Словото

Реката на Живота

В първата част на презентацията се представят картинно цветните лъчи на светлината, тяхната същност и роля според философията на Учителя. Във втората част темата се разработва творчески в поетични строфи, в които се асоциират думи и цветове, за да подействат в комбинация като храна за човека, решил да ги използва за лечение и усъвършенстване.
 

Категории