляват сетивото допир. Видоизменението в Раците става предимно чрез чувствата. Съзнанието на Рака се храни от чувство и емоция; тук е деен целият живот на сетивата и веднага се записва, регистрира от най-грубото физическо чувство до най-финото, нежно нюансирано духовно докосване според чистотата и качеството на индивида. Той е склад на настроения, море от усещания и емоции и според неговите симпатии, антипатии и апатичност, проникновението му е правилно или объркано. Лицата Раци използват чувството и когато мислят, така както ракоподобните използват пипалцата да проправят пътя си през водата, с тази разлика, че душата Рак използва психо-етерни пипала, които се протягат в астралното море на чувства, в света на желанията.

И все пак Ракът е ключът и начинът за преобразяване при еволюционното изкачване, скокът от старото към новото. Той е, който изгражда къщата, човешкото тяло чрез лунните формиращи сили; тук Азът живее по време на земното си обучение. Така Ракът дава физическата форма за Божествената капка Дух, която е подслонена в плът през всеки земен живот.

2. Символика.

Малко известен в наше време е летният празник на 24 юни (у нас Еньов ден), когато Слънцето има същото отношение към Рака, както има по Коледа към Козирога. Този средлетен празник се нарича Ден на Св. Йоан Кръстител. Рак определя лятното слънцестоене, когато е най-дългият ден в годината (съответно най-късата нощ). Може да изглежда странно, че макар този знак да е приписан на Луната, се проявява в момент, когато слънчевата сила е най-голяма. Но ключовата идея тук е, че Слънцето се обръща, започва спускането си към света на нощната сила или колективното човечество, което е ин или женския компонент на съзнанието и цивилизацията. Слънчевата сила или его са достигнали границат си и необузданата индивидуалност вече трябва да отстъпи на нуждите на колективното човечество.

Йероглифът му, наподобяващ две спирали, изразява промяната на посоката на движение на слънцето – до този момент то е било възходящо, сега става низходящо и изобразява схематично вълните на живота. Символизира привързаност към живота и оттам и желание за безсмъртие, което комбинирано със знанието за тайната на пола – раждането и възраждането – извежда безсмъртната душа към края на нейните земни странствания и материални въплъщения, чрез съединението със своята половина.

3. Качества на характера

Ракът е по-сложен по състава на елементите: в него няма нито непреклонността на Скорпиона, нито пък отстъпчивостта на Рибите. Умът му е изпълнен с въображение и възприемчивост, но той е сдържан и недоверчив. Има и нежност или болезненост. Външно Ракът се подчинява, но вътрешно е абсолютен бунтар. Ако си науми нещо, това го овладява изцяло. Но почти пълното изравняване на елементите студено и влажно дава симпатичност, гостоприемство и дори благосклонност. Главната му характерна черта е настойчивост, оттук и голямата твърдост и решителност, качеството на привързаност, което го държи дълго след като мнозина други биха се отказали – както крабът, който се държи към повърхността, дори да рискува някой крак.

Ракът е великият майчин знак. Той дава желанието да се грижиш за всяко нещо, което в момента има нужда от грижа; вътрешният му подтик е майчински и у мъже, и у жени. Знае се, че Рак управлява гърдите и утробата в Медицинската Астрология – двата биологични органа, които съществуват най-вече, за да осигурят дом и прехрана за малкото бебе. Тези хора повече от кой да е знак на Зодиака са склонни да вземат ролята на мъченици и да се считат онеправдани, когато застават пред преживявания, които всъщност самите те са си докарали. В този знак могат да се намерят най-низшите пияници и медиуми, както и най-достойните и практични мистици.

Той е парадокс от безразсъдство и боязливост; хем смел, хем срамежлив; учудващо деен, но все пак апатичен; настоятелен, но безразличен; желаещ да е първи, но и последен; да има власт над другите и същевременно да бъде безвластен; съчувстващ, но егоист – такива са душите Раци, заплетени в противоречиви емоции и настроения. Тези противоречия са нещастието им, докогато не осъзнаят колко са психически впечатлителни и не започнат да придобиват самоконтрол правилно да управляват, както възприемчивостта си, така и подбора на хората.

Докато Близнаците подражават и поемат идеи и от други хора, от места или книги, и ги обработват в представи и понятия, като ги съсредоточават в един умствен фокус, Раците играят роля на имитатори и живо драматизират другите. Силата на въображаемите чувства ги довежда твърде лесно до такова нагорещяване, че някои от тях стават най-добрите актьори и чрез същия показател лесно затъват в комплекси на героизъм и мъченичество.

Ракът притежава задържаща памет за нещата на физическия живот, както и волята да живее винаги в миналото. Истинската сила на паметта идва във Водолея, в който предишни животи и животът преди раждането могат да бъдат достигнати от по-напредналите в този знак. Раците обаче често помнят неща, които са най-добре да бъдат забравени, защото това може да им стане пречка за напредъка, тъй като онзи, който не може да забрави истински, не може да се движи напред. Той би трябвало да каже заедно с Апостол Павел “аз ежедневно умирам”, защото Раците страдат пропроционално на тяхното прилепване към миналото.

4. Физически характеристики.

Луната със своето влияние създава и оформя мозъчните центрове в задната тилна част на мозъка – центровете, които тласкат човека към продължение на рода (половия нагон), мозъчните центрове за ядене (апетит), намиращи се пред горната част на ушите, и центровете за паметта в предната средна част на челото. Типичният представител на Рака е среден на ръст, често с пълна фигура. Челото е широко, малки очи и гъсти вежди. Лицето е пълно, обикновено с двойна брадичка в зряла възраст. Кожата по тялото и лицето на Лунните типове е бледа и чувствителна от допир със Слънчевите лъчи и те не могат да използват облагите на слънцелечението.

Козирог

1. Окултно значение.

Козирогът служи за дейността, проявите и постиженията на Божествената Истина в човешкото свръхсъзнание и неговия причинен най-висш ум, а от светилата и съчетанията им, както и от положението и съчетанието на господаря му Сатурн, ще можем да знаем до каква степен човек възприема, разбира и проявява Божествената Истина чрез свръхсъзнанието и чрез най-висшия си разум. За да разберем по-скоро Истината, която носи свобода, трябва да отправим нозете си по пътя, който води към реалността. Този физически свят не е областта на Истината, а сцена на сетивата, свят на илюзорните форми. Вътре във всяко човешко същество има сила, която осветява пътя по който ходим. Тази сила е светлината на слънчевия човек, на роденя в Христос човек, който знакът Козирог довежда до раждане след дълги мъки през неговите низши етапи на егоизъм и материализъм. Когато егоизмът бъде изразходван, а материализмът победен, тогава се проявява алтруизмът и духовната интелигентност.

Нов импулс бе даден на Земята чрез раждането на Христос. Всяка година, след като Слънцето влезе в Козирога, този импулс се подновява. Езотеричното разбиране вече трябва да стане екзотерично, разбирането, че Коледа е сезонът на духовно раждане и най-благоприятният период за посвещение и мистериите на живота. През Тринадесетте Свети Нощи, от 24 декември до 6 януари, Христовите етерни сили достигат своята най-голяма напрегнатост и изобилие вътре в Земята. По Коледа вратата от Земята към духовния свят е широко отворена, по-широко отколкото през лятото. Ракът представлява врата към физическото раждане, Козирогът – врата към духовното раждане, към посвещение. Ракът и Луната са Майчинските сили, козирогът с неговия управител Сатурн са Бащините сили.

Педагогията на болката, от която болшинството хора се оплакват, има висша цел. Въздигане в еволюцията се постига само с цената на болката. Свобода от робство на сетивата се спечелва чрез чиракуване при Козирога и Сатурн, защото в низшите си страни те така заблуждават чрез сетивата и дават на недоразвитите хора изкривено чувство за стойности, което прави личната амбиция и консуматорска жажда за власт главната, мотивираща сила на техния живот, имаща понякога оттенък на черна магия. Няма значение какви болки ни идват чрез Козирог и Сатурн, тъй като те имат истинска благотворна цел. Като предусещаме плода на Христовата свобода, коята такива болки донасят, осъзнаваме, че в настоящето си или в някое бъдещо въплащение ще престанем да бъдем затворници на нашите физически сетива и на лъжите и грешките на земния живот. В този Сатурнов знак е и седалището и първоизточника на идеята за отделност. Човечеството в по-голямата си част живее и умира в тази илюзия за отделност.

2. Символика.

Зимното слънцестоене е една от четирите големи повратни точки в годината, а вероятно е и най-значима. В мига на най-продължителния мрак в северното полукълбо, Слънцето отново се “обръща”. След като е достигнало най-голямото си южно отклонение спрямо източния хоризонт, то може да бъде видяно да изгрява малко по-далеч на север, докато дните бавно започват да се удължават. В древната митична драма на слизането на Бога или Богинята в подземния свят по това време на годината започва завръщането им към човечеството. А в пътуването на индивидуалното съзнание е достигната точката на най-силен контакт с универсалното съзнание, асимилирана е колективната мъдрост и индивидът започва символично завръщане като трансформирана същност: Азът е станал Аз. Това е причината раждането на всички Богове, които представят висшето Аз, включително Хриистос, да се празнува по време на зимното слънцестоене.

Символичното изображение на Козирога – тяло на козел и опашка на риба – разкрива двойнствената му природа, в плен на двете насоки на живота, водещи към бездната и към висините, към водата  и към планината. Той притежава срещуположните еволютивни и инволютивни възможности. Постигнатото равновесие в него е в постоянно напрежение, породено от тези противоположни влечения.

3. Качества на характера.

Съзнателно или несъзнателно вътрешния му мотив за действие е амбицията, която може да се използва за добро или за зло. Твърде често тя се използва за упражняване на авторитет над другите и, с търпение или с хитрост, да се достигне до престиж и власт. Така много лесно може да се види, че качеството и направлението на душата – дали е свързана с тялото или прави връзка и с Духа – има повече значение в този знак, отколкото във всеки друг, с изключение на Скорпиона, който също е знак на крайностите. Козирогът може да не е така кръвожаден като низшата фаза на Скорпиона, но може да бъде студен, пресметлив, хитър, подмазващ се и напълно егоистичен и безскруполен. Крайностите стигат от черния магьосник до най-неегоистичния свещеник или висш посветен.

Парадоксът на Козирога е парадоксът на Скорпиона, защото раят и адът, светлината и тъмнината са вродени в двата знака, в техните противоположни крайности. Отрицателният Козирог не притежава силата да види духовната Христова светлина, която свети в тъмнината. Той не може да различи духовната действителност и в своя егоизъм и самомнение вярва, че неговите идеи са единствено правилни и верни. Толкова е силна силата на формата в този Сатурнов знак, че Духът често не може да проникне у човека. Такова едно състояние на духовна оскъдица се придружава от амбиция за лично положение и власт. Никой не е така чувствителен към спазване на външното, външния вид и церемонията, както Козирога. Да се живее напълно във външните физически дейности,  означава да се удави гласът на Истината.

4. Физическа характеристика.

Силовите течения на Сатурн чрез Астралното тяло на човека, действат и оформят мозъчните центрове, които се намират в горната част на челото. Те дават възможност на човека задълбочено да търси причините и следствията на всички явления и събития, с които ще се сблъска; дават също и усета за ред и порядък във всяко нещо, във всяка работа, за да се стигне до истински резултат. Сатурновите типове са обикновено със среден ръст. Тялото е сухо, слабо, кокалесто. Косата е тъмна и гъста. Лицето има формата на правоъгълник, разположен с дългата си част вертикално и формите под него са все ъгловати. Очите са тъмни и от тях лъха печал, песимизъм и недоверие. Устата е голяма с тънки стиснати устни, изразяващи голяма изпълнителност във всяка работа и липса на чувства. Брадата е ъгловата, добре издадена напред.

Категории