Словото

Родословие на Ной – 10-мата патриарси след Адам

 1. Адам (червена пръст) – роден през 1 г. от Сътворението на Света и умира през 930 г. на 930 години.
 2. Сит (разсад, заместник) – роден през 130 г., умира през 1042 г. от Сътворението на Света на 912 години. Третият син на Адам и Ева, роден след убийството на Авел от Каин и по този начин става заместник на Амвел.
 3. Енос (смъртен човек) – роден през 235 г., умира през 1140 г. от Сътворението на Света на 905 години. По негово време хората започват да призовават заветното име на Бога (Йахве). Енос е включен в родословието на Исус, според Лука 3 глава.
 4. Кенан (притежание, ковач) – роден през 325 г., умира през 1235 г. от Сътворението на Света на 910 години. Кенан е включен в родословието на Исус, според Лука 3 глава.
 5. Малелеил (възхваляващ Бога) – роден през 395 г., умира през 1290 г. от Сътворението на Света на 895 години. Малелеил е включен в родословието на Исус, според Лука 3 глава.
 6. Яред (спускащ се, залязващ) – роден през 460 г., умира през 1422 г. от Сътворението на Света на 962 години.
 7. Енох (ходещ след Бога) – роден през 622 г., взет от Бога през 987 г. от Сътворението на Света на 365 години. В Новия Завет има три препратки към Енох (Лука 3:37, Евреи 11: 5, Послание на Юда 1:14-15)
 8. Матусаил (човек с копие/стрела) – роден през 677 г., умира през 1646 г. от Сътворението на Света на 969 години. Освен, че е достига до най-голяма възраст в историята на човечеството, той доживява и потопа през 1646 г. от Сътворението.
 9. Ламех (произходът и значението на името не е ясна. Акадското съществително lumakku се отнася до младши свещеник. Арабска етимология би обяснило това име като „могъщ младеж“, епитет подходящ за характера на Ламех) – роден през 864 г., умира през 1641 г. от Сътворението на Света на 777 години. Умира 5 години преди потопа.
 10. Ной (успокояващ, умиротворяващ) – роден през 1046 г., умира през 1996 г. от Сътворението на Света на 950 години.

Поколението на Ной

 1. Сим (известност, просперитет) – роден през 1548 г., умира през 2148 г. от Сътворението на Света на 600 години. Той е библейски патриарх, първороден син на Ной. Според написаното в книга Битие, Ной го благославя да бъде пръв между братята си.
 2. Хам (загорял, черен, горещ) – роден през 1546 г., умира през …. г. от Сътворението на Света на …. години. Хам се надсмива над пияния си баща, поради което е прокълнат от Ной той и неговите потомци да бъдат слуги на потомците на другите двама негови братя.
 3. Яфет (някои го свързват с титана от старогръцката митология Япет) – роден през 1546 г., умира през .…г. от Сътворението на Света на …. години. Той е третият, най-малък син на Ной, родоначалник на народите, носещи името му, Яфетиди, по-късно отъждествявани с индоевропейските. Яфет е имал 7 сина – Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Тирас и Мосох.

Категории