Словото

Рудолф Щайнер

За видния окултист Рудолф Щайнер Учителя каза, че го познава. Той каза това в 1911 г. Запитах Учителя: „Къде сте се срещали с него?“ Той ми отговори: „Не на физическото поле.“

Преди Балканската война бях студент в Мюнхен. Щайнер, като ме видя за първи път, ме запита откъде ида. Казах му, че ида от България. Той като ясновидец каза: „От България ли идете? Знаете ли, че България е важна страна?“ Тогава разбрах, че Щайнер говори за Учителя и за неговата мисия. Доктор Щайнер каза, че славянството е шестата подраса, която иде в света. Тогава на нас, студентите – славяни, се оказваше голямо внимание, защото д-р Щайнер бе казал, че славянството ще изиграе голяма роля в новата култура на света. (Боян Боев)

Категории